×

Veelgestelde vragen

Over ons kantoor en onze dienstverlening

Veelgestelde vragen

Over ons kantoor en onze dienstverlening


Wij laten ons leiden door onze missie: "Goed voor elkaar". Wij willen onze zaken goed voor elkaar hebben. En wij willen goed voor elkaar zijn. Voor onze medewerkers, voor onze klanten en voor de samenleving waar wij dankbaar deel van uitmaken. Waarderen het als dat wederkerig is. Vinden het belangrijk dat onze klanten ook goed zijn voor de mensen die belangrijk voor ze zijn. Hun partners, hun kinderen, hun ouders, hun zakenrelaties, vrienden en kennissen. Wij streven naar kwaliteit, eerlijke en concurrerende tarieven en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zijn gericht op de relatie, tonen ons sociale gezicht, durven onze nek uit te steken, weten te verbinden en bieden perspectief. Wil je weten wie wij zijn, waar wij voor staan, voor wie wij er zijn, wat wij kunnen en wat wij doen, lees dan hieronder veel gestelde vragen over ons kantoor en onze dienstverlening en vorm je een beeld.

Wat doet een notaris precies?

Notaris is een ambt. Een beroep. Een functie. De notaris is een jurist. Het openbaar ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te passeren in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij dat van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten. De notaris is door de eeuwen heen geëvolueerd tot de juridisch geschoolde openbaar ambtenaar. Hij - en gelukkig steeds vaker ook een zij - is een juridisch adviseur. Specialist op (één van) de praktijkgebieden familierecht, ondernemingsrecht en vastgoed.

Hoewel de notaris wordt benoemd bij koninklijk besluit, oefent hij het ambt uit voor eigen rekening en risico. Hij is dus zowel openbaar ambtenaar als ondernemer en moet dan ook steeds goed zien te laveren tussen de dynamiek van de vrije markt enerzijds en het wettelijk kader, waaronder de Notariswet en de beroeps- en gedragsregels, anderzijds. 

Hoe word je notaris?

Notaris word je door benoeming bij Koninklijk Besluit. Om voor benoeming in aanmerking te kunnen komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden staan beschreven in de Wet op het Notarisambt. De belangrijkste voorwaarden zijn dat:

 • De betrokkene Nederlander is
 • Hij de bij de wet voorgeschreven notariële examens met goed gevolg heeft afgelegd
 • De betrokkene daarna tenminste zes jaar als kandidaat-notaris praktijkervaring heeft opgedaan op één of meer notariskantoren;
 • De kandidaat-notaris met goed gevolg de examens van de Notariele Beroepsopleiding heeft afgelegd en
 • De betrokkene in het bezit is van een ondernemingsplan dat aan de daarvoor gestelde eisen voldoet

Na zijn benoeming bij Koninklijk Besluit moet de notaris een drieledige eed afleggen, waarvan voor het publiek de beroepseed het belangrijkste onderdeel is. Daarin zweert of belooft de notaris dat hij:

 • De door hem aanvaarde taak eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren
 • Zich zal gedragen naar de wetten, reglementen en de verordeningen die op het notarisambt betrekking hebben
 • Geheimhouding zal betrachten ten aanzien van alles waarvan hij door zijn ambt kennis neemt

Door het afleggen van de eed is de notaris niet alleen bevoegd, maar ook verplicht zijn diensten aan het publiek te verlenen.

Wanneer is tussenkomst van een notaris verplicht?

De wet stelt de notariële akte vaak verplicht. Een aantal overeenkomsten en verklaringen wordt pas geldig als ze zijn opgenomen in een notariële akte. Je moet in ieder geval naar de notaris voor het:

 • Maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
 • Maken of wijzigen van een testament 
 • Overdragen van een onroerende zaak, zoals een woning 
 • Vestigen van zakelijke rechten, zoals een hypotheek, op een onroerende zaak 
 • Oprichten van een besloten vennootschap 
 • Overdragen van aandelen in een besloten vennootschap 
 • Oprichten van een stichting
Kan een notaris zijn diensten ook weigeren?

Zeker. Notarissen hebben een ‘ministerieplicht’. Dit houdt in dat een notaris niet alleen bevoegd, maar ook verplicht is om opgedragen wettelijke werkzaamheden te verrichten. De notaris is echter verplicht zijn dienst te weigeren indien:

 • Hij de redelijke overtuiging of het vermoeden heeft dat misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde of feitelijk overwicht
 • Hij de redelijke overtuiging of het vermoeden heeft dat de inhoud van de akte waarvoor zijn tussenkomst is ingeroepen in strijd is met de waarheid
 • Zijn medewerking wordt gevraagd aan het vaststellen van door hem niet controleerbare feiten
Op welke markten richten jullie je?

MAES notarissen is een onafhankelijk full service notariskantoor voor particulieren, ondernemingen en (semi)overheden uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Veel van onze klanten, aangevers en andere relaties komen uit één van de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Natuurlijk eerst en vooral uit Vlaardingen, Rotterdam, Schiedam, Maassluis, Midden-Delfland, Delft en het Westland, maar evengoed uit Brielle, Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Barendrecht, Krimpen aan den IJssel, Den Haag, Hellevoetsluis, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Nissewaard, Rijswijk, Ridderkerk, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westvoorne en Zoetermeer. We zijn er dan ook graag voor iedereen uit onze regio. 

Wij blijken een alternatief voor particulieren, ondernemers en (semi)overheden uit Voorne-Putten, waaronder Spijkenisse, Hellevoetsluis en Oostvoorne en voor klantenuit Goeree-Overflakkee, zoals Goedereede, Middelharnis, Achthuizen, Den Bommel, Dirksland, Herkingen, Melissant, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Oude-Tonge, Stad aan 't Haringvliet, Stellendam, Sommelsdijk en Havenhoofd. 

Maar klanten komen vanwege het maatwerk dat MAES notarissen levert en het voordelig tarief van Basisnotarissen van ver buiten de regiogrenzen onze kant op. Een wat langere rit in de auto blijkt lonend. We begroeten regelmatig klanten afkomstig uit de regio’s Amsterdam, Kennemerland, het Gooi, Eindhoven en België (Knokke, Brasschaat, Schilde, Kapellen en Lanaken), om maar wat te noemen. 

Ik ben particulier. Kan ik bij jullie terecht?

Meer dan welkom. Wij richten ons op particulieren en onderscheiden de volgende klant-groepen.

Mensen zoals jij en ik

Gewone mensen. Mensen zoals jij en ik. Of zoals je vader of moeder. Je opa of oma. Je broer of zus. Je buurman of buurvrouw. Henk en Ingrid. Achmed en Fatima.Mensen die hard werken. Of hard hebben gewerkt. Voor wie het niet altijd allemaal even gemakkelijk is. Die misschien ook niet altijd even eerlijk door het leven zijn behandeld. Soms al ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dierbaren hebben verloren. Zorgen hebben.Voor andere zorgen. Misschien niet meer vol mee kunnen doen. Of juist nog helemaal aan het begin staan. De starters. Nog een nieuw leven en hopelijk mooi leven voor zich hebben. Zich verheugen op de hij of de zij - of alles er tussenin - die zo blij wordt verwacht. Die weten dat alles van waarde misschien niet weerloos maar wel kwetsbaar is. En dat het belangrijk is om de zaken goed voor elkaar te hebben. De gewone huis, tuin en keuken zaken. Voor zichzelf. En voor de ander(en).

Alleenstaanden

Mannen of vrouwen die alleen zijn komen te staan, door echtscheiding of overlijden. En ondersteuning behoeven. Mannen of vrouwen die carrière maken of hebben gemaakt en die voortdurend moeten zien om te gaan met conflicterende prioriteiten van werk en zorg voor het gezin of met volledige overgave de full time zorg voor het gezin op zich hebben genomen. Ouderen die het soms allemaal nog moeilijk kunnen overzien. 

Arbeidsmigranten en expats

Het Westland is één van de economische motoren van Nederland. Net als de Rotterdamse haven. Daar werken heel veel mensen die langere tijd huis en haard achter zich hebben gelaten om hun bijdrage aan de Nederlandse economie te leveren. En die daarmee in een aantal gevallen ook de kwaliteit van hun eigen leven beogen te verbeteren. Zij willen hun zaken op orde hebben. Hier in Nederland. En voor degenen die zij achterlieten in hun thuisland. Polen, Syrië, Tsjechië,Turkije en Marokko. Om maar wat te noemen. 

Vermogende particulieren en hun familie

High Net Worth Individuals; particulieren met een hoog inkomen en/of substantieel vermogen. De eerste en de volgende generaties. De generatie die zelf het vermogen van het begin af aan heeft opgebouwd. De generatie aan wie het vermogen door vererving is overgegaan. De generatie die wat te verwachten heeft, daarop voorbereid wordt en haar verantwoordelijkheid gaat nemen.

Media- en entertainment persoonlijkheden

Getalenteerde publieke persoonlijkheden met naamsbekendheid. Naamsbekendheid die soms offers vraagt maar zich daartegenover vertaalt in aan roem gerelateerde gages en vergoedingen. 

(Oud)Topsporters

Sporters die zich onderscheiden of hebben onderscheiden met sportieve prestaties en vaak al op jonge leeftijd onvoorbereid grote verantwoordelijkheid en weelde worden verondersteld te kunnen dragen en die solide begeleiding of een zaakwaarnemer zoeken. Die een afbeelding van hun nieuwe geliefde pontificaal op hun rug hebben laten tatoeëren, overwegen om haar ten huwelijk te vragen en niet goed weten wat de voors en tegens zijn van het trouwen in algehele gemeenschap van goederen. 

Nederbelgen, pensionados, overwinteraars

Overweeg je om te emigreren naar landen als Curaçao, Spanje, Zwitserland of België. Voor het mooie weer en/of het betere belastingklimaat. Of wil je juist terug. Terug naar de kinderen. Naar het land van de hagelslag, Sinterklaas en Studio Sport op zondagavond. We zien dat veel Nederbelgen na een aantal wetswijzigingen in België weer terugkeren. Veel huizen staan te koop in Brasschaat, Kapellen en Schilde. Toch kan emigreren, ook naar België, nog altijd de moeite waard blijken te zijn.  Wij bewegen mee als de grens overgestoken gaat worden. Heen en terug. 

Ik werk bij een gemeente in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bedienen jullie ook gemeenten?

Ja. Verschillende gemeentes uit de regio zijn klant. Maar wij zijn er ook voor (semi)overheden, zoals corporaties, waterschappen, nutsbedrijven en zorginstellingen. 

Ik ben een ondernemer. Kan ik bij jullie terecht?

Meer dan welkom. Wij richten ons op ondernemers en onderscheiden de volgende klant-groepen.

Bedrijven

Eenmanszaken. Start-ups. Scale-ups. Innovation-hubs. ZZP-ers. Gevestigde bedrijven. MKB. Groot. Lokaal. Regionaal. Nationaal. Multinationals. Ondernemingen die behoefte hebben aan (interim) hoogwaardige ondersteuning op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoed, contractenrecht, compliance, governance en legalisaties

Familiebedrijven

Families waarvan familieleden met elkaar een onderneming drijven en continuïteit, bedrijfsopvolging of verkoop belangrijke thema’s zijn.

Ondernemers/DGA’s

Ondernemers die hun groeidoelstellingen willen realiseren. Ondernemers die een onderneming hebben opgebouwd, of uitgebouwd en die de onderneming willen overdragen of dat reeds hebben gedaan. Bijvoorbeeld ondernemers in de Glastuinbouw, Agri, Horti & Food. Ondernemers die een vastgoedportefeuille hebben weten op te bouwen. Vrije beroepsbeoefenaren als medici, advocaten, notarissen en belastingadviseurs. En natuurlijk: de jonge honden: de zelfbewuste self made ondernemers onder de veertig jaar met tomeloze energie en ambitie. 

Vermogensbeheerders

Banken en financiële instellingen die vermogens beheren, structureren en notariële ondersteuning voor hun relaties zoeken. 

Vastgoedbeleggers en -beheerders

Partijen die beleggen in vastgoed of het vastgoed voor een belegger beheren. 

Non profit. Vermogensfondsen, fondsenwervende instellingen, religieuze organisaties

Instellingen, goede doelen, bijvoorbeeld vermogensfondsen, ANBI’s, fondsenwervende instellingen en religieuze organisaties,  alsmede van vennootschappen (holding-, pensioen- of beleggingsvennootschappen),  die de taak hebben om het hun toevertrouwde vermogen op de best mogelijke wijze te beheren en betrouwbare en degelijke notariële begeleiding verlangen. 

Ik ben laaggeletterd. Lange teksten lezen vind ik lastig. Hoe kunnen jullie mij helpen?

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon. 

Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam bent. Gevolgen van laaggeletterdheid zijn vaak schaamte, onbegrip en afhankelijkheid van anderen.

Wij nemen je graag bij de hand. Gaan met je samen zitten, met een koffie erbij, en gaan bespreken wat je zou willen. Nemen de tijd. Werken met beelden. Leggen uit. Je bent niet alleen. Maar wel in goed gezelschap.   

Wat is jullie expertise?

Wij bieden diensten op onze praktijkgebieden

 1. Notariaat
 2. Bewindvoering | Vermogensbeheer | Executele 
 3. Corporate Housekeeping
 4. Family Office 
 5. Mediation 
 6. Real Estate Constultancy 

Onze hoofdberoepswerkzaamheid is het klassieke notariaat.  Wij verlenen dan ook alle notariële diensten. Wij anticiperen daarbij op het voorkomen en beheersen van juridische risico’s. Zowel civiel, fiscaal als notarieel. De notariële diensten die wij verlenen zien op juridisch en notarieel advies en akte gebonden dossiers, veelal overeenkomsten en verklaringen. Wij verlenen onze diensten op alle vaak met elkaar verbonden notariële rechtsgebieden: het personen- en familierecht, het ondernemingsrecht en het vastgoedrecht.

Hebben jullie ook een sectorale focus?

Ja. Wij hebben een focus op een beperkt aantal sectoren. Omdat we het reilen en zeilen binnen die sectoren begrijpen en de spelers kennen, zijn wij beter in staat om aan de vraag en verwachtingen vanuit deze sectoren te kunnen voldoen. De drie sectoren waar wij ons op richten zijn  Bouw & Vastgoed, Financiële Dienstverlening en Glastuinbouw | Agri, Horti & Food 

Hebben jullie ook topics, of actuele thema's, waar jullie je mee bezig houden?

Wij onderscheiden vier topics waarvan wij menen dat die erg ingrijpend zijn in de manier waarop onze klanten leven en werken en waar wij dan ook op anticiperen. Die topics zijn:

 1. Digitale transformatie en Legal Tech
 2. Gezonde regio en energietransitie
 3. Compliance, Governance en claimcultuur
 4. Vergrijzing, zorg en wonen
Hoe weet ik of ik jullie kan vertrouwen?

Onze kernwaarden zijn: onafhankelijk, onpartijdig, onberispelijk, toegewijd en integer. Integriteit speelt op elk notariskantoor een belangrijke rol. Bij ons dus ook. Wij ontlenen ons professionele bestaansrecht hieraan.Daarom is er door ons een"Code gedrag en integriteit" opgesteld.  Wij conformeren ons om ons daar overeenkomstig naar te gedragen. Wij bevestigen daarmee dat wij sterk hechten aan integriteit. Wij gaan daarmee misschien wel wat verder dan veel andere notariskantoren.

Deze gedragscode geldt voor iedereen die optreedt namens MAES notarissen. En dus het visitekaartje van MAES notarissen is. Iedereen die namens MAES notarissen optreedt, kent deze gedragscode en handelt ernaar. 

Door deze gedragscode na te leven, bereiken we dat onze klanten, onze medewerkers, leveranciers en stakeholders vertrouwen hebben in ons als organisatie en in iedereen die optreedt namens MAES notarissen. Op die manier bewaken we een bedrijfscultuur waar wij ons allemaal veilig en prettig bij voelen en waarbinnen wij onze klanten op de best mogelijk manier kunnen bedienen.

Blijft het onder ons?

De notaris heeft een ambtsgeheim. Dat geldt voor alle vertrouwelijke informatie die de notaris in zijn beroepsuitoefening heeft ontvangen. Het ambtsgeheim strekt zich uit over de gehele dienstverlening van de notaris en de reikwijdte ervan en is niet afhankelijk van de vraag of in het kader van deze dienstverlening een notariële akte tot stand komt. De notaris mag deze vertrouwelijke informatie ook niet in een juridische procedure prijsgeven. Hij mag zich tegenover een rechter verschonen van het afleggen van een getuigenverklaring voor zover hij daarmee vertrouwelijke informatie zou moeten onthullen. Dat is zijn verschoningsrecht.

Hebben jullie veel ervaring?

Een aantal jaren terug vierden wij ons 25 jarig jubileum. Wij hebben een vast, omvangrijk en loyaal team van zeer ervaren medewerkers. Kennen elkaar van haver tot gort. Hebben onderling aan één woord genoeg. Hebben met elkaar een paar eeuwen aan ervaring in het notariaat. Samen zijn wij MAES notarissen. 

Wat kost het?

Onze tarieven en kortingsregelingen kun je vinden in de footer "Tarieven, kortingsregelingen en geldverkeer" op onze website. 

Bij MAES notarissen willen wij graag kostenbewust diensten met de hoogste kwaliteit verlenen. Wij erkennen de noodzaak om je budget voor onze diensten te managen en dat hetgeen wij in rekening brengen waar voor je geld moet zijn. Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen. Ons streven is om op basis van de door ons geleverde kwaliteit en de daartegenover staande honorering een bestendige relatie met onze klanten te onderhouden. Wij doen dat onberispelijk, toegewijd en integer. Bieden onze klanten rust, betrouwbaarheid en zekerheid.

Bedenk daarbij ook nog het volgende. Stel je voor. Je bent samen met je liefde, jullie hebben een huis gekocht, nemen een hypotheek, maken een samenlevingscontract, ieder een testament en ook ieder een levenstestament. Dan heb je alle zaken voor, laten we zeggen, de eerste 20 jaar, goed voor elkaar. Stel dat dit alles - inclusief de kortingen -  bij elkaar jullie € 2.500 gaat kosten. Best een flink bedrag. Dat komt over een periode van 20 jaar neer op € 0.17 (zeventien cent) per persoon per dag. Betrek daarbij dat je met het samenlevingscontract, twee testamenten en twee levenstestamenten belastingvoordelen zal behalen, toekomstige kosten kunt vermijden en familieruzie of andere onenigheid kunt voorkomen. De prijs die je betaalt om het goed voor jezelf, je partner en je kinderen, je familie te regelen, is daardoor pers saldo dus nog aanzienlijk lager dan die € 0.17 (zeventien cent). De waarde daarvan ligt vele malen boven de prijs van € 0.17 (zeventien cent). Het levert je zelfs geld op. Mogelijk zelfs heel veel. Een veelvoud van die € 2.500. Denk daar maar eens goed over na. 

Waarom zijn de kosten van de notarissen zo verschillend?

Sinds 1999 zijn de tarieven vrij.  Notarissen mogen zelf bepalen welk prijs ze voor hun diensten willen rekenen. Voor 1999 golden vaste, hoge tarieven. Uit die tijd stamt het beeld van de notaris als gemakkelijke dikke sigaren rokende grootverdiener. Inmiddels concurreert de notaris met andere notarissen en ook met andere aanbieders van notariële en aanverwante diensten. De gedachte van die marktwerking is dat het leidt tot betere kwaliteit en een competitieve prijsvorming. De prijzen kunnen dus flink uiteenlopen. Tot wel honderden euro’s. Kijk en vergelijk daarom goed. Waak ervoor appels met peren te vergelijken.

Die prijsverschillen betekenen nog niet dat je voor een lagere prijs een mindere dienstverlening moet verwachten of zelf thuis al het voorwerk online moet gaan zitten doen. Maar goedkoop kan ook duurkoop blijken te zijn. Veel prijsverschillen worden veroorzaakt door het kostenniveau van het notariskantoor. Dat kan met kwaliteit en efficiency te maken hebben, maar dat hoeft niet. Wanneer je dus op zoek bent naar prijsvoordeel, loont het de moeite om meerdere kantoren te benaderen voor een offerte. Ben je op zoek naar kwaliteit vorm je dan een beter beeld van het kantoor en raadpleeg reviews, kennissen, de KNB of anderen die je tot een goede en eerlijke beoordeling is staat acht. 

Wij zetten op deze website in de footer "Tarieven, kortingsregelingen en geldverkeer" onze tariefstructuur en -tariefsystematiek uiteen. Zijn open en transparant. Ons honorarium ziet uitsluitend op de vergoeding die wij voor de verleende diensten ontvangen. Het honorarium is exclusief btw en kosten (verschotten) die wij vanwege onze taakuitoefening worden geacht te maken en moeten vergoeden aan derden. 

Wij belasten vanzelfsprekend al die kosten aan je door. Denk daarbij aan kosten vanwege bijvoorbeeld BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA-V), VIS (Verificatie Identificatie Systeem), Handelzeker (Wet  ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), CTR (Centraal Testamenten Register), CLTR (Centraal Levenstestamentenregister), CIR (Centraal Insolventieregister), CCBR (Centraal Curatele- en Bewindregister), Huwelijksgoederenregister, KvK (registers Kamer van Koophandel) en het Kadaster. 

Wij verbergen geen kosten in de offertefase. Wij hanteren geen opslagen op de kosten. Rekenen ook geen kantoortoeslag van 6% zoals sommige andere kantoren dat plegen te doen. Bij ons zit alles in de prijs. Geen verrassingen. Als jij elders offertes opvraagt, en dat loont vaak de moeite, wees dan op je hoede. Er zijn aanbieders in de markt die je tegen een extreem laag bedrag (ver onder de kostprijs) naar binnen lokken, maar vervolgens je aanvullend niet transparant voor diverse kosten belasten zodat je per saldo veel duurder uit bent. Dat is niet onze stiel.       

Zijn jullie een dure notaris?

Wat is duur en wat wil je? Als je uit eten wil gaan, kan je naar McDonalds of naar sterrenrestaurant De Librije. Wil je een auto dan kun je kiezen voor een Skoda of een Rolls Royce. Een taartje kan je halen bij de Hema of bij meester patissier Huize van Wely. Voor kleding kan je naar de Primark of, zoals Koning Maxima doet, naar het atelier van couturier Jan Taminiau. Tussen de geschetste uitersten is heel veel denkbaar. Er is voor elk wel wat wils. 

Bij MAES notarissen willen wij graag kostenbewust diensten met de hoogste kwaliteit verlenen. Wij erkennen de noodzaak om je budget voor onze diensten te managen en dat hetgeen wij in rekening brengen waar voor je geld moet zijn. Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen. Ons streven is om op basis van de door ons geleverde kwaliteit en de daartegenover staande honorering een bestendige relatie met onze klanten te onderhouden. Wij doen dat onberispelijk, toegewijd en integer. Bieden onze klanten rust, betrouwbaarheid en zekerheid.

Wij hanteren een combi-kortingsregeling voor bepaalde combinatie-akten, aangezien wij door die combinatie efficiënter kunnen produceren. 

Daarnaast bieden wij boven op de combi-kortingsregeling, vanwege onze ambitie om ondernemend, sociaal en maatschappelijk betrokken te zijn, ook nog eens de sociale "Goed-voor-elkaar-korting" van 5%, aan:

 • Starters op de woningmarkt, die geen financiële hulp van hun ouders (kunnen) krijgen  
 • Gepensioneerden die recht hebben op een uitkering ingevolge de AOW (Algemene Ouderdomswet) en geen ander inkomen of vermogen hebben 
 • Particulieren die recht hebben op een uitkering ingevolgde de WW (werkloosheidswet), de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 
 • Particuliere klanten die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, bij hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance), defensie of een gemeente
 • Landbouwers, veehouders en tuinders  
 • Alle actoren in de vastgoedsector die woningen aan de bestaande voorraad toevoegen.
 • Leden of alumni van de op deze website onder impact/maatschappelijk verantwoord ondernemen/sociale betrokkenheid/netwerken genoemde netwerkorganisaties 
 • Iedereen die via social media met ons duurzame verbondenheid laat blijken door een connectie of vriend te zijn, ons te volgen, ons te liken en af en toe onze berichten met anderen deelt  

Bedenk ook nog het volgende. Stel je voor. Je bent samen met je liefde, jullie hebben een huis gekocht, nemen een hypotheek, maken een samenlevingscontract, ieder een testament en ook ieder een levenstestament. Dan heb je alle zaken voor, laten we zeggen, de eerste 20 jaar, goed voor elkaar. Stel dat dit alles - inclusief de kortingen - bij elkaar jullie € 2.500 gaat kosten. Best een flink bedrag. Dat komt over een periode van 20 jaar neer op € 0.17 (zeventien cent) per persoon per dag. Betrek daarbij dat je met het samenlevingscontract, twee testamenten en twee levenstestamenten belastingvoordelen zal behalen, toekomstige kosten kunt vermijden en familieruzie of andere onenigheid kunt voorkomen. De prijs die je betaalt om het goed voor jezelf, je partner en je kinderen, je familie te regelen, is daardoor pers saldo dus nog aanzienlijk lager dan die € 0.17 (zeventien cent). De waarde daarvan ligt vele malen boven de prijs van € 0.17 (zeventien cent). Het levert je zelfs geld op. Mogelijk zelfs heel veel. Een veelvoud van die € 2.500. Denk daar maar eens goed over na. 

Zijn jullie echt de goedkoopste?

Volgens de vergelijkingswebsite www.degoedkoopstenotaris.nl zijn wij met ons discount label Basisnotarissen Rijnmond één van de goedkoopste notarissen van de regio. Met Basisnotarissen Rijnmond regelen wij, uitsluitend voor particulieren, een aantal notariële zaken snel en zoveel mogelijk digitaal. Hier geen maatwerk, maar degelijke en zeer voordelige confectie op het gebied van Huis & Hypotheek, zo gewenst gecombineerd met Familie & Relatie (samenlevingsovereenkomst en/of testamenten en/of  levenstestamenten).   Hierdoor kunnen we nog sneller en efficiënter werken en daardoor de scherpste tarieven van de regio offreren. Op de website van www.basisnotarissenrijnmond.nl vind je de spelregels die wij hanteren voor deze low budget notariële basiswerkzaamheden.

Is die Porsche voor de deur van u, notaris?

Nee. Die mooie snelle auto die vaak pal voor ons kantoor geparkeerd staat is van een gewaardeerde hardwerkende en ondernemende buurman. Voor onze notaris is een Porsche een jongensdroom. En dat blijft het ook. Hij rijdt in een nette, maar degelijke, gezinsauto. Hij investeert in het kantoor om klanten een nog betere dienstverlening te kunnen bieden en geeft aan de samenleving met pro bono, sponsoring, kortingen en donaties terug. Als vader van drie dochters helpt hij, met wat resteert, zijn kinderen met het aflossen van hun studieschuld. De tijden dat notarissen goud geld verdienden ligt sinds de invoering van de vrije tarieven en daarover heen ook nog eens de economische crisis ver achter ons. Het is hard voor weinig en om die reden verlaten veel notarissen het mooie notarisvak.      

Kan ik een vaste prijs vooraf krijgen?

Tuurlijk. Bij MAES notarissen zijn wij flexibel in onze benadering van declareren. In overleg met de klant bepalen we vooraf de honorerings-systematiek. Ons honorarium is in beginsel gebaseerd op de daadwerkelijk aan het dossier bestede en door ons geadministreerde tijd (per tijdseenheid van 6 minuten) vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. 

Wij zijn echter graag bereid om een vaste vergoeding voor bepaalde soorten werk af te geven, waarbij wij in de regel onze tijdsbesteding redelijk goed kunnen inschatten. Je weet dan vooraf waar je aan toe bent. Wel zo rustig. Wel zo duidelijk. 

Kan ik korting krijgen?

Vanzelfsprekend. Onze tarieven en kortingsregelingen kun je vinden op onze website. 

Combinatie-korting

Wij hanteren een combi-kortingsregeling voor bepaalde combinatie-akten, aangezien wij door die combinatie efficiënter kunnen produceren. 

Goed-voor-elkaar-korting 

Daarnaast bieden wij boven op de combi-kortingsregeling, vanwege onze ambitie om ondernemend, sociaal en maatschappelijk betrokken te zijn, ook nog eens de sociale "Goed-voor-elkaar-korting" van 5%, aan:

 • Starters op de woningmarkt, die geen financiële hulp van hun ouders (kunnen) krijgen
 • Gepensioneerden die recht hebben op een uitkering ingevolge de AOW (Algemene Ouderdomswet) en geen ander inkomen of vermogen hebben
 • Particulieren die recht hebben op een uitkering ingevolgde de WW (werkloosheidswet), de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
 • Particuliere klanten die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, bij hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance), defensie of een gemeente
 • Ondernemers en ZZP-ers, die door de lockdown periode vanwege de COVID-19 pandemie hun omzet en winst per maand met meer dan 20% hebben zien dalen 
 • Landbouwers, veehouders en tuinders
 • Alle actoren in de vastgoedsector die woningen aan de bestaande voorraad toevoegen
 • Leden of alumni van de op deze website onder impact/maatschappelijk verantwoord ondernemen/sociale betrokkenheid/netwerken genoemde netwerkorganisaties
en mits ze via social media hun duurzame verbondenheid met ons willen laten blijken door een
connectie of vriend te zijn, ons te volgen, ons te liken en af en toe onze berichten met anderen te delen.  

De combi-kortingsregeling kunnen wij direct in de offerte verwerken. De goed-voor-elkaar- kortingsregeling kunnen wij niet opnemen in de offerte, maar wordt eerst, indien van toepassing, op de nota van afrekening of declaratie verwerkt.

Alle bedragen, tarieven en honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief verschotten en 21% omzetbelasting en zien uitsluitend op de gebruikelijke werkzaamheden. De verschotten en omzetbelasting specificeren wij voor je in de afrekening en indien mogelijk reeds in de offerte. 

Gratis screening

Wij bieden ondernemers, ondernemingen en particulieren uit de regio een jaarlijkse screening aan van alle notariële zaken. Op ons initiatief. Doen dat kosteloos. We doen dan een onderzoek naar bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, testamenten, levenstestamenten, financial en estate planning, bestuur en toezicht, governance en compliance, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten  Omdat het wellicht beter, efficiënter en voordeliger kan. En om er zeker van te zijn dat het allemaal goed geregeld is. Zoals jij het hebben wil. Aangepast aan de veranderingen in het leven.

Goed voor elkaar. 

Kost het mij meteen wat? Zit ik gelijk ergens aan vast?

Wens je dat een behandelaar of de notaris telefonisch of met een online videocall contact met je opneemt om iets te bespreken? Of wil je eerst eens even rustig  bij ons langs komen om te bespreken wat je zou willen? Laat het ons weten. Je bent van harte welkom. De cappuccino, verveine of een glas water staat voor je klaar. Voor het gesprek rekenen wij niets en je zit nergens aan vast. 

Wat staat er in jullie kleine lettertjes?

Wij hebben algemene voorwaarden. Die zijn gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ze zijn geplaatst op onze website. En wij kunnen ze je op verzoek ook toesturen. De algemene voorwaarden zien op de uitvoering van opdrachten door ons en regelt de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Hoe gaan jullie om met mijn privacy en met mijn gegevens?

Wij hebben een Privacyverklaring opgesteld. Die is geplaatst op onze website. Die verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Hoe krijg ik een offerte?

Wil je een offerte, laat het ons dan weten via het aanvraagformulier op deze website. Wij geven je dan exact op tegen welke voorwaarden en voor wat voor prijs wij onze diensten aan je kunnen verlenen. Met ondertekening van een offerte of een opdrachtbevestiging ligt vast op basis van welke voorwaarden wij onze diensten aan je verlenen.

Waar blijft mijn offerte?

Oeps. Heb je een verzoek om een offerte telefonisch aan ons gedaan of online? Via een website van een derde (zoals de Goedkoopste Notaris bijvoorbeeld)? Of rechtstreeks via onze eigen corporate website of info e-mailadres? En heb je niet binnen 24 uur van ons vernomen?  Neem dan direct en rechtstreeks contact met offerte@maesnotarissen.nl. Dan zorgen wij dat je nog dezelfde dag een offerte ontvangt.   

Kan ik een afspraak inplannen?

Natuurlijk. We ontvangen je graag. Wil je  een bespreking of een passeerafspraak?

Bespreking

Bel ons om samen in te plannen. Geef aan wat het onderwerp is waarover je wilt spreken. Geef aan wie ons gaat bezoeken; kom je alleen of samen met een ander/anderen? Zijn er relevante documenten die je bij bezoek mee zou kunnen nemen? In beginsel trekken we voor een bespreking 30 minuten uit. Is te voorzien dat we meer tijd nodig hebben, dan plannen we een dubbele afspraak (60 minuten) in. 

Passeerafspraak 

Bel ons om samen in te plannen. Wij hebben een drukke praktijk. Hoe verder vooruit wij met elkaar kunnen inplannen, hoe meer keuze in de  agenda je hebt. Om leveringsakten en hypotheekakten te kunnen passeren is het noodzakelijk dat de hypotheekbank de gelden tijdig bij ons kan hebben. Wij vragen die gelden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk om die reden dan ook bij de bank op. 

Voor het passeren van een akte plannen we in beginsel 15 minuten per akte in. Voor overdracht van woningen houden we zoveel mogelijk de in de koopovereenkomst opgenomen leveringsdatum aan. Het einde en de eerste van de maand zijn om die reden dan ook vaak zeer drukke dagen. We beginnen dan wat vroeger en gaan laat naar huis. Veel makelaars plannen juist die dagen zo in en dat is ook wel begrijpelijk. Op die drukke dagen kunnen wij je soms minder aandacht geven dan we eigenlijk zouden willen. Soms schiet zelfs de koffie er dan bij in. Wij vinden dat jammer, want wij willen graag meer tijd voor je hebben. Noodzakelijk is het voor ons niet om de laatste of de eerste van de maand te passeren. Wij kunnen akten op alle dagen passeren en zo gewenst zelfs op afspraak 's avonds of in het weekend. 

Ook de hele maand december is doorgaans zeer druk. Om hele goede redenen. Niemand van ons gaat in die maand dan ook op vakantie. Wij zijn er voor jou. 

Waar zitten jullie?

Wij zijn gevestigd in Vlaardingen en houden aldaar kantoor in een goed geoutilleerd monumentaal pand aan de oude haven. Met pittoresk uitzicht op de plezierjachten en zeilschepen. Je bent daar van harte welkom. 

Wij kunnen je zo gewenst op afspraak ook ontvangen in de business centers van het World Trade Center Rotterdam of het World Trade Center Den Haag. We beschikken daar over hoogwaardige accommodatie en kunnen je het gebruik van de faciliteiten die het WTC heeft aanbieden.

Maar wij zijn niet aan ons kantoor gekluisterd. Wij zijn mobiel. En flexibel. Als heuse business nomaden. We go where the business is. Wij komen zo gewenst op uitnodiging en in overleg dan ook graag naar jou toe. Dat geldt zowel voor de zakelijke klant als voor de particuliere klant. En voor wat betreft de particuliere klant, zeker in die gevallen dat je niet mobiel bent, bijvoorbeeld vanwege een gevorderde en respectabele leeftijd, of vanwege opname in een ziekenhuis, verzorgingstehuis of hospice.   

Moet ik altijd persoonlijk langs komen om een akte te passeren?

Nee. Je hoeft niet altijd persoonlijk naar de notaris om een akte te passeren. Je kunt een volmacht laten opmaken en die verlenen aan iedere medewerker van MAES notarissen. Wel moet  je handtekening worden gelegaliseerd, zodat wij zeker weten dat het jouw handtekening is. Wij kunnen de handtekening die je bij ons op kantoor in ons bijzijn op de volmacht zet, legaliseren, maar je kunt dat ook doen bij iedere andere notaris, waar ook in Nederland, die jijzelf verkiest.       

Voor akten in de personen- en familierechtpraktijk, zoals een testament, levenstestament, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, een samenlevingsovereenkomst, moet je persoonlijk voor de notaris verschijnen.

Ben je geldnemer/schuldenaar/hypotheekgever/onderzetter bij een hypotheekakte, dan moet je in persoon voor de notaris verschijnen, of een notaris moet een notariële volmacht voor je opmaken en passeren. 

Moet ik bij kantoorbezoek een origineel legitimatiebewijs meenemen?

Wij verzoeken je een geldig origineel legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen bij bezoek aan ons kantoor. Geen kopie. 

Alle klanten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren moeten hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs. De mate van het risico dat een bepaalde klant of transactie meebrengt, is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris verplicht is te doen. 

Dat onderzoek is hij verplicht te doen op grond van de Wet op het Notarisambt, de beroeps- en gedragsregels en de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme ("Wwft"). De Wwft is bedoeld om terrorismefinanciering en witwassen van geld te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

De Wwft verplicht de notaris om te onderzoeken wie zijn klanten precies zijn en om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden. Op die manier helpt het notariaat actief mee om criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.

Voor ons onderzoek en onze dienstverlening maken wij onder meer gebruik van software en registers zoals BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA-V), VIS (Verificatie Identificatie Systeem), Handelzeker (Wet  ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), CTR (Centraal Testamenten Register), CLTR (Centraal Levenstestamentenregister), CIR (Insolventieregister), Curatele- en bewindregister, Huwelijksgoederenregister, KvK (registers Kamer van Koophandel) en het Kadaster.

Kunnen jullie mindervalide bezoekers ontvangen?

Ons kantoor is rolstoeltoegankelijk. Graag ontvangen wij mindervalide bezoekers via onze zij-ingang. Als je ons belt op het moment dat je bij ons kantoor bent gearriveerd, begeleiden wij je graag persoonlijk naar onze ontvangstbalie.

Wat is het kantooradres?

Ons kantoor- en bezoekadres is: Oosthavenkade 39, 3134 NW Vlaardingen. 

Wat zijn jullie openingstijden?

Ma       8.45 – 17.00
Di         8.45 – 17.00
Wo      8.45 – 17.00
Do       8.45 – 17.00
Vr        8.45 – 17.00
Za        gesloten
Zo        gesloten

Uiteraard zijn we buiten deze tijden ook bereikbaar. Wil je direct met een behandelaar in contact komen, klik dan hier (link Team) voor de specifieke contactgegevens.

Inloopspreekuur

Woensdag van 17.00 – 18.00 

Avond en weekendopenstelling

Dinsdag van 17.00 - 20.30 (op afspraak)
Zaterdag van 9.00 - 12.00 (op afspraak)

Op doordeweekse dagen houden wij van 12.30 uur tot 13.15 uur lunchpauze. Telefonisch blijven wij dan gewoon beschikbaar.   

Tijdens de officiële feestdagen zijn wij gesloten. In 2020 zijn wij gesloten op:

FEESTDAG DATUM DAG WEEKNUMMER
Nieuwjaarsdag 1 januari 2020  Woensdag 01
Goede vrijdag 12 april 2020  Zondag 15
1e Paasdag 12 april 2020  Zondag  15 
2e Paasdag 13 april 2020  Maandag 16
Koningsdag 27 april 2020  Maandag 18 
Bevrijdingsdag 5 mei 2020  Dinsdag 19
Hemelvaart 21 mei 2020  Donderdag 21
1e Pinksterdag 31 mei 2020  Zondag 22 
2e Pinksterdag 1 juni 2020  Maandag 23
1e Kerstdag 25 december 2020  Vrijdag 52
2e Kerstdag 26 december 2020  Zaterdag  52
Vlaardingen is voor mij niet praktisch. Is er een alternatief?

Wil je ons of afspraak liever bezoeken in het WTC in Rotterdam of Den Haag dan stemmen wij dat graag met je af en ontvang je vooraf van ons per e-mail de uitnodiging met routebeschrijving.   

Hoe kom ik met de auto bij jullie kantoor in Vlaardingen?

Komend vanaf de richting Den Haag

Neem de A4. Afslag Vlaardingen-Oost: neem de afrit rechts richting Schiedam-West / Vlaardingen-Oost. Sla rechtsaf naar Schiedamsedijk. Houd rechtdoor aan naar Vulcaanweg. Sla rechtsaf naar Oosthavenkade. Aankomst op Oosthavenkade. De reistijd vanuit centrum Den Haag is ongeveer 20 minuten.

Komend vanaf de richting Rotterdam

Afslag Schiedam: neem de afrit links naar E25 / A20. Houd rechts aan naar Knooppunt Kethelplein. Afslag Knooppunt Kethelplein: neem de afrit links naar A4. Afslag Vlaardingen-Oost: neem de afrit rechts richting Schiedam-West / Vlaardingen-Oost. Sla rechtsaf naar Schiedamsedijk. Houd rechtdoor aan naar Vulcaanweg. Sla rechtsaf naar Oosthavenkade. Aankomst op Oosthavenkade. De reistijd vanuit centrum Rotterdam is ongeveer 20 minuten.

Voor ondersteuning kijk op https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner

Hoe kom ik met het openbaar vervoer bij jullie kantoor in Vlaardingen?

Al ruim 125 jaar ligt er een spoorverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland: de Hoekse Lijn. Tot 1 april 2017 reed de trein over dit spoor. Sindsdien zijn spoor en stations omgebouwd voor een directe metroverbinding tussen het centrum van Rotterdam en Hoek van Holland: de verlengde metrolijn B. Deze lijn stopt dagelijks 6 tot 12 keer per uur op de stations Vlaardingen West, Vlaardingen Centrum en Vlaardingen Oost. Kijk voor het plannen van uw reis op https://ov9292nl/

Kan ik bij jullie kantoor voor de deur parkeren?

Jazeker. Er is parkeergelegenheid voor de deur en direct achter ons kantoor in de parkeerzones 8633, 8636, 8683 en 8684. 

Indien je al elektrisch rijdt, dan kun je op www.oplaadpunten.nl de oplaadpunten in de regio vinden. Het dichtstbijzijnde oplaadpunt is aan de Oosthavenkade 21. 

Kom je op de fiets dan kun je die stallen in de fietsrekken voor ons kantoor aan de waterkant. 

Moet ik lang wachten bij jullie in de wachtruimte voordat ik aan de beurt ben?

Bij binnenkomst op kantoor kun jij je melden bij onze balie en kun je plaats nemen in de wachtruimte. Wij weten hoe vervelend het is om lang te moeten wachten. Wij streven er dan ook naar om je zo kort mogelijk te laten wachten. Soms kan dat wat langer duren dan ons lief is, bijvoorbeeld omdat besprekingen of het passeerafspraken gedurende de dag wat uitlopen. Wij vragen in dat geval om je begrip. Om uitloop zoveel mogelijk te voorkomen, helpt het ons en onze klanten als je vijf minuten voor het afgesproken tijdstip al bij ons op kantoor aanwezig zou kunnen zijn.    

Is er bij jullie op kantoor free Wifi?

Wij hebben voor onze bezoekers Wifi in de receptieruimte en verstrekken je bij bezoek graag de Wifi code. 

Mijn kinderen zijn nog jong. Kan ik ze toch meenemen bij bezoek aan kantoor?

Kinderen zijn altijd welkom. Er is een speelhoek waar zij zich gedurende het bezoek onder verantwoordelijkheid en begeleiding van hun ouders of verzorgers uitstekend en in alle rust kunnen vermaken. 

Ik laat mijn hond liever niet alleen thuis. Hij doet niets. Kan ik hem meenemen?

Wij zijn dol op trouwe viervoeters. Maar wij verzoeken je toch om geen huisdieren mee te nemen bij bezoek aan ons kantoor. Wil je de hond toch niet alleen thuis laten overweeg dan de hondenuitlaatservice of dagopvang van www.stap-voets.nl. Jij naar de notaris en de hond lekker naar buiten.   

Ha! Een bezoek aan de notaris. Kan ik dan eindelijk weer eens een goeie sigaar roken?

Het spijt ons. Het is op ons kantoor niet toegestaan om te roken omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving. 

Hoe zit het met mijn veiligheid als ik bij jullie ben?

Safety first! Om de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers te garanderen hebben wij een protocol voor geval van calamiteiten, zoals brand of aanverwante levensbedreigende situaties. In geval zich een calamiteit zou voordoen, of er een alarm gaat, wordt je geacht de aanwijzingen van onze bedrijfshulpverleners direct op te volgen. Zij zijn dan te herkennen aan de gele hesjes die zij dragen. Zij zijn getraind om levensreddende handelingen toe te passen en kunnen reanimeren. Wij zullen terstond de hulpdiensten alarmeren. 

Kan ik zomaar bij jullie naar binnen lopen?

Nee. Wij zijn weliswaar laagdrempelig. En iedereen is welkom. Maar onze deur wordt om veiligheidsreden elektronisch geopend. Wij hebben een geavanceerd veiligheids- en bewakingssysteem om de veiligheid van kantoorgenoten, bezoekers en aan ons toevertrouwde informatie en documentatie te kunnen waarborgen. 

Kan ik als ik bij jullie op kantoor zomaar elke kamer binnen lopen om even dag te zeggen?

Niet aan MAES notarissen verbonden personen hebben bij kantoorbezoek uitsluitend toegang tot de publieke ruimten op kantoor. Dat zijn de hal, de gang, de wachtruimte, de bespreekkamers en de Wc's. We begroeten je daar graag. Vanwege onze geheimhoudingsplicht en vanwege privacy redenen kunnen wij onze bezoekers geen vrije toegang beiden tot niet-publieke werkplekken, waar dossiers of andere vertrouwelijke documenten in het zicht kunnen liggen.   

Hoe communiceren jullie met de klant?

Wij doen veel online. Onze online services zijn een bewijs van onze ambitie om steeds anderen een stap voor te blijven en veranderingen te omarmen. Wij bieden onze klanten - ook vanwege de vigerende privacywetgeving - een digitaal notarisdossier, een klantportaal,  en werken met automatische document assemblage. Het digitale notarisdossier is een beveiligde dienst, overal en altijd beschikbaar, voor dossierbeheer, communicatie en samenwerking.  Hierdoor kunnen klanten 24/7 online vanaf huis, kantoor of zelfs hun vakantieadres hun dossier inzien en kunnen zij, net als wij, in die digitale omgevingdocumenten downloaden en uploaden. De automatische document assemblage levert de klant een kortere en dus voordeligere productietijd, alsmede consistente documentatie op. Uiteraard doen wij er alles aan om het werken met het portaal zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zodat jouw gegevens goed zijn beschermd, maar ook goed toegankelijk zijn voor jou. Mocht het gebruik aanleiding geven tot vragen of opmerkingen vernemen wij dat dan ook graag.

Ondernemen jullie wel maatschappelijk verantwoord?

Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze klanten, onze medewerkers, leveranciers, stakeholders en de samenleving waar wij deel van uitmaken. Op zowel professioneel als maatschappelijk terrein. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richt zich op vier thema’s: governance, een duurzame leefomgeving, sociale betrokkenheid en een stimulerende werkomgeving. Wij hopen daarmee impact te kunnen hebben.

Governance

Wij verlenen diensten naar de hoogste ethische en professionele normen. Eerlijk en oprecht. Wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat wij doen. Wij moeten op elk willekeurig moment ons handelen en ons gedrag kunnen verantwoorden. Ons integriteitsbeleid houdt in:

 • Dat wij ons gedragen in overeenstemming met de wet en de beroeps- en gedragsregels
 • Dat wij ons gedragen in lijn met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
 • Dat wij belangenverstrengeling vermijden
 • Dat wij zorgvuldigheid inachtnemen ten aanzien van ons toevertrouwde persoonlijke en gevoelige informatie
 • Dat wij ons gedragen naar afspraak is afspraak
 • Dat wij goed voorlichting geven over de inhoud en de gevolgen van de inhoud van de akte ("de Belehrungspflicht") 

Duurzame leefomgeving

Wij bouwen aan een duurzame onderneming die waarde hecht, niet alleen aan zorg voor de klant, maar ook aan zorg voor de leefomgeving.  Een gezonde leefomgeving - schone lucht, water en bodem - draagt bij aan de kwaliteit van leven. Wij zijn ons bewust van de impact die onze activiteiten op het milieu kunnen hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat wij als onderneming kunnen groeien zonder het milieu extra te belasten. Door duurzaam te groeien. Door efficiënt met energie, met ons gebouw, transport en papier om te gaan. Door bewust met consumptie om te gaan. Door afval te recyclen. Dat doen wij dus ook. Wij verplaatsen ons zoveel mogelijk te voet, per (elektrische) fiets en schone auto, hebben de consumptie van vlees verminderd, vliegen wat minder dan voorheen, maar wij zijn geen klimaatdrammers. Wij menen dat de klimaatambities alleen te realiseren zijn, als de lasten mondiaal en nationaal eerlijk worden verdeeld en voor iedereen goed te dragen zijn. It is not easy being green.

Sociale betrokkenheid

Onze sociale betrokkenheid brengt met zich mee dat wij goede doelen en maatschappelijke organisaties ondersteunen.    

Wij zoeken een sponsor. Iets voor jullie?

Dat hangt ervan af. Wij krijgen heel veel sponsoring verzoeken.  Wij staan open voor dergelijke verzoeken en zullen die toetsen aan onze sponsoring criteria. Criteria zijn onder meer binding met de regio, bijdrage aan de samenleving, het vergroten van onze zichtbaarheid, het verstevigen van onze reputatie en kwaliteit van de tegenprestatie. Sponsoring kan bestaan uit een bedrag in geld of het verrichten van notariële diensten tegen een gematigd tarief.  Wij ondersteunen bijvoorbeeld in stilte diverse maatschappelijke organisaties en kwetsbare personen of groepen door ze onze kennis en kunde aan te bieden zonder dat wij daarvoor een honorarium wensen te ontvangen.   

Zijn jullie aangesloten bij beroepsverenigingen?

Wij zijn (aspirant) lid van of anderszins betrokken bij de volgende beroepsverenigingen:

 • Vereniging Ondernemingsrecht Specialisten Notariaat (VON)
  Er is geen notariële discipline waar maatschappelijke, conjuncturele en technologische ontwikkelingen het vakgebied zo snel en ingrijpend beïnvloeden als het ondernemingsrecht. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn dan ook essentieel, zowel voor de individuele beoefenaar als voor opdrachtgevers en andere stakeholders. VON maakt het ondernemingsrecht het pronkjuweel van het notariaat. Als vereniging voor vakspecialisten biedt VON een kennisplatform voor ervaren en startende beroepsbeoefenaars. Wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepasbaarheid gaan hierbij samen.
 • Notariële Registergoed Specialisten (NRS)
  Het doel van deze vereniging is het bevorderen van de kennis en beroepsuitoefening op het gebied van het registergoederenrecht. Zij biedt haar leden de gelegenheid de kennis up-to-date te houden en die kennis naar een hoger niveau te tillen, door het aanbieden van lezingen en studiebijeenkomsten, die dieper op de specifieke materie ingaan dan gebruikelijk is. Voorts wil de NRS een platform bieden voor de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring binnen de beroepsgroep, en zo bijdragen aan het verder vergroten van deze kennis.
 • Vereniging Mediators in het Notariaat (VMN)
  De VMN is een notariële specialistenvereniging op het gebied van mediation en scheidingsbemiddeling. De leden zijn allen als notaris of kandidaat-notaris werkzaam in de notariële praktijk en zijn speciaal opgeleid om op een onpartijdige manier te bemiddelen in allerlei conflicten. Bovendien hebben de meeste VMN-leden zich gespecialiseerd in het behandelen van beëindiging van relaties en kunnen zich scheidingsbemiddelaar noemen
 • Instituut voor Bouwrecht (IBR)
  Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht. Zij biedt onderzoek, onderwijs en publicaties.
 • Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)
  NOVEX is een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Zij stelt zich bovendien ten doel de vakbekwaamheid van en de professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen zodat de particulier kan vertrouwen op een professionele dienstverlening van haar leden.
 • Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
  RICS bevordert en handhaaft de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur.
 • Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)
  STEP is een wereldwijde vereniging voor beroepsbeoefenaren die gespecialiseerd zijn in erfrecht, huwelijksvermogensrecht en estate planning. Zij bevordert het begrip voor families die zich met vraagstukken op dit gebied geconfronteerd zien, verzorgt onderwijs en bewaakt de hoge professionele kwaliteitstandaard die zij haar leden oplegt.
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
  De KNB behartigt de belangen van de (kandidaat-)notarissen in Nederland en zorgt dat zij hun werk goed kunnen doen. Alle (kandidaat-)notarissen in Nederland zijn verplicht lid van de KNB. De KNB bewaakt en bevordert de kwaliteit van het notariaat en behartigt de belangen van haar leden.
Hebben jullie je ICT wel goed op orde?

Onze ICT is state of the art. Wij hebben een professionele externe ICT beheerder die ons volledig ondersteunt met inachtneming van de wetgeving die voor notarissen, privacy en dataveiligheid geldt. 

Wij werken met thin-clients, desktops en laptops. De meeste medewerkers hebben gekozen voor een dubbele schermen set-up. Daardoor hebben zij beter overzicht, kunnen ze sneller schakelen en efficiënter werken. 

Voor telefonie werken wij met het telefonie platform OneSpace, dat gekoppeld is aan Notarisdossier, ons CRM pakket, zodat wij vanuit het dossier via ons scherm met één druk op de knop kunnen bellen, beeldbellen, chatten en taken - zoals terugbelverzoeken - snel kunnen opvolgen. De medewerkers beschikken over een headset zodat ze heel praktisch het toetsenbord optimaal kunnen bedienen, zich kunnen verplaatsen of gefaciliteerd kunnen ijsberen, terwijl ze ondertussen met je in gesprek kunnen blijven.    

We werken met software pakketten van onder meer Microsoft office, Notarisdossier, Twinfield, Mijnerfenis en Nextens. We hebben veiligheidscertificaten en kunnen online registers raadplegen en stukken indienen.

Door onze state of the art automatisering kunnen wij onze klanten kwalitatief hoogwaardig, snel, efficiënt en voordelig bedienen. 

Bieden jullie medewerkers een goede werkomgeving?

Werken bij MAES notarissen doen wij in een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving. Waardering van en naar elkaar vinden wij belangrijk. We hebben vertrouwen in elkaar, respecteren elkaar en zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Dat betekent dat wij iemand niet anders behandelen vanwege bijvoorbeeld afkomst, etnische achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, leeftijd of handicap. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Wij respecteren elkaars persoonlijke ruimte.

Meten jullie de klanttevredenheid?

Ja. Dat doen wij. Wij meten onze klanttevredenheid. Nauwgezet en voortdurend. Wij streven ernaar om een hoog klanttevredenheidscijfer te scoren. Wij hechten daar sterk aan. Door de klanttevredenheid te meten beschikken wij over data waarop wij kunnen sturen om onze dienstverlening constant te blijven verbeteren. Dat doen wij dus ook. 

Kan ik een online een review geven?

Graag. Wij stimuleren dat. Zoals wij ook onze klanten met onze klachtenregeling willen helpen als zij een klacht hebben en wie die dan in goed overleg met ze kunnen oplossen. Wij vinden reviews belangrijk omdat onze klanten met een review anderen helpen om een keuze te maken. Heel veel consumenten kijken naar online reviews voor ze aan keuze voor een product of dienst maken. Een grote groep daarvan hecht waarde aan de reviews op de platforms. Reviews dragen bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het bevordert de interactie met onze eigen klanten. Goed voor elkaar. Wij gaan steeds bij onze klanten na afloop van de dienstverlening en soms ook tussentijds na of ze tevreden zijn met onze dienstverlening. Wij moedigen ze aan om een review te schrijven op Google Review.

Er zit wel een keerzijde aan online reviews. Er is geen of maar beperkt controle op de kwaliteit van de review en de identiteit en beweegredenen van de reviewer. Er zijn dan ook veel nepreviews. Goede reviews kunnen worden ingekocht en reviews kunnen ook anderszins worden gemanipuleerd. Ten goede en ten slechte. Soms worden ondernemingen ook gechanteerd met de dreiging van een slechte review. Wij buigen daar niet voor. Vanwege onze wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen wij in veel gevallen niet online reageren op een review. Om die redenen hebben wij er ook voor gekozen om onze klanttevredenheid integer en voortdurend te meten, zodat wij daarop kunnen acteren en daarnaast hebben wij een klachtenregeling. 

Ik heb een klacht. Wat nu?

Wij streven naar continuïteit van onze dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met onze klanten. 

Wij beogen onze klanten onberispelijk diensten te verlenen. Wij hechten grote waarde aan professionaliteit en kwaliteit. Elke klant heeft onze persoonlijke aandacht. Wij luisteren naar alles wat hij te vertellen heeft. Wij beogen zorgzaam, nederig en dienstbaar te zijn. 

In alles wat wij doen om onze klanten toegevoegde waarde te leveren, willen wij elke dag weer opnieuw hun respect en vertrouwen verdienen. Vertrouwen waarvan wij maar al te goed weten dat het te voet komt en per review gaat.  Vertrouwen dat valt of staat met integer en eerlijk handelen. Het koesteren van onze integriteit is voor ons van vitaal belang om te kunnen vasthouden aan ons eigen kostbaarste bezit: onze reputatie. 

Wij meten onze klanttevredenheid. Wij streven ernaar om een hoog klanttevredenheidscijfer te scoren. Wij hechten daar sterk aan. Door de klanttevredenheid te meten beschikken wij over data waarop wij kunnen sturen om onze dienstverlening constant te blijven verbeteren. Dat doen wij dus ook. 

Soms gaat er iets toch niet helemaal goed. Dat trekken wij ons altijd aan. Zonder uitzondering. Wij gaan dan graag in gesprek met de klant en zullen goed luisteren naar wat hem ontevreden heeft gemaakt. We willen dan ook nagaan wat wij kunnen doen om de klanttevredenheid te verbeteren. Niet alleen ten aanzien van die specifieke klant of in dat specifieke dossier, maar ook met het oog op onze dienstverlening aan al onze huidige en toekomstige klanten. 

Mocht je onverhoopt om wat voor reden dan ook ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kun je een klacht indienen. De klachtenregeling is door ons beschreven en op onze website te vinden.

Kunnen jullie voor mij een handtekening op een document legaliseren?

Wat moet je doen om een legalisatie te krijgen?

Zeker. Daar zijn wij voor. Voor particulieren, bedrijven en andere organisaties verzorgen wij vaak legalisaties, apostilles en doorlegalisaties. Zowel in de ondernemingsrecht-, de vastgoed- en de familierechtpraktijk. Een legalisatie is een verklaring van de notaris dat de handtekening onder een document door jou in het bijzijn van die notaris of een medewerker van zijn kantoor is gezet is en dat jij je daarbij hebt gelegitimeerd met een geldig legitimatiebewijs. Daarmee staat de echtheid van de handtekening vast. De verklaring is vaak een sticker of stempel op het document. 

Loop bij ons binnen. Je hoeft geen afspraak te maken. Onze hostesses zitten van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur bij de hospitality desk voor je klaar en helpen je graag gelijk bij binnenkomst. Neem de door jou ontvangen volmacht of verklaring mee naar ons kantoor. Vergeet je geldig legitimatiebewijs niet en zet je handtekening pas bij ons op kantoor in het bijzijn van een medewerker van ons kantoor. Als je handtekening is gezet, hoeft je niet te wachten tot de stempel of de sticker is geplaatst. Wij zorgen ervoor dat het gelegaliseerde document in origineel nog dezelfde dag naar het notariskantoor dat om je gelegaliseerde handtekening heeft verzocht, wordt verstuurd. Jij ontvangt van ons voor je dossier een digitaal exemplaar.

Apostille en doorlegaliseren

Vaak kan je volstaan met een legalisatie. Maar als je een document in het buitenland wil gebruiken moet je ervoor zorgen dat het document (bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister) in het buitenland herkend wordt als officieel document. Dan is het van belang om na te gaan of een land waarin je het document wil gaan gebruiken is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Is dat zo dan moet het document worden voorzien van een apostille. Is het land niet aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan moet je het document laten doorlegaliseren. Wij kunnen de apostille of doorlegalisatie voor jou verzorgen. Wie bieden het door ons gelegaliseerde document dan aan bij de rechtbank. De rechtbank kan het document alleen voorzien van een apostille of legalisatie als er een originele handtekening op het document staat én deze handtekening is gedeponeerd in de landelijke handtekeningendatabase. Voor het aanvragen van een apostille of legalisatie bij de rechtbank betaal je griffierecht. De betaalmogelijkheden verschillen per rechtbank. Je ontvangt de apostille of legalisatie nadat je het griffierecht hebt betaald.

Extra legalisatie

Soms vraagt een land om een extra legalisatie. Informeer daarom altijd bij het consulaat of de ambassade van het betreffende land. 

 

Kan ik nog bij jullie terecht ondanks de COVID-19 (corona) pandemie?
Ja, behoudens tegenbericht.

De coronavirus (COVID-19) pandemie raakt miljarden mensen over de gehele wereld en dwingt ons collectief tot verstrekkende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en algehele herijking.  

Bij MAES notarissen draait alles om mensen. Dit betekent dat wij geen risico nemen met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van onze  klanten, business partners, kantoorbezoekers en medewerkers, hun families en nabijen en de samenleving waar wij met elkaar deel van uitmaken. Wij zullen de richtlijnen van het RIVM en de overheid steeds opvolgen. Tegelijkertijd willen wij onze bijdrage aan de samenleving blijven leveren en waken wij over de continuiteït van de dienstverlening. 

Tegen die achtergrond en in goed overleg met onze medewerkers hebben wij dit protocol voor onze klanten, business partners en kantoorbezoekers opgesteld. Wij hebben ons daarbij verlaten op het "werknemers- en werkgeversadvies coronavirus" dat is samengesteld door HumanTotalCare B.V.

Wij hebben de volgende maatregelen getroffen, verzoeken je daar goede nota van te nemen en vragen je om die maatregelen te respecteren.

1.       Ons kantoor blijft geopend en wij zijn je graag van dienst.

2.       Wij werken in twee teams. Team A werkt vanuit huis. Team B werkt op kantoor. Team B neemt over als Team A onverhoopt uitvalt en in thuis-quarantaine moet of erger. Als teamleden van Team A de voorkeur geven om thuis te werken dan bezien wij in goed overleg of en hoe we dat gezamenlijk zo goed mogelijk kunnen organiseren. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij onze thuiswerkende medewerkers met de nodige beveiligde faciliteiten in de cloud kunnen accommoderen. Zij zijn gewoon per e-mail, per telefoon of met beeldbellen (Zoom, Teams, Skype, OneSpace) beschikbaar. Wij kunnen de vertrouwelijkheid en integriteit van onze dienstverlening blijven garanderen. Mogelijk dat ons serviceniveau in deze omstandigheden de komende periode iets lager is dan wat u van ons gewend bent, maar wellicht merkt u er niets van.

3.       We houden zoveel mogelijk de reguliere kantoortijden met elkaar aan. Indien wij de social distancing onvoldoende kunnen naleven, dan kunnen we overgaan op werken in time slots waarbij wij kantoor voor medewerkers openstellen van 8.00 uur tot 21.00 uur. In overleg kan er door een beperkt aantal kantoorgenoten in dat geval ook op zaterdag en zondag worden gewerkt op kantoor in plaats van op werkdagen als dit ons helpt.

4.      Maandagochtend om 9.00 uur en vrijdagmiddag om 16.45 uur is er een zoomconference met de leden van Team A en Team B. Maandag voor regulier werkoverleg; vrijdag voor een wrap up van de week. Op die wijze onderhouden we ook het reguliere onderlinge goede contact met de thuiswerkers.

5.      Medewerkers en kantoorbezoekers komen bij symptomen - droge hoest, koorts, verkouden, misselijkheid, wintertenen, smaak- en/of geurverlies - niet naar kantoor, maar nemen met ons telefonisch contact op. Medewerkers worden in dat geval door ons doorverwezen naar de GGD en kunnen via tussenkomst van onze arbodienst Zorg van de Zaak, een test krijgen. 

6.     Wij geven elkaar en bezoekers geen hand, hebben geen fysiek contact met elkaar en respecteren de social distancing van anderhalve meter.

7.      Kantoorbezoekers worden bij binnenkomst gevraagd of ze klachtenvrij zijn, of zij in contact zijn geweest met corona patiënten en worden bij voorkeur direct naar de bespreekkamer gebracht. Bij klachten of als zij minder dan 14 dagen geleden in contact zijn geweest met een corona patiënt, worden zij verzocht kantoor direct te verlaten. 

8.      Wij schenken geen koffie, thee of water of andere consumpties aan bezoekers. Leesmaterialen zijn uit de lounge verwijderd.   

9.      Bezoek aan ons kantoor door derden wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Makelaars en tussenpersonen kunnen hun klanten niet vergezellen. Kinderen zijn niet welkom totdat alle beperkingen vanwege het RIVM en de overheid zijn opgeheven. 

10.     Bezoekers worden verzocht hun eigen pen mee te nemen om de akte te ondertekenen. Indien ze geen eigen pen hebben meegenomen wordt na elk gebruik de pen gedesinfecteerd.

11.     Akten zullen, wel met inachtneming van de Belehrungspflicht, zakelijker en korter met partijen worden doorgenomen dan gewoonlijk, zodat het onderteken proces korter zal duren.

12.     We zullen legalisaties voor klanten van andere notarissen blijven uitvoeren. Partijen geven met inachtneming van de Tijdelijke noodwet COVID-19 indien mogelijk een volmacht af. Legalisatie van die volmachten gebeurt met audiovisuele middelen (Zoom, Teams, Skype, OneSpace). Daar wordt in de akte melding van gemaakt. 
 
13.     Besprekingen doen we zoveel als mogelijk telefonisch of met genoemde audiovisuele middelen.

14.     Wij geven ruimte aan elkaars emoties. Ieder persoon bevindt zich in een unieke situatie en wordt geconfronteerd met eigen moeilijke momenten. Het is volstrekt legitiem dat dit leidt tot gevoelens zoals angst, verdriet, onzekerheid, machteloosheid, frustratie en woede. Negatieve emoties zijn een normale reactie op een abnormale situatie. Wij gaan respectvol en zorgvuldig met elkaar en elkaars gevoelens om. We helpen elkaar waar mogelijk. Hebben een can do mentaliteit. 
 
15.     De wc op de begane grond is uitsluitend toegankelijk voor kantoorbezoekers. Wij desinfecteren de deurklinken en de kraan dagelijks twee keer. De wc in het souterrain is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers.
 
16.     Medewerkers krijgen, zo gewenst, een mondkapje voor eigen gebruik.
 
17.     Na elk kantoorbezoek wordt de spreektafel, de stoelarmleuning en de deurklink in de bespreekkamer gedesinfecteerd.

18.     We luchten zo veel als mogelijk. Zijn terughoudend in het gebruik van de airco.

19.     De schoonmaker reinigt dagelijks alle wc's, alle deurklinken, alle bureaus, lichtknoppen, trapleuning, de balie, alle deurklinken, de kopieerapparaten, de koffiemachine, de vaat, de klink van de ijskast en vaatwasser, de wastafels, kranen en dispensers. 

20.     Indien iemand door de gang of over de trap loopt en er komt een tegenligger, wacht je even tot die ander op anderhalve meter afstand heeft kunnen passeren. Hetzelfde geldt voor wc-bezoek, bezoek aan de pantry of de kopieermachine. 

21.     Wij plaatsen een plexiglas scherm op de bespreekkamer tafel. Als er op andere plaatsen binnen kantoor behoefte bestaat aan een plexiglas scherm of andere aanpassingen dan kunnen die in overleg aangebracht worden.

22.     Medewerkers en kantoorbezoekers nemen  de voorschriften en aanbevelingen van het RIVM en de overheid en onze aanwijzingen steeds in acht.  

23.     Wij kennen een kortingsregeling voor onder meer particuliere klanten die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, bij hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance), defensie of een gemeente en voor ondernemers en ZZP-ers, die door de lockdown periode vanwege de COVID-19 pandemie hun omzet per maand met meer dan 20% hebben zien dalen. 

Met deze maatregelen beogen wij de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen, maar eerst en vooral onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Wij realiseren ons wat de impact van het coronavirus en de social distancing op jou, je familie, je nabijen en je onderneming heeft, dat het veel vragen bij je oproept en tot maatregelen dwingt. Ten aanzien van te nemen notariële en juridische maatregelen zitten wij klaar om al je vragen te beantwoorden en je te ondersteunen.     

Het is onzeker wat de komende periode gaat brengen en wat voor maatregelen van ons worden verlangd. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen, evalueren en onze bedrijfsvoering zonodig erop aanpassen.   

Wij tonen ons bijzonder erkentelijk voor allen die zich zo tomeloos voor de samenleving inzetten, voor iedereen die op zijn manier een bijdrage levert "to flatten the curve" en voor een ieder die zich inzet om de economie op gang te houden. 

Wees goed voor elkaar.