×

10-07-2023

Notaris als begeleider bij opstellen draagmoederschaps­overeenkomst

Notaris als begeleider bij opstellen draagmoederschaps­overeenkomst


Een nieuwe wet moet draagmoederschap in goede (juridische) banen leiden. In het door de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ingediende wetsvoorstel is het opstellen van een draagmoederschapsovereenkomst onder begeleiding van een juridisch deskundige verplicht. Dit kan bijvoorbeeld een notaris zijn.

De huidige wet- en regelgeving voorziet niet in een specifiek kader voor draagmoederschap. Daarom heeft Weerwind nu het wetsvoorstel Wet kind draagmoederschap en afstamming ingediend. Belangrijk punt daarin is dat de draagmoederschaps­overeenkomst zorgvuldig tot stand komt. Zowel de draagmoeder als de wensouders worden bij het opstellen van deze overeenkomst begeleid door een onafhankelijke juridische deskundige. Weerwind denkt daarbij aan een advocaat of notaris.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie