×

02-04-2020

Steun ministerraad voor standpunt KNB digitaal passeren

Steun ministerraad voor standpunt KNB digitaal passeren


De ministerraad zal waarschijnlijk morgen besluiten de lijn van de Koninklijke Notariële (KNB) te steunen over het passeren van akten met behulp van digitale middelen in noodsituaties. De bespreking over deze steun maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen dat vrijdag op de agenda staat van de ministerraad, zo heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de KNB laten weten.

De KNB vindt dat de Wet op het notarisambt (Wna) in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid aan notarissen biedt gebruik te maken van audiovisuele middelen, mits zij in hun dossier goed verantwoorden waarom zij dat hebben gedaan. De huidige situatie rond het coronavirus dat COVID-19 kan veroorzaken is zo'n uitzonderlijke situatie. De KNB vindt deze werkwijze passen bij de rol van de notaris die midden in de maatschappij staat en ook in een noodsituatie een rechtzoekende in staat moet stellen afspraken en wensen goed in een notariële akte vast te leggen.

Voorstel
De KNB heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming vorige week een brief gestuurd over het gebruik van digitale middelen bij het passeren van akten. Dit nadat in de notariële praktijk vragen waren gerezen hierover. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft afgelopen week samen met de KNB hard gewerkt aan een voorstel voor de ministerraad.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie