×

03-11-2020

KNB: ‘Draai nota van wijziging overdrachtsbelasting terug’

KNB: ‘Draai nota van wijziging overdrachtsbelasting terug’


Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft op 29 oktober een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij legt hiermee enkele handelingen vast die de notaris moet doen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil dat de staatssecretaris de nota van wijziging terugdraait. De beroepsorganisatie wil ruimte om de uitvoering van het wetsvoorstel samen met de Belastingdienst vorm te geven.

In de nota van wijziging wordt art. 15a WBR aangevuld met nadere regels over de schriftelijke verklaring die moet worden afgelegd als het belastingtarief van 2 procent of de startersvrijstelling wordt gebruikt. Deze verklaring moet plaatsvinden door het invullen van een – door de inspecteur ter beschikking gesteld – standaardformulier. Daarnaast wordt bepaald dat de verklaring door de notaris aan de akte moet worden gehecht en onderdeel uitmaakt van de aangifte. De notaris wordt verplicht om in de akte – op een door de inspecteur aangegeven wijze – te vermelden dat de verklaring aan de akte is gehecht. Tot slot wordt geregeld dat de notaris een elektronische kopie van de verklaring aan de inspecteur moet sturen.

Geen nauwe betrokkenheid
Het wetsvoorstel bood aanvankelijk ruimte voor het notariaat om samen met de Belastingdienst te kijken naar de uitvoering. De staatssecretaris legt echter nu al extra administratieve lasten vast als het gaat om het belastingtarief van 2 procent en de startersvrijstelling, terwijl nog onduidelijk is hoe de wet precies zal uitwerken. De KNB wil weten waarom deze vrijstelling anders is dan de andere en waarom de uitvoering niet aan het notariaat en de Belastingdienst wordt gelaten. De staatssecretaris heeft meermaals aan de Tweede Kamer geschreven dat het notariaat nauw is betrokken bij de totstandkoming van het wetsvoorstel en de uitvoering hiervan. De KNB ervaart dat op dit moment echter anders en herkent zich niet meer in dit beeld. Ook maakt de beroepsorganisatie zich ernstig zorgen over de uitvoerbaarheid op de korte en de lange termijn voor zowel het notariaat als de Belastingdienst. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer op vragen van Helma Lodders (VVD) toegezegd met de KNB in gesprek te gaan. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft Vijlbrief daarbij gevraagd de eerder door de KNB gestelde vragen te beantwoorden. De staatssecretaris heeft dat ook toegezegd.

Vanaf 1 januari
Starters op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. De vrijstelling geldt voor verkrijgers die meerderjarig en jonger dan 35 zijn, die een woning of een recht waaraan een woning is onderworpen verkrijgen, die deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken en die de vrijstelling niet eerder hebben gebruikt. De 2 laatste voorwaarden moeten verkrijgers schriftelijk verklaren door middel van het downloaden van een standaardformulier van de website van de Belastingdienst. Andere natuurlijke personen – niet zijnde starters – die een woning verkrijgen en deze anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken, hebben recht op de toepassing van het verlaagde tarief van 2 procent. Ook zij moeten een vergelijkbare verklaring afgeven. Alle overige verkrijgingen worden vanaf 1 januari 2021 belast tegen 8 procent. Dit betekent dat – naast de verkrijging van niet-woningen, zoals bedrijfspanden – ook verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf gaan worden gebruikt, worden belast tegen 8 procent.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie