×

27-03-2023

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?


Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is dan ook voorstander van een beter toegankelijk notariaat en zet daarin ook al stappen.

Dat stelt juridisch adviseur Madeleine Hillen-Muns van de KNB in het artikel De notaris voor iedereen (pdf) in het Tijdschrift voor Schuldsanering. Daarin legt zij uit hoe het komt dat een grote groep Nederlanders nooit bij de notaris komt en wat daaraan te doen is.

Cultureel, sociaal en economisch kapitaal
Om gebruik te maken van je rechten heb je cultureel, sociaal en economisch kapitaal nodig: enige kennis van wat je rechten zijn, mensen om je heen die je op weg kunnen helpen en genoeg geld om de hulp van een notaris te betalen.
Voor mensen die hier niet, of in mindere mate, over beschikken, is de notaris niet goed bereikbaar. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil daar verandering in brengen met zijn initiatiefnota voor een sociaal notariaat.

Rechtsbijstand
De KNB juicht het initiatief van Van Nispen toe en is zelf ook al aan de slag gegaan om de toegankelijkheid van het notariaat te verbeteren. Zo werken wij samen met Steffie.nl aan het verstrekken van begrijpelijke informatie over nalaten en erven aan een kwetsbare doelgroep. Ook wil de KNB opleidingen gaan aanbieden die notarissen beter in staat stellen om te communiceren met kwetsbare burgers, bijvoorbeeld laaggeletterden.
Om de notaris ook financieel toegankelijker te maken pleit de KNB ervoor om notariële rechtsbijstand in familiezaken onder te brengen bij de Wet op de rechtsbijstand.

Het volledige artikel 'De notaris voor iedereen' leest u hier (pdf)

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie