×

Ervaring

Lees hier meer over onze ervaring bij zaken en projecten waar wij betrokken bij zijn of zijn geweest.

Ervaring

Adviseren en begeleiden ontwikkelcombinatie


Het adviseren en begeleiden van een ontwikkelcombinatie met betrekking tot de herontwikkeling van New Babylon, een groot multifunctioneel gebouw (hotel, kantoren, woningen en winkels), gelegen bij Den Haag CS.

Ervaring

Adviseren en begeleiden vermogende familie


Het adviseren en begeleiden van een vermogende familie bij het opzetten van een anonimiteitsstructuur met als oogmerk de veiligheid van de familieleden te verbeteren. Wij verzorgden de certificering van aandelen (oprichting Stichting Administratiekantoor, de certificeringsvoorwaarden en de overdracht ter fine van beheer), de oprichting van vennootschappen, de juridische fusie van een verkrijgende en verdwijnende vennootschap, de overdacht van aandelen, statutenwijzigingen en wij maakten een familiestatuut en een veiligheidsplan.  

Ervaring

Projectnotaris Rivierzone Vlaardingen


Het adviseren en begeleiden als projectnotaris van Rivierzone Vlaardingen. Vlaardingen krijgt er circa 500 woningen bij. In september 2017 is de eerste paal geslagen van de in totaal 355 eengezinswoningen en 155 appartementen tussen het centrum en de rivier Nieuwe Maas. Tussen het centrum en de Galgkade (deelplan Nieuw Sluis) zijn zo’n 245 eengezinswoningen gepland. Behalve eengezinswoningen komen er ook zo’n 25 appartementen in het prijssegment vanaf circa € 250.000 v.o.n. in het deelplan Stationsgebied.  Doelstelling is om daarna te starten met het Schiereiland. Tussen de Waterleidingstraat, de Oosthavenkade en de rivier zijn circa 255 woningen gepland. Aan de rivier moeten dan vier woongebouwen tot circa 10 hoog komen met ongeveer 145 appartementen in het middel en duurdere segment. Op het schiereiland (Eiland van Speyk) is verder een wijk gepland met zo’n 110 eengezinswoningen.        

Ervaring

Adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling van Megastores Den Haag


Betrokken bij advisering van ABN AMRO Volkers Wessels Stevin ter zake de ontwikkeling van Megastores Den Haag, destijds het grootste overdekte winkelcentrum van de Benelux, dat sindsdien kampt met leegstand en slechte bereikbaarheid. Op dit moment wordt het winkelcentrum herontwikkeld. Bij de herontwikkeling wordt beoogd de bereikbaarheid te verbeteren en worden woonfuncties toegevoegd. Met die woonfuncties neemt de kwaliteit van de omgeving toe, wordt er koopkracht aan het winkelcentrum toegevoegd en wordt met diversificatie van de vastgoedcategorie (retail en residential) het exploitatierisico van de eindbelegger verbeterd. 

Ervaring

Adviseren en begeleiden erfgoedontwikkelaar


Het adviseren en begeleiden van partijen met betrekking tot het herbestemmen, transformeren en laten herleven van beeldbepalende monumentale gebouwen met beschermd stadsgezicht, de erfgoed-  en omgevingswet, de subsidieaanvraag en het verzorgen van de levering, financiering en splitsing in appartementsrechten.

Ervaring

Adviseren en begeleiden woonwarenhuis


Het adviseren en begeleiden van een Zweeds woonwarenhuis bij de herontwikkeling van de concept store in Delft en de ontwikkeling van een hotel.

Ervaring

Adviseren en begeleiden projectontwikkelaars


Het adviseren en begeleiden van diverse ontwikkelaars en eindbeleggers bij gebieds- en projectontwikkeling, de realisatie, verwerving of dispositie van portefeuilles, plain vanilla en ook veel iconische gebouwen, zoals bijvoorbeeld de Millennium Toren in Amsterdam, het EKP (Central Post) in Rotterdam, het Magna Plaza in Amsterdam en diverse havengebieden die zijn of worden herbestemd.    

Ervaring

Adviseren van een belegger over de vennootschappelijke structuur


Wij adviseerden een belegger over de vennootschappelijke structuur ten aanzien van de verwerving van het conservatorium aan de Van Baerlestraat in Amsterdam, dat daarna werd getransformeerd naar een high end hotel.

Ervaring

Adviseren en begeleiden vastgoedbeleggingsfondsen


Het adviseren en begeleiden van een aanbieder van vastgoedbeleggingsfondsen bij het initiëren van meer dan een tiental vastgoedbeleggingsfondsen in commercieel vastgoed (wonen, winkelen, zorg en parkeren) in Nederland en Duitsland voor de particuliere en institutionele belegger, met een totaal beleggingsvolume van ongeveer € 700 miljoen. Wij verzorgden steeds de fondsstructuur, de verkrijging, funding, financiering en bezwaring van het vastgoed en waren betrokken bij het opstellen van het prospectus.

Ervaring

Adviseren en begeleiden eerste aankoop woning


Het adviseren en begeleiden van een jong stel bij de aankoop van hun eerste woning. Wij verzorgden een schenking van de ouders aan dit stel, maakten een samenlevingsovereenkomst, twee gelijkluidende testamenten (met een uitsluitingsclausule, een tweetrapsmaking, een legaat en een bewindstelling), een levenstestament en de akte van levering en hypotheekakte. Wij passeerden de akten op verzoek bij de ouders van de vrouw thuis, omdat haar vader op dat moment door ziekte niet mobiel was. 

Ervaring

Adviseren van de Staat


Het adviseren van de Staat en een gemeente bij de ontwikkeling van de Blankenburgverbinding. De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van groot economisch belang. Die komt echter onder druk te staan door overvolle wegen. Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische activiteiten ook in de toekomst te kunnen garanderen, is de Blankenburgverbinding nodig. Dit is een tunnelverbinding die de A20 en A15 ten westen van Rotterdam verbindt. 

Ervaring

Projectnotaris Nieuwe Vogelbuurt Vlaardingen


Wij begeleiden op verzoek van Dura Vermeer als projectnotaris de levering van woningen die zij ontwikkelt en realiseert in de Nieuwe Vogelbuurt in Vlaardingen Holy. Dit project biedt de kopers  ruimte voor de toekomst. Dit is bij uitstek een plek waar starters en jonge gezinnen zich thuis zullen kunnen voelen: een kindvriendelijke, veilige en groene buurt waar alle voorzieningen in de buurt liggen. Ook voor doorstromers komen er mooie, ruime en betaalbare woningen.

Ervaring

Adviseren en begeleiden ontwikkelaar


Eind 1800 telde de gemeente Schiedam wel bijna 400 branderijen. Mouterij "De Goudsbloem" is één van de laatst bewaarde erfenissen uit deze tijd. In de mouterij werd van granen mout gemaakt. Dit product werd gebruikt voor het maken van jenever. HERMON Erfgoed heeft het rijksmonument herbestemd tot 34 zelfstandige studio’s voor short stay. Een deel van de studio’s worden gebruikt door jong volwassen met een vorm van autisme in de levensfase studie of werk.

Het in Frankrijk gevestigde PERIAL AM heeft De Goudsbloem verworven van de ontwikkelaar HERMON Erfgoed. Verkoper werd begeleid door CBRE. Koper werd bijgestaan door L'Etoile Properties REIM Holland en een team van advocaten en notarissen van de Amsterdamse vestiging van Greenberg Traurig LLP. MAES notarissen was de instrumenterend notaris.