×

08-07-2022

Ploumen en Weerwind praten over notariële poortwachtersrol

Ploumen en Weerwind praten over notariële poortwachtersrol


KNB-voorzitter Annerie Ploumen heeft woensdag gesproken met Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming. Tijdens het gesprek kwam de door het notariaat gewenste ‘grijze lijst’ en andere instrumenten voor de notariële poortwachtersrol aan de orde. Weerwind gaf aan scherp te letten op de positie van het notariaat in ambtelijke en politieke besluitvorming.

De minister ziet heel duidelijk het belang van een zogenoemde ‘grijze lijst’ – en andere instrumenten – voor de notaris als poortwachter en begrijpt de wrijving tussen enerzijds de meldplicht en anderzijds de geheimhouding. Hij heeft toegezegd dit onderwerp verder te (laten) onderzoeken om te komen tot een betere en effectievere werkwijze. Ook is gesproken over de vraag of de notaris eenvoudiger langliggende gelden kan afstorten in de consignatiekas van het ministerie van Financiën. En liet de minister weten ervoor te willen waken dat de rol van de notaris niet uitgehold wordt. Bijvoorbeeld in geval van een vernieuwing van het koopproces om meer transparantie voor de consumenten te garanderen.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie