×

05-12-2023

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet


Pakjesavond

Vanavond is het weer zover. Pakjesavond. Voor de allerjongsten. Degenen die wat ouder zijn, hebben afgelopen weekend na het uitpakken van een surprise de goedheiligman wellicht al kunnen bedanken.

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet

Jaren geleden zongen ze bij Kinderen voor Kinderen: 

"Ik ben toch zeker Sinterklaas niet.
Er staat geen geldboom in m'n tuin.
‘k Ben Sinterklaas niet.
Ik heb een negatief fortuin.
Als er straks bankbiljetten groeien op m'n rug,
ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug.
‘k Ben Sinterklaas niet (Sinterklaas).
Ik ben toch zeker Sinterklaas niet (Sinterklaas).
Als er straks bankbiljetten groeien op m'n rug,
ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug".

 

Veel vragen over het dit jaar nog doen van een schenking

Daar moest ik vandaag weer even aan denken. Ons bereiken veel verzoeken van ouders die hun kinderen voor het jaareinde nog een schenking willen doen. Niets bijzonders. Maar een enkel verzoek ziet nog op de "jubelton", terwijl die nota bene is afgeschaft. 

Wat is een schenking

Schenking is een overeenkomst zonder tegenprestatie, waarbij de begiftigde wordt verrijkt en de schenker verarmt. Die verrijking kan zijn een bedrag in geld, maar het kunnen ook roerende en onroerende zaken zijn die zonder tegenprestatie overgaan van de één op de ander. Schenkingen doen zich veel voor in de relatie ouder kind.

Of en hoeveel schenkbelasting is verschuldigd, hangt af van de relatie van de begiftigde tot de schenker en de hoogte van de schenking. De begiftigde is belastingplichtig, tenzij aan hem de schenking vrij van recht wordt gedaan of het een schenking door een ouder aan een minderjarig kind betreft. Dan draagt de schenker de schenkbelasting. Bovendien zijn er vrijstellingen. Hoe groter de verwantschap, des te lager de tarieven en des te hoger de vrijstellingen.

De tarieven voor de schenkbelasting en de hoogte van de vrijstellingen worden elk jaar door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld. Op de site van de Belastingdienst vindt u de tarieven, de vrijstellingen en een hulpmiddel om de verschuldigde schenkbelasting te berekenen. U kan via die site zelfs aangifte doen. Kunnen wij natuurlijk ook voor u verzorgen. Zeker als het wat gecompliceerder is. Hebben wij speciale software voor. Wij kunnen ook met u meerekenen zodat u kunt toetsen of het klopt wat uzelf hebt uitgerekend.

Een alternatieve manier van belastingvrij schenken aan een kind, is de belastingvrije schenking op papier. Dat houdt in dat je een schenking doet zonder dat je daadwerkelijk contant geld overmaakt naar het kind. De begiftigde, het kind, krijgt dan een niet-opeisbare vordering op de schenker, zijn ouder(s). Mocht één van de ouders overlijden, dan wordt deze vordering in mindering gebracht op de nalatenschap. Zo betalen de kinderen dus over een lager bedrag erfbelasting en maken ze ieder jaar gebruik van de vrijstelling die geldt voor schenkbelasting. De Belastingdienst stelt strikte regels aan een schenking op papier. Zo moet je de schulderkenning bij de notaris vastleggen en moet je als ouder je kind jaarlijks een zakelijke rente betalen. Wanneer je overigens nog een ruime levensverwachting hebt, kan deze verplichte rentebetaling lastig zijn of worden. Wordt niet jaarlijks aan deze rentebetaling voldaan, dan wordt de schenking alsnog in de erfenis betrokken en wordt er erfbelasting over geheven.

Vrijstellingen

Alle vrijstellingen schenkbelasting betreffen zogeheten voetvrijstellingen. Dat houdt in dat wanneer een hoger bedrag dan de vrijstelling wordt geschonken, alleen over het bedrag waarmee de vrijstelling wordt overschreden de schenkbelasting is verschuldigd.

Overige verkrijgers
De algemene vrijstelling schenkbelasting bedraagt per jaar € 2.418 (2023). Deze vrijstelling geldt bijvoorbeeld bij een verkrijging door kleinkinderen.

Kinderen
Als (pleeg-)kinderen verkrijgen van hun ouder(s) wordt voornoemde algemene vrijstelling vervangen door een vrijstelling van € 6.035 (2023) per jaar.

Eenmalig verhoogd (kinderen)
Kinderen mogen voor schenkingen van hun ouder(s) in de periode tussen hun 18e en hun 40e verjaardag één keer kiezen om de vrijstelling van € 6.035 te vervangen door € 28.947 (2023). Op deze vrijstelling moet in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan.

Schenking voor studie: extra verhoogd
Als de schenking wordt gebruikt voor een studie waarvan de jaarlijkse kosten meer bedragen dan € 20.000 kan deze eenmalig verhoogde vrijstelling worden verhoogd tot € 60.298 (2023).

Schenking voor eigen woning. De jubelton kan niet meer.

Wat was de jubelton?
De ‘jubelton’ was kortweg een belastingvrije schenking van € 106.671 voor een woning. Deze eenmalige hoge vrijstelling was in 2013 in het leven geroepen om de huizenmarkt een oppepper te geven. Het doel was het woningbezit onder jongeren te stimuleren door kopers minder hypotheek op te laten nemen bij de aankoop van een huis. In de praktijk pakte de regeling anders uit. Jonge starters namen niet minder hypotheek maar kochten juist duurdere huizen. Per 1 januari 2023 is de regeling op de schop gegaan.

Jubelton is verdwenen
Vanaf 1 januari 2023 is het niet langer mogelijk een grote belastingvrije schenking te doen voor de aankoop van een eigen woning. De zogenaamde 'jubelton' is verlaagd om in 2024 helemaal afgeschaft te worden. Wie zijn (klein)kind een jubelton wil schenken voor de aankoop van een eigen woning is daar nu spijtig te laat mee. Wij waarschuwden daar vorig jaar tijdig voor. 

Kan ik mijn overwaarde inzetten om te schenken?
Heb je een woning die veel meer waard is dan je hypotheek? Dan kun je deze overwaarde verzilveren. Bijvoorbeeld door je hypotheken te verhogen of over te sluiten. De overwaarde die vrij komt kun je vervolgens schenken. Aan je kind tot € 28.947 (2023) belastingvrij.

Regel het bij de notaris.
Het is vanwege de steeds veranderende wetgeving en de voorwaarden die worden gesteld belangrijk om de schenking goed bij de notaris vast te leggen.

Aangifte

Wanneer schenkbelasting is verschuldigd en/of één van de verhoogde vrijstelling wordt toegepast, moet de Belastingdienst tijdig om uitreiking van een aangiftebiljet worden gevraagd. Het is echter ook toegestaan om direct aangifte schenkbelasting te doen. Dat kan online (daarvoor is een DigiD nodig) of met een formulier dat de Belastingdienst beschikbaar stelt op haar website. De aangifte schenkbelasting moet worden ingediend binnen 2 maanden na het jaar waarin de schenking is ontvangen. Voor in 2023 ontvangen schenkingen moet de Belastingdienst de aangifte schenkbelasting derhalve uiterlijk 28 februari 2024 hebben ontvangen. Wij kunnen je hiermee helpen.

Advies over belastingvrij schenken

Hiervoor zijn vrijstellingen en tarieven van de schenkbelasting globaal weergegeven. Natuurlijk is de belastingheffing een belangrijk element in de afweging om wel of niet te schenken. Maar er spelen in het algemeen meer (financiële en emotionele) aandachtspunten. En bij de uitvoering van de schenkingen moet zorgvuldig worden gewaarborgd dat tijdig aan alle voorwaarden en formaliteiten wordt voldaan. Vaak is het verstandig om de schenking notarieel vast te leggen. Wil je advies om jouw kind dit jaar nog financieel te ondersteunen bij de aankoop van een woning? Laat het ons weten, wij helpen je graag op weg en helpen je zo gewenst en zo mogelijk nog voor de kerst de belastingvrije schenking rond te maken.

Je bent toch zeker Sinterklaas wel!

Staat er een geldboom in je tuin, groeien er bankbiljetten op je rug of heb je om andere reden geen negatief, maar een positief fortuin weten te vergaren (bijvoorbeeld doordat je vanwege de gestegen woningprijzen overwaarde hebt gerealiseerd), trek dan voor eind dit jaar nog gauw de tabbert aan. Je bent toch zeker Sinterklaas wel!