×

01-09-2023

Notariaat treft geen blaam bij verkoop sociale huurwoningen

Notariaat treft geen blaam bij verkoop sociale huurwoningen


Het notariaat heeft geen regels opgerekt bij de verkoop van 600 woningen van woningcorporatie Vivare en 500 woningen van een belegger. Dat schrijft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, in antwoord op Kamervragen. Hij wijst er bovendien op dat De Groene Amsterdammer het artikel waarop de Kamervragen zijn gebaseerd, waarin een oud-notaris verdacht werd gemaakt, moest rectificeren.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT), als toezichthouder op het notariaat, herkennen ook niet dat de regels van het notariaat zijn opgerekt bij de verkoop van de woningen. Dat schrijft De Jonge in zijn antwoorden op schriftelijke vragen van Sandra Beckerman (SP). ‘De regels zoals deze gelden voor het notariaat vloeien voort uit de Wet op het notarisambt (Wna) en hierop gebaseerde wet- en regelgeving. Het BFT houdt onverkort toezicht op naleving van deze regels. Voor het notariaat heeft de afgelopen jaren juist verdergaande regulering plaatsgevonden.’

Zeer uitzonderlijk
In het artikel van De Groene Amsterdammer wordt gesuggereerd dat er soms een notaris naar de onderwereld oversteekt. ‘Naar de ervaring van het BFT is de situatie dat een notaris de beroepsregels naast zich neerlegt zeer uitzonderlijk,’ antwoordt De Jonge. ‘Indien dit al voorkomt, dan treedt het BFT daar uiteraard hard tegen op.’ Daarnaast schrijft de minister dat de auteur van het artikel de inhoud op last van de rechter heeft moeten rectificeren omdat standpunten worden ingenomen die speculatief zijn en die niet worden gestaafd met enig bewijs.

 

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie