×

Onze aanpak

Onze aanpak

Waarde toevoegen


Klanten kiezen voor MAES notarissen omdat zij er op durven te vertrouwen dat MAES notarissen hun maatschappelijke positie en behoefte begrijpt. Zij verwachten van ons dat wij waarde toevoegen door hen onberispelijk, toegewijd en integer te bedienen. 

Onze aanpak

Kalmte, focus en vastberadenheid


Elke klant is uniek. Elke klant heeft zijn eigen specifieke wensen. Op basis van die specifieke wensen bieden wij de klant een offerte aan waarin wij de aard van de verlangde werkzaamheden en de betrokkenheid die van ons wordt verlangd beschrijven. Wij vinden het belangrijk om verwachtingen te managen en daarom hechten wij er aan de werkzaamheden die je van ons verlangt nauwkeurig en uitvoerig te omschrijven. Wij bieden je kalmte, focus en vastberadenheid. Nemen elkaar bij de hand.

Onze aanpak

Luisteren


Wij luisteren. Naar onze klanten. Naar andere adviseurs. Naar elkaar. Naar de markt. Zijn voortdurend alert. Stellen ook vragen. Gebruiken voor onze klanten daar onder meer online vragenlijsten voor.  Zodat wij de juiste vragen stellen en de klant ons alle relevante informatie gestructureerd kan aanreiken. Zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de klant goed hebben gehoord en begrepen. 

Onze aanpak

Kennismaking


Om waarde te kunnen toevoegen en om onze relatie vorm te kunnen geven willen wij je bij voorkeur eerst leren kennen. Echt leren kennen. In een vrijblijvend gesprek. Wat kan jij ons vertellen. Wat zijn je waarden. Welke doelen stel jij je. Wat zijn je grootste zorgen. Wat wil je van ons weten. In dit gesprek inventariseren we wat concreet je wensen zijn. We plaatsen je wensen in de context van de wet. Wat kan wel. Wat kan niet. En komen met een oplossing. Is een akte gewenst of noodzakelijk, dan maken we voor jou een ontwerp van die akte. Reiken we je die aan. Zodat je het rustig kunt lezen en beoordelen. Wil je aanpassingen? Dan schaven we bij. Net zo lang tot het perfect is. Ben je akkoord dan maken we een afspraak om de akte te ondertekenen.

Onze aanpak

Project- en risicomanagement


Met toepassing van project- en risico-managementinstrumenten kunnen wij efficiënt en kostenbewust werken, de fases en planning van de zaak vooraf en gedurende de werkzaamheden goed real time inzichtelijk maken en de kans op fouten en reputatieschade verkleinen. Zo brengen we elk dossier in de kern terug tot zes fases, te weten: 

  1. Client- en zaakacceptatie-fase
  2. Dossieropstart-fase
  3. Vragenlijst-fase
  4. Behandel-fase
  5. Passeer-fase
  6. Nawerk-fase

Onze aanpak

Voordelig


Wij willen graag kostenbewust diensten met de hoogste kwaliteit verlenen. Wij erkennen de noodzaak om je budget voor onze diensten te managen en dat hetgeen wij in rekening brengen waar voor je geld moet zijn. Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen. Ons streven is om op basis van de door ons geleverde kwaliteit en de daartegenover staande honorering een bestendige relatie met onze klanten te onderhouden. 

Onze aanpak

Transparant


Bij MAES notarissen zijn wij flexibel in onze benadering van declareren. In overleg met de klant bepalen we vooraf de honorerings-systematiek. Ons honorarium is in beginsel gebaseerd op de tijd die wij besteden aan een zaak. Bieden alternatieve honoreringsstructuren. Wij zijn bijvoorbeeld graag bereid, en dat doen wij ook in de meeste gevallen, om een vaste vergoeding voor bepaalde soorten werk af te geven, waarbij wij in de regel onze tijdsbesteding redelijk goed kunnen inschatten. De klant weet dan vooraf waar hij aan toe is. Wel zo rustig. Wel zo duidelijk. Kijk voor onze tarieven en kortingsregelingen op deze pagina