×

22-06-2023

De onderneming en het huwelijk. Valt uw onderneming in de huwelijksgemeenschap?

De onderneming en het huwelijk. Valt uw onderneming in de huwelijksgemeenschap?


Als ondernemer bent u vooral bezig met de bloei van uw onderneming. De juridische zaken moeten goed geregeld zijn, maar hebben vaak niet de meeste aandacht. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw onderneming als u gaat samenwonen of trouwen? Dat is best handig om te weten, niet alleen voor uzelf als ondernemer, maar ook voor de partner van de ondernemer! Stel bijvoorbeeld dat u met een ondernemer getrouwd bent, maar dat het niet zo goed gaat met de onderneming, en uw partner met zijn of haar bedrijf schulden maakt. Hoe zit het dan met u als echtgenoot, kunt u daar ook aansprakelijk voor worden gesteld?

Als u samenwoont met uw partner en u of uw partner start een onderneming, dan is het simpel. Het bedrijf is van degene die het gestart is, tenzij er nadere afspraken over worden gemaakt in een contract en/of de niet-ondernemer mede investeert. Dit artikel gaat vooral in op de vraag wie eigenaar is van de onderneming (en aansprakelijk is voor eventuele schulden) als u gaat trouwen of gehuwd bent. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is de datum van uw huwelijk belangrijk.

Gehuwd na 1 januari 2018, dan geldt de ‘beperkte gemeenschap van goederen’

Als u op of na 1 januari 2018 gehuwd bent, of als u nog gaat trouwen, dan regelt de wet dat u automatisch trouwt in een zogenaamde ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dit brengt met zich mee dat hetgeen u privé had vóór het huwelijk, privévermogen van uzelf blijft. Alles wat u vóór het huwelijk al gezamenlijk had en alles wat u tijdens het huwelijk opbouwt, belandt automatisch in de huwelijksgemeenschap en is van u samen.

Kort samengevat geldt dus: als u een onderneming heeft die vóór het huwelijk privé van uzelf was, dan blijft deze onderneming na het sluiten van het huwelijk van u privé. Uw partner wordt hier geen mede-eigenaar van, tenzij u dit juridisch vastlegt. Dit is anders als u tijdens het huwelijk pas start met uw onderneming. In dat geval geldt dat als u geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, de onderneming van u beiden is. Immers, dat wat u tijdens het huwelijk opbouwt, is volgens de wet in beginsel automatisch van u samen (anders gezegd, valt in de huwelijksgemeenschap). Hierop geldt nog wel een belangrijke uitzondering, namelijk wanneer u een onderneming start met geld uit een erfenis of schenking. Ook tijdens een huwelijk blijft dit geld in beginsel privé, dus hetgeen u ermee koopt ook!

Gehuwd vóór 1 januari 2018, dan geldt de ‘algehele gemeenschap van goederen’

Indien u vóór 1 januari 2018 gehuwd bent, dan valt u onder het wettelijke regime van de ‘algehele gemeenschap van goederen’, tenzij u huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt. Dit houdt in dat alles wat u vóór en tijdens het huwelijk heeft verkregen/verkrijgt, in de huwelijksgemeenschap valt, ook uw onderneming. Uw partner/echtgenoot is dan bij faillissement ook aansprakelijk voor ontstane schulden.

Wilt u het anders regelen? Ga naar uw notaris voor huwelijkse voorwaarden!

Wilt u niet dat uw partner meedeelt in uw onderneming, of wilt u voorkomen dat uw partner aansprakelijk wordt gesteld voor schulden als het slecht gaat met het bedrijf, dan kunt u hier maatregelen tegen nemen. U kunt dan met uw echtgenoot huwelijkse voorwaarden opstellen. Dit kan zowel vóórdat u huwt, maar ook als u al gehuwd bent kan dit nog. In deze akte van huwelijkse voorwaarden kunt u regelen dat alles wat u vóór en tijdens het huwelijk verkrijgt, gescheiden blijft. U kunt ook specifieke afspraken maken die alleen gaan over de onderneming. Mocht u gedurende het huwelijk een onderneming privé willen verkrijgen en/of de aansprakelijkheid van uw partner/ echtgenoot willen voorkomen, dan kan dat dus geregeld worden via huwelijkse voorwaarden.

Afsluitend 

Als ondernemer is het belangrijk om te weten welke consequenties er zitten aan het ondernemerschap indien u gehuwd bent en welke risico’s uw echtgenoot loopt. Wilt u voorkomen dat uw partner aansprakelijk wordt gesteld voor schulden uit uw bedrijf? Laat u dan adviseren met betrekking tot het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Hiermee kan worden voorkomen dat uw echtgenoot wordt meegetrokken in een eventueel faillissement.

Wilt u meer advies over dit onderwerp? Kom bij ons langs op het Verploegh Chasséplein 1, 3134 BZ Vlaardingen, chat via www.maesnotarissen.nl, mail naar service@maesnotarissen.nl of bel ons op +31 (0)10 44 53 777. Wij zien ernaar uit om u te mogen begroeten.

 

 

 

 

 

 

Dit artikel is ontleend aan ‘Met Recht Geregeld’ (www.metrechtgeregeld.nl), product van FBN Juristen.

FBN Juristen en MAES notarissen besteden de uiterste zorg aan de inhoud van de artikelen, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van een artikel, noch voor de gevolgen daarvan.