×

23-07-2023

Aanbieding voor starters op de woningmarkt

Aanbieding voor starters op de woningmarkt


Via de website van de gemeente Vlaardingen en via de socials bereikte ons het volgende bericht: 

"Goed nieuws voor jonge starters op de Vlaardingse woningmarkt: we hebben de Starterslening verruimd. De voorwaarden zijn versoepeld en er is meer geld beschikbaar. Deze lening maakt het voor jongeren makkelijker om een woning te kopen. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt?

Dit zijn onder andere de voorwaarden:

-  je bent jonger dan 35 jaar

-  de aankoopwaarde van de woning is nu maximaal € 355.000,- (dit was €225.000,-)

-  je woont minimaal 1 jaar in Vlaardingen of je hebt van de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar in Vlaardingen gewoond (dit was minimaal 6 jaar)

-  je kunt maximaal € 30.000 euro extra lenen (dit was €25.000,-)

De Starterslening geldt uiteraard ook voor nieuwbouwwoningen zoals bij de Heemtuinen en het Museumkwartier."

 

Duit in het zakje

Wij vonden dat een heel mooi bericht. Naast de 0% overdrachtsbelasting en de hogere starterslening willen wij de starters die een bestaande woning kopen ook nog een extra duwtje in de rug geven door een duit in het zakje te doen. Niet gehuwde starters die dit jaar samen een woning aankopen en ons de levering en de hypotheek laten verzorgen, krijgen van ons een samenlevingsovereenkomst kado.

Waarom een samenlevingsovereenkomst?

Indien je vanwege een affectieve relatie samen leeft, ben je wettelijk gezien niets van elkaar. Ieder heeft dan zijn eigen inkomen, bezittingen en schulden en ook fiscaal ben je geen partner van elkaar. Je kan niet profiteren van de voordelen die dat met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting, de erf- en schenkbelasting.

Je kan ook niet meeprofiteren van de goede pensioenregeling van je partner. Je bent ook geen erfgenaam van elkaar.

De vermogensrechtelijke rechtsverhouding tussen jou en je partner met wie je samen leeft, kun je notarieel vastleggen in een samenlevingscontract. Als jullie een samenlevingsovereenkomst hebben en langer dan een half jaar samenwonen, worden jullie fiscaal gelijk behandeld als gehuwden, is een lager percentage schenkbelasting en erfbelasting van toepassing en gelden hogere vrijstellingen voor die belastingen. Het kan je dus heel veel geld opleveren.

Het samenlevingscontract is een overeenkomst waarin je afspraken maakt over allerlei zaken die met het samenwonen verband houden. In de samenlevingsovereenkomst maak je afspraken over bijvoorbeeld:

  • De financiële bijdrage in de kosten van de huishouding
  • De verdeling van bezittingen
  • Afspraken over de woning
  • Het aanwijzen van elkaar als begunstigde van het nabestaandenpensioen
  • In een samenlevingscontract kan je een verblijvensbeding opnemen. Een verblijvingsbeding regelt dat gemeenschappelijk bezit bij de andere samenleefpartner komt bij een overlijden. Dit geldt alleen voor gemeenschappelijk bezit. Niet voor privé bezit, zoals spaartegoeden, effectenportefeuilles, auto's, etc. Bedenk dat als je niets regelt, bij kort overlijden na elkaar en als er geen kinderen zijn, alles naar de familie gaat van degene die als laatst overlijdt. Ook de uitkering van een levensverzekering. Je eigen familie staat dan met lege handen en houdt daar wellicht een wat kwakkelig gevoel aan over. Zijn er wel kinderen, dan kunnen die hun erfdeel opeisen en ben je mogelijk gedwongen de woning te verkopen. Je doet er dan ook verstandig aan om naast het samenlevingscontract ook een testament en een levenstestament te maken.

In de praktijk wordt een samenlevingscontract eigenlijk bijna altijd door een notaris opgesteld. Om voor bepaalde regelingen in aanmerking te komen, bijvoorbeeld partnerpensioenregelingen, is een door de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst een vereiste.

Ons kado voor jou

Overwegen jullie als starters een woning met een starterslening te kopen en willen jullie een gratis samenlevingscontract op laten stellen, pak dan je voordeel en neem dan met ons contact op.

Actievoorwaarden

Let wel: Onze aanbieding geldt alleen bij aankoop van een bestaande woning (en dus niet bij nieuwbouw) door twee samenwoners voor die wij de levering en de hypotheek verzorgen. De actie loopt tot 1 januari 2024 en de actie kan niet gecombineerd worden met andere kortingsregelingen van ons kantoor.