×

24-03-2020

WIJ BLIJVEN U GRAAG VAN DIENST

WIJ BLIJVEN U GRAAG VAN DIENST


Aan al onze gewaardeerde klanten en business partners,

De coronavirus (COVID-19) pandemie raakt miljarden mensen over de gehele wereld en dwingt ons collectief tot verstrekkende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en algehele herijking.  

Bij MAES notarissen draait alles om mensen. Dit betekent dat wij geen risico nemen met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, onze klanten, hun families en de samenleving waar wij met elkaar deel van uitmaken. Wij zullen de richtlijnen van het RIVM en de overheid steeds opvolgen.

Wij hebben de volgende maatregelen getroffen:

1.       Ons kantoor blijft geopend.

2.       Een aantal medewerkers van MAES notarissen werkt  vanwege het social distancing beleid in ieder geval tot en met 6 april vanuit huis. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij onze thuiswerkende medewerkers met de nodige beveiligde faciliteiten kunnen accommoderen. Zij zijn gewoon per e-mail en per telefoon beschikbaar en wij kunnen de vertrouwelijkheid en integriteit van onze dienstverlening blijven garanderen. Mogelijk dat ons serviceniveau in deze omstandigheden de komende periode iets lager is dan wat u van ons gewend bent, maar wellicht merkt u er niets van.

3.       Wij hebben voorzorgsmaatregelen getroffen voor alle bezoekers en medewerkers die op kantoor moeten zijn. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij praktisch, creatief en met inachtneming van onze maatschappelijke taak omgaan met identificatie van personen en het passeren van akten zonder dat partijen op kantoor voor de notaris verschijnen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt zich hierbij op het standpunt dat notarissen digitale en audiovisuele middelen moeten kunnen gebruiken om coronapatiënten in staat te stellen een testament te maken. De wet biedt notarissen bij hoge uitzondering de mogelijkheid, mits zij in hun dossier goed verantwoorden waarom zij dat hebben gedaan. Wij kunnen u in uw specifieke geval hierover nader adviseren en informeren. Stel het ondertekenen van uw akte dan ook niet zomaar uit, maar regel je zaken samen met ons. 

4.       Besprekingen in persoon worden geannuleerd of via telefonie of video conferencing georganiseerd. Ondertekening (passeren) van akten gaat door.

5.       Om het aantal aanwezigen bij de ondertekening zo beperkt mogelijk te houden verzoeken wij u dringend om alleen ons kantoor te bezoeken indien u een daadwerkelijke rol heeft bij deze bijeenkomst.

6.         Neem voor het ondertekenen van de stukken uw eigen pen mee.

7.         De akten zullen zakelijker en korter met u worden doorgenomen, zodat het onderteken proces korter zal duren.

8.         Voorkom wachttijden in de wachtkamer, kom op tijd en wacht buiten of in uw auto indien u te vroeg bent.

9.         Houd 1,5 meter afstand van elkaar tijdens uw bezoek aan ons kantoor, volg de richtlijnen van het RIVM en de overheid en onze instructies. 

10.        Kom bij symptomen - droge hoest, koorts, verkouden, misselijkheid - niet naar kantoor, maar neem telefonisch contact met ons op.

Met deze maatregelen beogen wij de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen, maar eerst en vooral onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Wij realiseren ons wat de impact van het coronavirus en de social distancing op u, uw familie en uw onderneming heeft, dat het veel vragen bij u oproept en tot maatregelen dwingt. Ten aanzien van te nemen notariële en juridische maatregelen zitten wij klaar om al uw vragen te beantwoorden.     

Het is onzeker wat de komende periode gaat brengen en wat voor maatregelen worden verlangd. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen, evalueren en u zo gewenst informeren over wat het voor u betekent.  

Wij tonen ons bijzonder erkentelijk voor allen die werkzaam zijn in de zorg en zich zo tomeloos voor de samenleving inzetten en voor iedereen die op zijn manier een bijdrage levert "to flatten the curve". 

Wees goed voor elkaar.