×

06-12-2022

Tijdelijke coronawet stopt grotendeels per 1 februari 2023

Tijdelijke coronawet stopt grotendeels per 1 februari 2023


De meeste bepalingen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (spoedwet) worden niet opnieuw verlengd per 1 februari 2023. Dat maakte de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, gisteren bekend. Onder meer het verlijden van notariële akten op afstand is niet meer mogelijk vanaf 1 februari 2023.

De spoedwet is in 2020 ingevoerd in verband met de uitbraak van corona. In artikel 26 van de spoedwet is bepaald dat indien partijen bij een akte niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen en voor het verlijden van de akte een onderhandse volmacht niet volstaat, de notaris de akte kan verlijden met gebruikmaking van audiovisuele communicatiemiddelen. Hoewel volgens Weerwind een aantal artikelen niet wordt beëindigd, gaat er wel een streep door artikel 26.

Veranderde omstandigheden
De spoedwet is onlangs opnieuw verlengd tot 1 februari 2023. Dat de meeste voorzieningen van de spoedwet niet nogmaals worden verlengd, komt volgens Weerwind door de veranderde omstandigheden. Wel houdt hij nog een slag om de arm: als de omstandigheden ingrijpend wijzigen, dan kan alsnog tot een verdere verlenging worden besloten. Daarbij valt te denken aan de situatie dat bijvoorbeeld mutaties van het virus zouden leiden tot een veel grotere besmettelijkheid daarvan of tot ernstiger ziektebeelden dan er nu zijn.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie