×

Goed voor elkaar

— Sinds 1992

Jij

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!


MAES notarissen is een onafhankelijk full service notariskantoor voor particulieren, ondernemingen en (semi)overheden uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Particulieren

Wij zijn er voor iedereen. Voor jong en oud. Voor iedereen die het belangrijk vindt om zijn zaken goed voor elkaar te hebben. Voor de spreekwoordelijke gewone man, mensen zoals jij en ik, voor mannen of vrouwen die alleen zijn komen te staan door ech...

Lees verder

Ondernemingen

Ondernemingen die behoefte hebben aan (interim) hoogwaardige ondersteuning op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoed, contractenrecht, compliance, governance en legalisaties kunnen bij ons terecht. Dat geldt ook voor de ondernemer zelf. Onderneme...

Lees verder

(Semi)overheden

Wij kunnen gemeenten en woningcorporaties bij veel van hun strategische en operationele vraagstukken ondersteunen. Wij adviseren waterschappen over bijvoorbeeld grondverwerving, onteigening en vestiging van beperkte rechten. Wij helpen kabel-, leidin...

Lees verder

Nieuws

ALLE BERICHTEN OP EEN RIJ


Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn echtgenoot als hij zijn schulden niet betaalt? (Deel 2)

Dit artikel gaat in op de aansprakelijkheid en de uitwinbaarheid van vermogen voor schulden van echtgenoten in geval van echtscheiding. In Deel 1 (dat wij op 24 maart jl. op onze website publiceerden) is de aansprakelijkheid van echtgenoten voor door hen gemaakte schulden en de verhaalbaarheid door schuldeisers op hun bezittingen tijdens het huwelijk uitgelegd.

Hoe zit het met deze aansprakelijkheid zodra een verzoek tot echtscheiding is ingediend? Kunnen onderling afspraken worden gemaakt over wie de schulden moet betalen? Deze vragen worden beantwoord in dit artikel.

Lees verder

KNB tekent bezwaar aan tegen deregulering notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft sterke bedenkingen bij het voornemen van het Directoraat Generaal GROW van de Europese Commissie om het notariaat te dereguleren. Dat schrijft de beroepsorganisatie in een reactie op een consultatie hierover.

Lees verder

Minder, maar wel omvangrijkere onderzoeken BFT bij notariaat

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vorig jaar 82 onderzoeken gedaan bij het notariaat. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Wel zijn de uitgevoerde onderzoeken omvangrijker dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaarverslag van het bureau.

Lees verder