×

10-12-2020

Onderzoek: Hoge werkdruk, weinig ziekteverzuim

Onderzoek: Hoge werkdruk, weinig ziekteverzuim


(Kandidaat-)notarissen vinden dat ze te druk zijn. Dat is een van de conclusies van het onderzoek 'Arbeidsmarkt notariaat' van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Maar er is meer. Zo zeggen werknemers vaker dat ze niet flexibel kunnen werken, terwijl werkgevers aangeven dat dat wel kan, zowel voor als tijdens corona. En vinden twintigers werk-privébalans belangrijker dan salaris.

In het onderzoek 'Arbeidsmarkt notariaat' (pdf, 14 MB) zijn (kandidaat-)notarissen gevraagd naar allerlei aspecten van hun werk die samenhangen met de aantrekkelijkheid van hun beroep. 28 procent van de werkgevers (notarissen en kandidaat-notarissen in een maatschap) nam deel. Van de groep werknemers (kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen) deed 26 procent mee.

Veel overuren
Er wordt flink wat overgewerkt in het notariaat. De meeste respondenten werken 1 tot 4 uur of 5 tot 9 uur over per week. Vrouwen beperken overwerk beter dan mannen, zowel als werkgever als werknemer. Veertigers maken relatief gezien de kortste werkweken. Jongeren maken juist de meeste overuren, vooral in de Randstad. Dat het notariaat voor de coronacrisis niet zo goed was in flexibele werkuren blijkt uit het antwoord van de werknemers: bijna de helft zegt dat flexibel werken niet kon. Door corona is dit percentage gedaald naar ruim 20 procent. En toch zegt maar een kwart van de werkgevers dat hun medewerkers voor corona niet flexibel konden werken. Sinds corona is dat percentage gezakt naar ruim 10 procent.

Werk/privébalans
Ondanks dit alles ligt het ziekteverzuim in het notariaat (veel) lager dan gemiddeld in Nederland. Het gemiddeld aantal ziektedagen van een Nederlander was in 2019 zo’n 10 dagen. Bijna 90 procent van de (kandidaat-)notarissen zegt minder dan 5 dagen ziek te zijn. Daarover hoeven leidinggevenden dus niets te zeggen in de functioneringsgesprekken die zij voeren. Maar waar gaan die dan wel over? Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden met twintigers spreken over salaris, maar die vinden werk-privébalans veel belangrijker. Oudere medewerkers hechten juist meer aan collegialiteit en zelfstandigheid. 60-plus medewerkers praten dan ook veel meer over hun functioneren dan medewerkers in andere leeftijdscategorieën.

Risico’s
En dan de hamvraag aan de werknemerskant: wil je wel of niet notaris worden? Een derde wil notaris worden, 20 procent daarvan zelfs binnen 5 jaar. Bijna 70 procent wil dit ook op het kantoor waar hij of zij nu werkt. Waarom wil de rest geen notaris worden? Een derde van de werknemers vindt zichzelf onvoldoende ondernemer. Maar ook de verantwoordelijkheden en risico’s die dat met zich meebrengt, worden genoemd.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie