×

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze stakeholders; onze klanten, onze medewerkers, leveranciers, de overheid en de samenleving waar wij deel van uitmaken. Op zowel professioneel als maatschappelijk terrein. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richt zich op drie thema’s: governance, een duurzame leefomgeving en sociale betrokkenheid. Wij hopen daarmee impact te kunnen hebben.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Governance


Wij verlenen diensten naar de hoogste ethische en professionele normen. Eerlijk en oprecht. Wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat wij doen. Wij moeten op elk willekeurig moment ons handelen en ons gedrag kunnen verantwoorden. Ons integriteitsbeleid houdt in dat wij:

  • Ons gedragen in overeenstemming met de wet, de beroeps- en gedragsregels en onze code gedrag en integriteit
  • Ons gedragen in lijn met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt
  • Belangenverstrengeling vermijden
  • Zorgvuldigheid inachtnemen ten aanzien van ons toevertrouwde persoonlijke en gevoelige informatie
  • Ons gedragen naar afspraak is afspraak
  • Goed voorlichting geven over de inhoud en de gevolgen van de inhoud van de akte ("de Belehrungspflicht")

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzame leefomgeving


Wij bouwen aan een duurzame onderneming die waarde hecht, niet alleen aan zorg voor de klant, maar ook aan zorg voor de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving - schone lucht, water en bodem - draagt bij aan de kwaliteit van leven. Wij zijn ons bewust van de impact die onze activiteiten op het milieu kunnen hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat wij als onderneming kunnen groeien zonder het milieu extra te belasten. Door duurzaam te groeien. Door efficiënt met energie, met ons gebouw, transport en papier om te gaan. Door bewust met consumptie om te gaan. Door afval te recyclen. Dat doen wij dus ook. Wij verplaatsen ons zoveel mogelijk te voet, per (elektrische) fiets en schone auto, printen dubbelzijdig, hebben de consumptie van vlees verminderd, vliegen wat minder dan voorheen, maar wij zijn geen klimaatdrammers. Wij menen dat de klimaatambities alleen te realiseren zijn, als de lasten mondiaal en nationaal eerlijk worden verdeeld en voor iedereen goed te dragen zijn. It is not easy being green.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sociale betrokkenheid


Onze sociale betrokkenheid brengt met zich mee dat wij goede doelen en maatschappelijke organisaties ondersteunen. Wij staan open voor sponsoringverzoeken en zullen die toetsen aan onze sponsoringcriteria. Criteria zijn onder meer binding met de regio, bijdrage aan de samenleving, het vergroten van onze zichtbaarheid, het verstevigen van onze reputatie en kwaliteit van de tegenprestatie. Sponsoring kan bestaan uit een bedrag in geld of het verrichten van notariële diensten tegen een gematigd tarief. Daarnaast hechten wij er aan om een bijdrage te leveren aan het verstevigen van onze netwerken, om betrokken te zijn bij relevante beroepsorganisaties en zetten wij ons om niet in voor de samenleving waar wij deel van uitmaken.   

Lees verder