×

13-10-2022

Voorstel 'Opstalrecht duurzaam' naar ministerie

Voorstel 'Opstalrecht duurzaam' naar ministerie


Wie is de eigenaar van de zonnepanelen of de warmtepomp? Dat is niet altijd de eigenaar van het gebouw. Om dit type eigendom te onderscheiden van andere opstalrechten, wordt voorgesteld een 'Opstalrecht duurzaam' te introduceren in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Dit voorstel gaat binnenkort naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het voorstel is tot stand gekomen met inbreng van het Kadaster, de Rijksuniversiteit Groningen, Olenz notarissen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Een mogelijke introductie van het label 'Opstalrecht duurzaam' in de BRK vergroot de herkenbaarheid van een duurzame installatie in de BRK. Momenteel worden zaken als zonnepanelen of een warmtepomp daarin als 'normaal' opstalrecht of als 'opstalrecht nutsvoorziening' geregistreerd.

Goedkoper
Het Kadaster verwacht dat het meer en goedkoper duidelijkheid kan bieden in de rechten en plichten van een perceel. Het opvragen en duiden van akten, omdat nu niet altijd duidelijk is wat onder bijvoorbeeld een 'opstalrecht nutsvoorziening' wordt verstaan, kost veel geld.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie