×

15-11-2022

Invoering digitaal oprichten bv later

Invoering digitaal oprichten bv later


De invoering van het digitaal oprichten van een bv loopt opnieuw vertraging op. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moet worden, waardoor de verwachte invoering op 1 januari 2023 niet haalbaar is. De plenaire behandeling staat voorlopig in februari op de agenda. Hiermee schuift de invoeringsdatum naar verwachting door naar zomer 2023.

Volgens de te implementeren Europese richtlijn had de implementatie uiterlijk op 1 augustus 2022 moeten plaatsvinden. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel, moet de Eerste Kamer het ook nog goedkeuren. De implementatiewetgeving maakt het voor EU-inwoners mogelijk om digitaal een bv op te richten via een digitale notariële akte, met digitale identificatie en digitale ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus.

Digitaal passeren
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een platform ontwikkeld waarmee notarissen straks digitaal kunnen passeren. Dit platform is klaar voor gebruik en kan vanaf de invoeringsdatum ook daadwerkelijk worden gebruikt. Notarissen kunnen daar sinds maart 2022 mee oefenen in een speciale kennisbank en proeftuin.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie