×

21-07-2022

Extra aandacht voor gesprek met dokter na opstellen levenstestament

Extra aandacht voor gesprek met dokter na opstellen levenstestament


Na het opstellen van een levenstestament is het belangrijk dat iemand ook met de dokter spreekt over de daarin opgenomen wensen. Daarom heeft de Patiëntenfederatie samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 2 documenten ontwikkeld: het ene bevat informatie voor de cliënt, het andere voor de huisarts.

Cliënten kunnen in een levenstestament medische wensen opnemen. Als cliënten deze vervolgens niet met de dokter bespreken, weet deze van niets. Om cliënten te wijzen op het belang van een gesprek met de dokter over deze wensen, hebben de Patiëntenfederatie en de KNB een document (pdf) opgesteld wat notarissen aan cliënten  met medische wensen in hun levenstestament kunnen meegeven. De toelichting adviseert cliënten ook hun vertegenwoordiger en andere naasten op de hoogte te stellen van hun wilsverklaring.

Uitleg levenstestament
Daarnaast is er ook een uitleg (pdf) voor artsen beschikbaar, waarin wordt uitgelegd dat de patiënt een notarieel levenstestament heeft en wat dit betekent. Bijvoorbeeld dat de patiënt een behandelverbod wil als hij of zij, door een ziekte die niet genezen kan worden, niet meer in staat is zijn of haar wil te uiten. Ook kan er een euthanasieverzoek in het levenstestament staan. Daarnaast is er een korte uitleg over de taak van de notaris.

Misverstanden verhelpen
Met alle beschikbare informatie hopen beide organisaties ook andere misverstanden rondom het levenstestament en medische wensen te verhelpen. Bijvoorbeeld dat als iemand medische wensen wil veranderen, deze dan eerst terug moet naar de notaris en dus te maken krijgt met extra kosten. Dat is niet zo. Gewenste veranderingen kunnen gewoon met de dokter worden besproken. Dit legt de dokter dan vast in het medisch dossier.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie