×

14-05-2020

Commissie Vennootschapsrecht steunt modernisering nv-recht

Commissie Vennootschapsrecht steunt modernisering nv-recht


De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt modernisering van het nv-recht en het evenwichtiger maken van de man-vrouw verhouding in de top van grote bedrijven. De commissie vraagt zich wel af waarom beide onderwerpen in één ambtelijk voorontwerp zijn opgenomen met een wat korte consultatieperiode.

Dit schrijft de commissie in haar advies (pdf) over een ambtelijk voorontwerp voor wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat het moderniseren van het recht voor naamloze vennootschappen en het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen centraal.

Modernisering
Het voorontwerp bevat enkele technische verbeterpunten om het nv-recht eenvoudiger en flexibeler te maken. Dit sluit aan bij de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in 2012. Volgens de GCV moet over dit onderdeel verder worden nagedacht. Onder meer de verhouding tussen vennootschapsrecht en financieel recht en tussen de nv en de bv moet nader worden bekeken. Ook het digitaal faciliteren van aandeelhoudersvergaderingen geeft stof tot nadenken over mogelijke verdere aanpassing van de inrichting van de nv.

Apart wetsvoorstel
De GCV vindt dat van de gelegenheid gebruik kan worden gemaakt om te analyseren wat goed werkt in het huidige bv-recht en welke onderdelen aanpassing of verduidelijking nodig hebben. Omdat dit onderdeel los staat van de evenwichtiger man-vrouw verhouding, adviseert de GCV om het onderwerp modernisering van het nv-recht in een apart wetsvoorstel uit te werken.

Evenwicht
Het voorontwerp bevat verder 2 voorstellen om te komen tot een evenwichtiger man-vrouw verhouding in de top van grote bedrijven. Ten eerste worden grote naamloze en besloten vennootschappen verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor het bestuur, de raad van commissarissen en subtop. Ook moeten zij concrete plannen maken om deze uit te voeren en transparant te zijn over het proces.

Een derde
Volgens het tweede voorstel moet de raad van commissarissen van beursvennootschappen bestaan uit ten minste een derde mannen en een derde vrouwen. Is dit niet het geval, dan is de benoeming nietig. De GCV vindt voortvarendheid bij invoering van deze maatregelen van belang. Het ingroeiquotum en de streefcijferregeling komen voort uit een uitvoerig gedocumenteerd en gemonitord voortraject van beleidsmaatregelen dat onvoldoende effect heeft gehad. De GCV heeft hier geen aanvullende opmerkingen over.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie