×

20-12-2023

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2024 grotendeels aan

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2024 grotendeels aan


De Eerste Kamer heeft dinsdag op 1 wetsvoorstel na ingestemd met het pakket Belastingplan 2024. Dit betekent onder meer dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet wordt aangepast. Eerder heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd.

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2024 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit pakket bevatte 15 fiscale wetsvoorstellen, die alle 15 zijn aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft er 14 van aangenomen. Het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit is door de senaat verworpen.

Constructie
Het aangenomen wetsvoorstel Belastingplan 2024 bevat een maatregel om een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtransacties aan te pakken. Deze maatregel treedt op 1 januari 2025 in werking en kent een overgangsregeling.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Het eveneens aangenomen wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 bevat maatregelen om de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet aan te passen. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel door middel van een amendement op diverse punten gewijzigd.

Box 3
Voor box 3 worden meer vormen van vermogen beschouwt als banktegoeden. Geld op de derdengeldenrekening van een notaris en een lidmaatschapsrecht in een vereniging van eigenaars worden niet langer beschouwd als overige bezittingen maar als banktegoeden. Ook worden bepaalde onderlinge vorderingen en schulden niet meer meegeteld voor box 3. Deze 2 maatregelen werken terug tot 1 januari 2023.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie