×

14-07-2022

NVB ontwikkelt standaardakte opstalrecht zonnestroomsysteem veldproject

NVB ontwikkelt standaardakte opstalrecht zonnestroomsysteem veldproject


De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een standaardakte ontwikkeld voor een opstalrecht ten behoeve van een zonnestroomsysteem veldproject. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is, op verzoek van de NVB, samen met enkele leden nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze standaardakte.

De NVB heeft de standaardakte (doc) met de daarbij behorende toelichting (doc) ontwikkeld om de financiering van zonnestroomsystemen op land toegankelijker te maken. De akte is te gebruiken als er een zon-op-land-project wordt ontwikkeld door een exploitant die eigenaar van het zonnestroomsysteem wil blijven, mede met het oog op het verschaffen van een recht van hypotheek daarop.

Lancering standaardakte
De NVB heeft de standaardakte vandaag gelanceerd. In een artikel legt de NVB uit in welke situaties de standaardakte bruikbaar is. In het najaar zal de NVB ook een werksessie organiseren rondom het gebruik van deze akte. Verdere informatie hierover volgt nog.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie