×

08-10-2020

Politiek stelt vragen over differentiatie overdrachtsbelasting

Politiek stelt vragen over differentiatie overdrachtsbelasting


Kan voldoende tegemoet worden gekomen aan de uitdagingen waar het notariaat voor gesteld wordt? Wordt een stijging van de notariskosten voor starters verwacht? Deze en andere vragen heeft de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer voorgelegd aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting.

Dit wetsvoorstel is op Prinsjesdag ingediend en roept diverse vragen op. Voor het Verslag heeft de commissie diverse vragen uit de notariële praktijk ingebracht. Onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en Netwerk Notarissen hebben hiervoor vragen bij Tweede Kamerleden ingediend. De KNB heeft haar vragen over de toepassing van de nieuwe wettelijke regeling ook voorgelegd aan het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Na beantwoording van de vragen bericht de KNB hierover.

Aangifteproces
Verder heeft de KNB verschillende gesprekken gevoerd met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de uitvoering van het wetsvoorstel. Hierbij ging het met name over de inrichting van het aangifteproces voor de overdrachtsbelasting. Hiervoor moeten aangiftesystemen bij het notariaat en de Belastingdienst worden aangepast. De KNB heeft aangegeven dat hierover nauw met het notariaat moet worden afgestemd om te komen tot een efficiënt aangifteproces met zo min mogelijk uitvoeringslasten voor de notariële beroepsgroep.

Verklaringen
Ook is gesproken over de vormgeving van de schriftelijke verklaringen die worden ingevoerd voor de toepassing van de startersvrijstelling en het lage tarief (2 procent). Deze verklaringen, die straks door kopers van woningen moeten worden ingevuld, zullen door de Belastingdienst worden opgesteld en gepubliceerd op haar website. In het wetsvoorstel is te lezen dat de notaris niet inhoudelijk verantwoordelijk en/of aansprakelijk zal zijn voor de verklaringen. De wijze van aanleveren is nog onderwerp van gesprek tussen de KNB en de Belastingdienst. 

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie