×

18-12-2021

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar


Dank

Het afgelopen jaar hebben wij onze klanten wederom mogen begeleiden bij de momenten die er werkelijk toe doen in het leven. Zakelijk en privé. Wij boden ze rust, betrouwbaarheid en zekerheid. Leverden maatwerk én met ons discount label Basisnotarissen Rijnmond voordelige confectie. Wij danken onze klanten voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gesteld.


Samen

Ook komend jaar streven wij naar continuïteit van onze dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met onze klanten. Of het nu gaat om de aankoop van je eerste woning, het bij onverhoopt overlijden goed verzorgd achterlaten van je dierbaren, het begeleiden van een bouwproject of het beperken van ondernemersrisico. Wij begrijpen hoe waardevol het is om goed voor elkaar te zijn. Samen bereiken we meer dan alleen.


Bewogen jaar

Het was een bewogen jaar. De Covid-19 pandemie heeft het leven voorgoed veranderd en trekt een wissel op ons allemaal. Iedereen maakt zich zorgen wat het virus kan doen met je gezondheid en met de gezondheid van je dierbaren. De economische gevolgen zijn ongekend groot en doen stellig pijn. Minister president Rutte legde ons vanuit het Torentje uit waarom een lock down nodig is. Hij riep ons allen op om dit na te leven: "Met elkaar. Voor elkaar".  Gelukkig is er nu met de beschikbaarheid van een vaccin - nota bene in de kersttijd - licht, aan het eind van die lange en donkere tunnel.


Goed voor elkaar

Ons eigen motto is: "Goed voor elkaar". Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze stakeholders; voor onze klanten, onze medewerkers, leveranciers, de overheid en de samenleving waar wij deel van uitmaken. Op zowel professioneel als maatschappelijk terrein.

Onze sociale betrokkenheid brengt met zich mee dat wij goede doelen en maatschappelijke organisaties ondersteunen. Criteria zijn onder meer binding met de regio en bijdrage aan de samenleving. Wij ondersteunen initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn, sport en cultuur. Kijk maar eens op MAES notarissen en haar sociale betrokkenheid.

Vanwege onze ambitie om ondernemend, sociaal en maatschappelijk betrokken te zijn, bieden wij daarenboven onze klanten de sociale "Goed-voor-elkaar-korting". Die korting geldt voor:

  • Starters op de woningmarkt, die geen financiële hulp van hun ouders (kunnen) krijgen
  • Gepensioneerden die recht hebben op een uitkering ingevolge de AOW (Algemene Ouderdomswet) en geen ander inkomen of vermogen hebben
  • Particulieren die recht hebben op een uitkering ingevolgde de WW (werkloosheidswet), de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  • Particuliere klanten die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, bij hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance), defensie of een gemeente
  • Ondernemers en ZZP-ers, die door de lock downs vanwege de COVID-19 pandemie hun omzet en winst per maand met meer dan 20% hebben zien dalen
  • Landbouwers, veehouders en tuinders
  • Alle actoren in de vastgoedsector die woningen aan de bestaande voorraad toevoegen
  • Leden of alumni van de op onze website onder impact/maatschappelijk verantwoord ondernemen/sociale betrokkenheid/netwerken genoemde netwerkorganisaties
Kerstwens

Wij wensen je prettige kerstdagen en een geweldig 2021. Blijf gezond!