×

15-11-2020

Dit vinden onze klanten

Dit vinden onze klanten


Iedere klant is uniek. Het belang van de klant staat bij ons voorop. In alles wat wij doen. Onze klanten bepalen ons succes. Wij streven naar continuïteit van onze dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met onze klanten.

Wij beogen onze klanten onberispelijk diensten te verlenen. Wij hechten grote waarde aan professionaliteit en kwaliteit. Elke klant heeft onze persoonlijke aandacht. Wij luisteren naar alles wat hij te vertellen heeft. Wij beogen zorgzaam en dienstbaar te zijn.

In alles wat wij doen om onze klanten toegevoegde waarde te leveren, willen wij elke dag weer opnieuw hun respect en vertrouwen verdienen. Vertrouwen waarvan wij maar al te goed weten dat het te voet komt en per review gaat. Vertrouwen dat valt of staat met integer en eerlijk handelen. Het koesteren van onze integriteit is voor ons van vitaal belang om te kunnen vasthouden aan ons eigen kostbaarste bezit: onze reputatie.

Wij streven ernaar om een hoog klanttevredenheidscijfer (Net Promotor Score of NPS) te scoren. Wij hechten daar sterk aan. Het is een belangrijke KPI voor klanttevredenheid en klantloyaliteit. Door de klanttevredenheid te meten, beschikken wij over data waarop wij kunnen sturen om onze dienstverlening constant te blijven verbeteren. 

Wij verzoeken onze klanten na afronding van het dossier om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek en om zo gewenst een review te geven. Natuurlijk horen wij het graag als wij het goed doen, maar feedback ten aanzien van wat beter of anders kan of wat er onverhoopt niet goed is gegaan, is ten minste even dienstig. Met onze eigen meetmethodiek voorkomen we nep reviews en krijgen wij informatie waar wij direct op kunnen sturen.

Wij blijken dit kalenderjaar door onze klanten met een NPS van 9 (1 tot 10) gewaardeerd te worden. Graag zeggen wij onze klanten dank voor het vertrouwen dat ze in ons stellen, voor de moeite en tijd die ze nemen voor deelname aan ons tevredenheidsonderzoek en voor de reviews die ze geven. De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken maken ons trots en dankbaar en doen ons beseffen dat wij elke dag weer ons stinkende best moeten blijven doen om de hoge NPS vast te houden of te verbeteren. 

Benieuwd naar wat anderen zeggen? Kijk dan maar eens op: https://maesnotarissen.nl/reviews.