×

20-04-2020

Minister ondersteunt praktische oplossing KNB voor op afstand passeren

Minister ondersteunt praktische oplossing KNB voor op afstand passeren


In uitzonderlijke situaties mogen notarissen een testament via videoverbinding passeren, zonder dat de testateur de akte zelf ondertekent. Deze praktische oplossing van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt ondersteund door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In deze situatie wordt de verplichte ondertekening van de akte vervangen door de verklaring dat de testateur vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus, niet in staat is de akte te ondertekenen. De notaris maakt hiervan vervolgens melding in de akte. ‘Ik ondersteun deze praktische oplossing,’ schrijft Dekker in zijn brief. ‘Hiermee wordt de continuïteit van de notariële dienstverlening bij het opstellen van testamenten en andere notariële akten waarvoor geen onderhandse volmacht kan worden afgegeven, ook onder de huidige omstandigheden gewaarborgd.’

Spoedwetgeving
Om mogelijke rechtsonzekerheid over de juridische geldigheid van testamenten of andere akten, die op deze manier zijn opgesteld, te voorkomen, heeft de minister een passage hierover opgenomen in de vorige week aangenomen spoedwetgeving voor COVID-19. Daarin is vastgelegd dat mensen ook via audiovisuele middelen voor de notaris kunnen verschijnen. ‘Hiermee wil ik onduidelijkheid over de authenticiteit van, onder meer, testamenten die onder de huidige omstandigheden door de notaris langs audiovisuele middelen zijn gepasseerd, wegnemen.’

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie