×

Onze benadering

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”
― Henry Ford. 

Dankzij deze grote ondernemer reed Amerika de moderne tijd in. Hij kwam als eerste met een auto voor de gewone man, die hij ongeëvenaard efficiënt en goedkoop wist te produceren. Noem ons eigenwijs of eigenzinnig, maar evenals Henry Ford zijn wij van mening dat ook wij klanten op basis van een weldoordachte visie moeten helpen en altijd voor ze naar betere, innovatieve en voordelige oplossingen moeten blijven zoeken. Net als Elon Musk dat nu, meer dan een eeuw na Ford, met Tesla beoogt te doen.    

Onze benadering

Klant op de eerste plaats


Iedere klant is uniek. Het belang van de klant staat bij ons voorop. In alles wat wij doen. Onze klanten bepalen ons succes. Wij zijn zo gewenst 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor ze beschikbaar. In persoon op kantoor, telefonisch, per chat, video-conferencing of via de e-mail. Het hele jaar door. Hebben een avond-openstelling en een gratis inloopspreekuur. Voor particulieren maar ook voor ondernemers. Want veel van onze klanten zijn ondernemend. Net als wijzelf. Ondernemers weten dat het succes van ondernemen hem zit in het beheersen van risico en het vereenvoudigen van ingewikkelde dingen. Wij begrijpen de complexiteit waarmee onze klanten zich geconfronteerd zien. Brengen dat terug tot de kern. Maken daarmee hun leven overzichtelijker.

Onze benadering

Relatiegericht


MAES notarissen streeft naar continuïteit van haar dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met haar stakeholders, waaronder haar klanten. Wij willen waarde toevoegen door een bijdrage te leveren aan het creëren van een betere wereld. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar dat nobele streven maakt dat wij ons werk gepassioneerd doen. Elke dag weer.

Onze benadering

Respect en vertrouwen


In alles wat wij doen om onze klanten toegevoegde waarde te leveren, willen wij elke dag weer opnieuw hun respect en vertrouwen verdienen. Vertrouwen waarvan wij maar al te goed weten dat het te voet komt en per review gaat.  Vertrouwen dat valt of staat met integer en eerlijk handelen. Het koesteren van onze integriteit is voor ons van vitaal belang om te kunnen vasthouden aan ons eigen kostbaarste bezit: onze reputatie.

Onze benadering

Innovatief


Wij dragen onze klanten goede oplossingen aan voor de uitdagingen waarmee zij zich geconfronteerd zien. Hoewel een beproefde methode de beste kan zijn, streven wij er constant naar om betere oplossingen voor onze klanten te vinden. Door alert, beweeglijk, creatief, innovatief en anticiperend met veranderingen om te gaan. Wij zijn dynamisch, flexibel en vooruitstrevend. Door optimaal gebruik van state-of-the-art digitale informatie- en communicatietechnologie kunnen wij onze praktijk lean and mean voeren. 

Onze benadering

One-stop-shopping


Wij faciliteren onze klanten met one-stop-shopping. Een in gemeenschap van goederen gehuwde ondernemer die zijn bedrijf verkoopt en een gedeelte van de verkoopopbrengst wil beleggen, bijvoorbeeld in stenen, doet er ook verstandig aan nog eens goed naar zijn testament te laten kijken. Met die one-stop-shopping beogen we zorg uit handen van onze klanten te nemen en geen halfbakken oplossingen aan te reiken. Doen dat gepassioneerd. Gedreven. Hebben honger. Zijn snel en energiek en tegelijkertijd degelijk en evenwichtig. Zijn empathisch en responsief. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Hebben een stevig intellectueel motorvermogen. Zijn vol zelfvertrouwen. Met een heldere visie. Flink, stevig, zelfbewust en trots. 

Onze benadering

Kennisintensief


Wij verkopen kennis, kunde en service. Om die kennis, kunde en service op peil te houden en te blijven ontwikkelen volgen wij permanent opleidingen. Het hele jaar door. Daarnaast lezen wij onze vakliteratuur. Via digitale kennissystemen hebben wij toegang tot het gebruik van ontelbare bronnen en titels, uitgaven, wetten, uitspraken, attenderingen, thematische dossiers en meer. Wij hebben toegang tot open source databanken met meer dan 15.000 geactualiseerde modellen. Wij kunnen ook mede daardoor snel, uniform, efficiënt en kostenbewust kwalitatief hoogwaardig produceren.    

Onze benadering

Procesbegeleiding


Wij ondersteunen onze klanten in het gehele proces. Vanaf het aanbrengen van de zaak tot en met het passeren van de akte. Zorgen dat partijen tot een goede overeenkomst met elkaar komen. Faciliteren onderhandelingen en documenteren; schrijven op wat partijen overeenkomen en adviseren ze daarin. Bijvoorbeeld ten aanzien van wettelijke bepalingen, relevantie van jurisprudentie, de bevoegdheid van partijen, verklaringen, garanties, exoneraties, boetes, zekerheden en nog veel meer. Verkleinen daarmee de kans op geschillen. En ontstaan er onverhoopt toch geschillen, dan helpen wij partijen met het oplossen daarvan.

Onze benadering

Advies en consulting


Wij nemen belangwekkende en uitdagende advies- en consultingopdrachten aan. Opdrachten waar wij misschien zo het antwoord op de vraagstelling kunnen oplepelen, maar ook vragen waar eigenlijk geen eenduidig pasklaar antwoord op is te geven. Is dat het geval dan constateren we dat, maar zullen we ook stelling durven te nemen. Zodat je er wat aan hebt. 

Onze benadering

Productontwikkeling


Wij ontwikkelen initiatieven die aan het welzijn van onze klanten kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld constructies om belasting te besparen, checklists, een is-mijn-testament-nog-wel-helemaal-up-to-date-scan, een kantoor App om doorlopend op de hoogte te kunnen blijven van kleine veranderingen met grote gevolgen op notarieel gebied. En wij geven presentaties op locatie bijvoorbeeld over "Waarom een levenstestament", "Eenmanszaak of BV", "Belasting besparen bij erven en schenken" en "Beleggen in vastgoed". 

Onze benadering

Investeringen


Wij zijn bereid om te delen en om te investeren. In onze relatie met onze klanten, in de samenleving, in kennisontwikkeling, kennisdeling en in technologische innovatie. Door kapitaal in onze onderneming te investeren kunnen wij onze klanten beter en voordeliger ondersteunen bij hun doelstellingen. Een groot gedeelte van onze winst vloeit dan ook terug in de onderneming en wenden wij aan voor kortingen, sponsoring, goede doelen en pro bono.