×

20-09-2023

Prinsjesdag: bedrijfsopvolgingsregeling behouden, maar aangepast

Prinsjesdag: bedrijfsopvolgingsregeling behouden, maar aangepast


Koning Willem-Alexander las gisteren, de derde dinsdag van september, de Troonrede voor.  

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag de belangrijkste plannen voor familie, woning en bedrijf bekend gemaakt. Plannen die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Ook voor jou. 

Zo pakt het kabinet een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtransacties aan. En de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet wordt aangepast. Deze en andere maatregelen staan in het pakket Belastingplan 2024 dat staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën dinsdag tijdens Prinsjesdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Eerder dit jaar heeft het kabinet een voorstel voor aanpak van een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtransacties gepubliceerd voor consultatie. Hierbij wordt via een aandelentransactie voorkomen dat btw en overdrachtsbelasting verschuldigd zijn bij overdracht van nieuwe onroerende zaken. Naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie en een bijeenkomst met de vastgoedsector heeft het kabinet het voorstel aangepast. Het voorstel dat wijzigingen in de overdrachtsbelasting bevat gaat in op 1 januari 2024 en kent een overgangsregeling.

Box 3
Het heffingsvrij vermogen in box 3 (57.000 euro) wordt volgend jaar niet geïndexeerd en het belastingtarief in box 3 stijgt in 2024 van 32 naar 34 procent. Hierdoor worden mensen met vermogen veel zwaarder belast. Het box 3-stelsel wordt verbeterd door meer vormen van vermogen te beschouwen als banktegoeden. Geld op de derdengeldenrekening van een notaris en een lidmaatschapsrecht in een vereniging van eigenaars worden niet langer beschouwd als overige bezittingen maar als banktegoeden. Ook worden bepaalde onderlinge vorderingen en schulden niet meer meegeteld voor box 3. Deze twee maatregelen werken terug tot 1 januari 2023.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Het kabinet kiest ervoor om de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet te behouden, maar wel op een aantal punten beter aan te laten sluiten op het doel van de regeling. Daarmee wordt voorkomen dat het voortbestaan van een bedrijf in gevaar komt door een bedrijfsoverdracht. Aan derden verhuurd vastgoed komt met ingang van 1 januari 2024 niet meer in aanmerking voor de regeling. De algemene vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling gaat per 1 januari 2025 omhoog van 1,2 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro. Tegelijkertijd wordt de bestaande vrijstelling van 83 procent boven de 1,5 miljoen euro verlaagd naar 70 procent. Dit zorgt ervoor dat de voordelen van de regeling anders worden gespreid.

15 wetsvoorstellen 
Het pakket Belastingplan 2024 bestaat dit jaar uit 15 wetsvoorstellen. De commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gaat de wetsvoorstellen nu schriftelijk behandelen, zodat deze half november plenair kunnen worden besproken. Hierna kan de Eerste Kamer ermee aan de slag. 

Grote zorgen
Er zijn vanuit werkgeversorganisatie VNO NCW grote zorgen geuit omtrent de voorgestelde plannen. De werkgeversorganisatie wil geen loonstijgingen en lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven, want dat leidt tot hogere prijzen, lager winsten en minder afdracht aan de schatkist. Eerst verdienen, dan verdelen. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zei hierover dat de overheid zélf moet bezuinigen en dat bedrijven geen pinautomaat zijn om  

Wij wijzen je de weg
Wil je weten hoe die financiële gevolgen voor jou niet nadelig maar juist heel gunstig kunnen uitpakken? Bel ons op +31 (0)10 44 53 777 of e-mail met service@maesnotarissen.nl. Wij wijzen je graag de weg.

 

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie