×

10-11-2023

Invoering eHerkenning bij het Kadaster uitgesteld

Invoering eHerkenning bij het Kadaster uitgesteld


Voor de invoering van eHerkenning om in te loggen bij het Kadaster is meer tijd nodig. Dat hebben banken, verzekeraars, de KNB en de notariële softwareleveranciers aangegeven. Daarom laat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Hugo de Jonge, de invoeringsdatum van 1 januari 2024 los. Het streven is nu om eHerkenning voor toegang tot het Kadaster in de eerste helft van 2024 in te voeren.

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft De Jonge dat hij in overleg met het Kadaster en diverse professionele gebruikers daarvan een werkbaar tijdpad gaat bepalen. Zijn streven blijft om eHerkenning op zo kort mogelijk termijn in te voeren.

Notarispas
De KNB dringt ondertussen aan op een alternatief voor eHerkenning, de Notarispas. Daarover is de KNB nog steeds in gesprek met onder meer het Kadaster en BZK. Deze vorm van inloggen lijkt volgens de notariële softwareleveranciers beter aan te sluiten bij de juridische structuur van het notariaat, meer zekerheid te bieden over de identiteit van de gebruiker en te voorkomen dat elke organisatie die eHerkenning gaat invoeren zelf moet vaststellen of iemand notaris is.

Verbetering beveiliging
De invoering van een nieuw inlogmiddel voor het Kadaster is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodig om de digitale beveiliging van het Kadaster te verbeteren. Om dit mogelijk te maken moet notariële softwareleveranciers hun software aanpassen.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie