×

26-07-2021

Complimenten en klachten

Complimenten en klachten


Klanttevredenheid

Wij streven naar continuïteit van onze dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met onze klanten. 

Wij beogen onze klanten onberispelijk diensten te verlenen. Wij hechten grote waarde aan professionaliteit en kwaliteit. Elke klant heeft onze persoonlijke aandacht. Wij luisteren naar alles wat hij te vertellen heeft. Wij beogen zorgzaam, nederig en dienstbaar te zijn.

In alles wat wij doen om onze klanten toegevoegde waarde te leveren, willen wij elke dag weer opnieuw hun respect en vertrouwen verdienen. Vertrouwen waarvan wij maar al te goed weten dat het te voet komt en per review gaat.  Vertrouwen dat valt of staat met integer en eerlijk handelen. Het koesteren van onze integriteit is voor ons van vitaal belang om te kunnen vasthouden aan ons eigen kostbaarste bezit: onze reputatie.

Wij meten onze klanttevredenheid. Wij streven ernaar om een hoog klanttevredenheidscijfer te scoren. Wij hechten daar sterk aan. Door de klanttevredenheid te meten beschikken wij over data waarop wij kunnen sturen om onze dienstverlening constant te blijven verbeteren. Dat doen wij dus ook. 

Wij horen het graag als u tevreden bent over wat wij u bieden. Een welgemeend compliment of een blijk van waardering betekent veel voor ons. Maar wij horen ook graag als u onverhoopt niet tevreden bent. Want soms gaat er iets toch nog wel eens iets niet helemaal goed. Dat trekken wij ons altijd aan. Zonder uitzondering. Wij gaan dan graag in gesprek met de klant en zullen goed luisteren naar wat hem ontevreden heeft gemaakt. We willen dan ook nagaan wat wij kunnen doen om de klanttevredenheid te verbeteren. Niet alleen ten aanzien van die specifieke klant of in dat specifieke dossier, maar ook met het oog op onze dienstverlening aan al onze huidige en toekomstige klanten.

Klachten

Notaris Janssen is bijna drie decennia werkzaam in het notariaat. In die 30 jaar is hij nog nooit opgeroepen om zich voor de tuchtrechter te verantwoorden. In één enkel geval  heeft een klant vanwege een declaratiegeschil met een belang van €175 een klacht bij de geschillencommissie ingediend, maar die heeft die klacht niet in behandeling genomen.  

Waar zien die 5 klachten op?

De vijf klachten die wij tot op heden in 2021 ontvangen, zien in één geval op de kwaliteit van de dienstverlening, in geen geval op beroeps- of gedragregels en in alle gevallen op de hoogte van het bij de declaratie geheel conform de offerte in rekening gebrachte bedrag. Daarbij valt in zijn algemeenheid op dat deze klagers geen kennis hadden genomen van de bijlagen bij de offerte, waaronder onze algemene voorwaarden, en dat zij overigens ook niet leken te worden gehinderd door enige kennis van de wettelijk aan de notaris opgedragen taken, maar dat het bedarg mer was dan waar zij op hadden gerekend. 

De klachten zagen op het volgende:
 
kwalitiet

1 comm praktijkgreoep

2 test vader en cochter

3 niet volgende ochtend teruggebeld

 

Declaratie

1. Een klant ging ervan uit dat onder een all-in prijs is begrepen, dat in het geoffreerde honorarium alle niet gebruikelijke werkzaamheden zijn begrepen en dat daarin  ook alle verschotten en btw zijn verwerkt, terwijl in de offerte uitdrukkelijk is gespecificeed welk vergoeding waartoe dient.

2. Een klant meende dat het op zijn verzoek voeren van een bespreking buiten kantoor - bij hem thuis in plaats van bij ons op kantoor - geen aanleiding kon zijn om de extra daarmee gemoeide (reis)tijd aan hem door te belasten.

3. Twee keer ic erfgenamen

4.  Was zwak en emotioneel enkon het niet overzien

5. Duurde te lang, wilden korting en idreigde met een slechte review als we die niet zouden geven.  

 
Systematiek


tijd maal tarief

vast honorarium gebruikelijk vs ongebruikelijk om kosten laag te houden; je betaalt voor wat je vraagt

verschotten

btw

rente

honorarium minus kosten is winst. op een statamnet van 355 bij een marge van 15% 5o euro

 

pro bono

glazenwasser

termijnen betalen

kortingsregelingen


Maatschappelijk verantwoo odnernemen


Zijn ook kalnten die wat extra geven en zich dankbaar tonen 

Onze verbeteringne vanweg deze 5 kalchten

 

offerte

transparant en open; alle sop onze website

voorschot vragen

tijdschrijven

dossiernotities

workflow procedurelijsten

bij passeren nog een suitlegen wat wij allemaal heben gedaan aan werkzaamhedne

bij passerenuitelggen dat honrorarium voor osn is, verschotten door te belasten kosten zijn en dat de overheid de kosten met btw met 1/5 voor de consumentverhoogdde

declaratie, herinnering en aanmaning en incassoprocedure

belonen medeweekers bij het melden van een klacht

ICT Kik akte besparen we

brief met uitelg bij klact over hono in conformity met offerte

klantteverdenheidonderzoek uitnodging meten is weten.


Waarom 

iedereen wil korting. Zien not als noodzakelijk kwaad. Notrais kan geld opleeren in plaats van gedl kosten.  Aardige klant hono kwijt gescholden.  

Perceptie dat notrais duur is; uit het verleden want hypothee tussenpersoon declareert meer

Posrsch van de buurman

Weteneigenlijk niet goed wat notaris doet, wat hij moet doen en waar hij aansprakelijk voor is : deel 2