×

19-10-2022

Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023

Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023


De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Vanwege problemen met de ICT is het niet verantwoord om de wet per 1 januari in te voeren. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wil de ICT verder testen en mikt nu op invoering op 1 juli 2023.

De invoering van de Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld. Deze keer stuitte de invoering per 1 januari op bezwaren van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Volgens het overlegorgaan zijn nog niet alle elementen op de voor de provincie belangrijke instrumenten beproefd. Daarom heeft De Jonge besloten meer tijd vrij te maken voor testen en oefenen met het nieuwe systeem.

Doel
Doel van de Omgevingswet is versnippering tegengaan van verschillende wetten voor ruimtelijke ordening. Deze wetten zijn van belang bij onder meer de overdracht van vastgoed. Zo zou het makkelijker moeten worden om vergunningen aan te vragen.

Notariële rechercheplicht
De software is niet het enige probleem dat speelt bij de nieuwe Omgevingswet. Annerie Ploumen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), wees De Jonge eerder al op de consequenties van het wegvallen van de notariële rechercheplicht voor een aantal publiekrechtelijke beperkingen bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Daardoor valt een deel van de notariële consumentenbescherming weg. Volgens De Jonge zou dit opgelost kunnen worden met een consumentenbrochure.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie