×

07-01-2024

Indiensttreding mr. P.J.A. (Hans) den Braven, kandidaat-notaris

Indiensttreding mr. P.J.A. (Hans) den Braven, kandidaat-notaris


Per 1 januari 2024 is mr. P.J.A. (Hans) den Braven in dienst getreden bij MAES notarissen. Hans (1975) is kandidaat-notaris en brengt twee decennia met ervaring aan notariële dienstverlening met zich mee. 

Hans studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Leiden en is daarnaast opgeleid tot mediator. Hij werkte eerder in de algemene praktijk bij middelgrote notariskantoren (ook als waarnemer) en als ondernemer in de erfrechtpraktijk.

Hans gaat onder aansturing van mr. Y. (Yvonne) Drok met het team Familierecht de familie-, erfrecht- en nalatenschapspraktijk (boedelbehandeling, vereffening en (levens)executele), alsmede samen met J.M.B. (Linda) de Blaauw en het team Ondernemingsrecht de ondernemingsrechtpraktijk hands on uitbouwen.

MAES notarissen is een onafhankelijk full service notariskantoor voor particulieren, ondernemingen en (semi)overheden uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Gespecialiseerd in personen- en familierecht, ondernemingsrecht en vastgoed. Wij begeleiden onze klanten bij de momenten die er werkelijk toe doen in het leven. Zakelijk en privé. Wij bieden rust, betrouwbaarheid en zekerheid. Onberispelijk, toegewijd en integer. 

Wij willen onze medewerkers een uitdagende en stimulerende werkomgeving bieden. Waar zij zich prettig en veilig voelen. Zijn loyaal en solidair. Staan voor elkaar. Zijn goed voor elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat onze organisatie er beter van wordt als er mensen met uiteenlopende achtergronden werkzaam zijn. Wij werven, behouden en promoten actief een diverse groep van medewerkers binnen ons kantoor omdat wij geloven in kwaliteit, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst of seksuele geaardheid. Wij streven daarmee een stimulerende werkomgeving na. Een werkomgeving die zich kenmerkt door diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen. Wij hechten aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Dagen elkaar onderling graag uit. Blijven voortdurend met elkaar in gesprek en hebben periodiek teamoverleg en een intern opleidingsprogramma.

Onze medewerkers maken het verschil. We bieden onze medewerkers daarom aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, met oog voor de toekomst, persoonlijke ontwikkeling en met ruimte voor flexibiliteit. Een moderne set arbeidsvoorwaarden die uitstekend aansluit bij onze identiteit als notariskantoor met het adagium "Goed voor elkaar" en de markt waarin wij opereren.