×

29-06-2023

KNB: 'Geef notarissen snel weer toegang tot UBO-register'

KNB: 'Geef notarissen snel weer toegang tot UBO-register'


Notarissen moeten zo snel mogelijk weer toegang krijgen tot het UBO-register en inzage krijgen in meer UBO-gegevens. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in reactie op de consultatie over de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers.

De in consultatie gegeven nieuwe wetgeving volgt op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 22 november 2022, waarin het hof de openbaarheid van het UBO-register ongeldig heeft verklaard. Een aanpassing van de wet moet de toegang tot het UBO-register beperken. Alleen bepaalde partijen, waaronder instellingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), mogen het UBO-register straks weer raadplegen.

Meer gegevens
Notarissen en andere Wwft-instellingen krijgen dan weer inzage in de voorheen openbare UBO-gegevens. Het betreft de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat, de nationaliteit en de aard en de omvang van het door de UBO gehouden economische belang. De KNB vindt echter dat notarissen ook toegang dienen te krijgen tot de andere in het UBO-register opgenomen gegevens. In ieder geval ook tot de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres van de UBO. De KNB bepleit verder dat notarissen ook toegang krijgen tot het UBO-register ten behoeve van de naleving van sancties.

Eenvoudig en efficiënt
Voor de KNB is van belang dat notarissen in het kader van hun poortwachtersrol zo snel mogelijk en op eenvoudige en efficiënte wijze weer toegang krijgen tot het UBO-register, ook als voor deze toegang gebruik wordt gemaakt van faciliterende partijen. De KNB wil daarom graag nauw betrokken worden bij het opstellen van de algemene maatregel van bestuur en de regels die worden gesteld over de wijze waarop UBO-gegevens kunnen worden ingezien en over de bij het inzien van die gegevens te stellen voorschriften.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie