×

12-04-2022

Voortreffelijke peer-review voor MAES notarissen

Voortreffelijke peer-review voor MAES notarissen


Publicatie NRC Handelsblad over notariskantoren

Volgens een artikel dat gisteren in NRC Handelsblad is verschenen, zou een kwart tot een derde van de notariskantoren niet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met name de naleving van antiwitwaswetgeving ("Wwft'') schiet tekort, blijkt volgens NRC uit vertrouwelijke kwaliteitstoetsen.

Reactie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 

De conclusie van de krant doet, volgens mededeling van de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de "KNB") de werkelijkheid geweld aan. De realiteit is dat de Wwft over het algemeen juist goed wordt nageleefd in het notariaat. We weten allemaal dat het niet naleven van de Wwft kan leiden tot vervelende tuchtzaken. Gelukkig blijken die er niet zoveel te zijn. De afgelopen 10 jaar heeft de tuchtrechter in 16 zaken maatregelen opgelegd waar de Wwft een rol heeft gespeeld. Dat is 2 procent van alle kantoren. De KNB zal een ingezonden brief sturen naar NRC waarin ze het onheuse, onjuiste en ongenuanceerde beeld dat is geschetst in die krant wil corrigeren. 

Peer-review 

Op 26 november 2021 heeft er een vanwege de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verplichte intercollegiale toetsing van de kwaliteit en integriteit van notaris mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA en de praktijk van MAES notarissen en Basisnotarissen Rijnmond plaatsgehad. 

Over ons 

MAES notarissen is een onafhankelijk full service notariskantoor voor particulieren, ondernemingen en (semi)overheden uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Gespecialiseerd in personen- en familierecht, ondernemingsrecht en vastgoed. Wij begeleiden onze klanten bij de momenten die er werkelijk toe doen in het leven. Zakelijk en privé. Wij bieden rust, betrouwbaarheid en zekerheid. Leveren maatwerk én hebben met Basisnotarissen Rijnmond een discount label voor voordelige confectie. Onberispelijk, toegewijd en integer. 

Top notch 

De auditoren die de peer-review uitvoerden toonden zich buitengewoon lovend over notaris mr. G.H.H.J. Janssen MRE MBA en de wijze van praktijkvoering op ons kantoor. In hun rapportage schreven zij: 
 

"Dit kantoor streeft ernaar om met een vakbekwaam team en goede digitalisering van processen, het notariële vak met aandacht en inzet voor kwaliteit ten behoeve van haar cliënten, zo efficiënt mogelijk uit te oefenen. Het vakbekwame team slaagt er in dat streven waar te maken. De wettelijke verplichtingen worden nageleefd, het opdrachtproces is op orde en er is aandacht voor belehrung."

 

Aanmoediging 

Wij beschouwen de uitkomst van de peer-review - samen met alle klantreviews die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen - als een opsteker, maar vooral als een aanmoediging om ook dit lopend jaar als team steeds het maximale te blijven doen om ons beroep zo goed mogelijk uit te oefenen en om onze klanten onberispelijk, toegewijd en integer te bedienen. Wij blijven ons daar onverminderd voor inzetten. 

Rol Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  

De KNB zet zich in voor een hoogwaardig en integer notariaat en daarmee voor een sterke rechtszekerheid in Nederland. De KNB geeft advies en voorlichting aan haar leden en verzorgt opleidingen. Dit alles gebeurt in nauwe samenspraak met een beroepsgroep die zeer gemotiveerd is om zichzelf voortdurend te verbeteren. 

De KNB heeft als publiekrechtelijke beroepsorganisatie de bevoegdheid om zaken rond de uitoefening van het beroep verbindend te regelen voor de leden. Zo kent de KNB een ‘Verordening op kwaliteit’ om de kwaliteit en integriteit van het notariaat te bevorderen. Deze verordening regelt onder andere de intercollegiale toetsing, het peer review binnen het notariaat. 

De KNB is nadrukkelijk geen toezichthouder. Voor het notariaat is de toezichthouder het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Wel is er een nauwe samenwerking tussen het BFT en de KNB. Zo is afgesproken dat de KNB de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toetst. De KNB heeft deze toetsingen ondergebracht in het peer-review. Het BFT heeft de KNB gecomplimenteerd met de consciëntieuze uitvoering van het toezicht. 

Het peer-review 
  
Het peer-review is een intercollegiale toetsing waarbij ieder notariskantoor eens per drie jaar door een auditor wordt getoetst. Het peer-review staat voor krachtige intercollegiale toetsing van de kwaliteit en integriteit van de notaris en zijn praktijk. Uitgangspunt van het peer-review is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of een kantoor kwalitatief goed en integer werkt.  

Leidraad bij het peer-review zijn negentien criteria die in samenspraak met de beroepsgroep tot stand zijn gekomen. Het peer-review is weliswaar intercollegiaal, maar zeker niet vrijblijvend. Iedere toetsing resulteert in een duidelijke rapportage met een overzicht van de bevindingen en aandachtspunten. Bij tekortkomingen krijgt het kantoor tijd om verbeteringen door te voeren. Bij kleine tekortkomingen wordt de controle hierop schriftelijk afgehandeld, maar bij grote tekortkomingen volgt een heraudit. Als 
klachtwaardig handelen wordt vermoed, volgt een uitgebreid nader onderzoek. Eventueel dient de KNB vervolgens een klacht bij de Kamer van Toezicht in.

Publicatie NRC Handelsblad

Ben je geïnteresseerd in de publicatie van NRC Handelsblad, lees dan hier het artikel:  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/11/notaris-heeft-zaken-niet-op-orde-a4111002.