×

Sectoren

Wij hebben een focus op een beperkt aantal sectoren. Omdat we het reilen en zeilen binnen die sectoren begrijpen en de spelers kennen, zijn wij beter in staat om aan de vraag en verwachtingen vanuit deze sectoren te kunnen voldoen.

Sectoren

Bouw & Vastgoed


De vastgoedmarkt heeft vieze handen gemaakt. De bouwfraude, de vastgoedfraude en de vele onverkwikkelijke affaires binnen de corporatiesector hebben de sector geen goed gedaan. De sector blijft gevoelig voor fraude; het is een kapitaalintensieve en niet transparante industrie die een vrije toe- en uittreding van deelnemers kent. Maar het koren wordt gelukkig van het kaf gescheiden. De brancheorganisaties als NVB, AEDES, Bouwend Nederland, IVBN, VGM, NVM, Creme, ROZ, StiVAD, Corenet, NeVap, NVR, RICS, NRVT, Vereniging van Grondbedrijven, FIDIC, NL-ingenieurs, Vastgoedcertificaat, UNETO-VNI, Dutch Green Building, ULI, Platform 31, Vogon, Breeam, NRW, Vastgoedbelang, EPRA, Redex en anderen ondersteunen hun leden om de kwaliteit en integriteit te bewaken. Er zijn dus heel veel nette partijen in de sector. Met wie wij graag en goed werken. Gelukkig ook maar.   

Wij kennen de cyclus van vastgoed als geen ander. Van initiatief en ontwerpfase naar realisatie en exploitatie. Kennen de actoren op de vastgoedmarkt. Begeleiden ze allemaal. De beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers, asset-managers, bouwbedrijven, financiers, architecten, ingenieurs, makelaars en andere adviseurs. Kennen de spelers en de poppetjes. Wij kunnen een DCF maken of een residuele grondwaarde berekenen. Zijn bekend met aanbesteding, de Omgevingswet en bestemmingsplannen. Kunnen contracten maken voor alle fases van de cyclus. Hebben toegang tot een database met meer dan 50.000 nationale en internationale titels over onderzoeksresultaten met betrekking tot vastgoedmarkten.  Hebben eerder, voor wat het waard is, op persoonlijke titel mooie vermeldingen gekregen van Legal500, Chambers & Partners, Advocatie en PropertyNL en artikelen gepubliceerd in het Financieel Dagblad over bijvoorbeeld: erfpacht, monumenten en fiscaliteit, veiling van onroerend goed, structuren om overdrachtsbelasting te vermijden en de Natuurschoonwet. 

Heb je behoefte aan advies, begeleiding of ondersteuning? Wil je toegang tot ons netwerk of met partijen in contact worden gebracht? Bespreek het met ons en we zullen zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.    

Lees verder

Sectoren

Financiële dienstverlening


Onder onze aangevers bevinden zich onder meer registeraccountants, administratieconsulenten, assurantiepersonen, hypotheekadviseurs, banken, geldverstrekkers, trustbedrijven, deurwaarders, family offices en private bankers. Die hebben allemaal met elkaar gemeen dat zij hun eigen klanten zo goed mogelijk willen bedienen. Dat betekent dat zij hun beperkingen kennen en voor notariële vraagstukken zullen doorverwijzen naar een notaris. Sommigen van hun klanten hebben hun eigen vaste notaris. Anderen niet. En naar wie verwijs je ze dan? Niet zomaar naar een willekeurige notaris. Maar naar een notaris van wie je mag verwachten dat hij de doorverwezen klanten ten minste dezelfde aandacht en kwaliteit biedt, die de doorverwijzer zou bieden als hij de expertise zelf in huis zou hebben gehad. Andersom zien wij klanten, die wij op onze beurt moeten doorverwijzen. Naar een accountant, een bank of tussenpersoon. Omdat wij nu eenmaal ook onze eigen beperkingen kennen. 

Sectoren

Glastuinbouw | Agri, Horti & Food


Tegen de tijd dat dat wij 's ochtends opstaan zijn de boeren en tuinders al uren flink voor ons in de weer. Voor ons voedsel. Tegen prijzen die onder druk staan. Terwijl hun bedrijfsvoering en de steeds maar toenemende regelgeving vanuit Brussel om kapitaalsintensieve investeringen vraagt en het sentiment om vermindering van CO2-uitstoot of sanering. Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. We moeten prioriteit geven aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Zo moeten we de Greenport Horti Campus en het World Horti Center als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie koesteren. We moeten met elkaar blijven nadenken over een goede visie op de invulling van grond. Wordt grond tot woningbouw bestemd of zijn er ook andere mogelijkheden denkbaar. Ondernemers moeten investeringszekerheid krijgen ook ten aanzien van verduurzaming van energieverbruik. Dan worden ze ook gestimuleerd tot ontwikkeling van nieuwe markten en teelten op basis van biobase (stevia, vanille en hennep). Bij MAES notarissen voelen wij ons medeverantwoordelijk om die economische motor goed te laten blijven draaien. Wij ondersteunen de ondernemers in het Westland dan ook daar waar wij dat kunnen, bijvoorbeeld door het begeleiden van herstructuringen of door een vrijstelling voor overdrachtsbelasting te claimen bij verkrijging van ten behoeve van landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, waaronder begrepen ondergrond van glasopstanden.