×

01-12-2023

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn


Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl er juist ook veel lichtpuntjes zijn. Zo zijn er dit jaar meer notarissen benoemd dan vorig jaar en werkt de KNB hard aan een betere toegang tot het notariële recht.

Meer instroom
Het aantal studenten notarieel recht neemt de laatste jaren weer toe en ook de instroom in het notariaat vertoont een stijgende lijn. Dit jaar zijn er 110 nieuwe notarissen en toegevoegd notarissen bijgekomen, 26 meer dan vorig jaar. Dat is ook nodig, want door de vergrijzing zullen velen de komende jaren het notariaat verlaten. Des te belangrijker is de aandacht in het notariaat voor het werven en behouden van nieuwe mensen. De KNB is daar druk mee bezig binnen haar programma futurepro(o)f. Daarin is juist veel aandacht voor de andere eisen die maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe generatie notarissen stellen aan het vak.

Aantrekkelijke alternatieven
Ook voor de geschetste problemen met opvolging zijn inmiddels aantrekkelijke alternatieven voorhanden. Nieuwe kantoormodellen en samenwerkingsverbanden verrijken het notariaat en laten zien dat zij wel aantrekkelijk zijn voor jonge mensen om voor te werken. Digitale ontwikkelingen zoals de digitale oprichting van een bv kunnen tot een hogere arbeidsproductiviteit leiden en werkdruk verminderen.

Toegang tot het recht
Daarnaast kan de zorg voor een toegankelijk en sociaal notariaat rekenen op extra inzet van het notariaat en de KNB. Welke notaris je ook vraagt, ze zullen allemaal wel eens gratis een armlastige stichting hebben opgericht of mensen die het niet kunnen betalen tegen een gereduceerd tarief hebben geholpen bij de afwikkeling van een boedel. Met ons programma ‘Toegang tot het recht’ wil de KNB dit beter zichtbaar maken en er meer structuur in aanbrengen.

Lees hier het artikel in het FD

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie