×

31-07-2022

Summertime

Summertime


Volledige toewijding

Het hele jaar door wordt er door ons dreamteam knoepert hard gewerkt om onze klanten onberispelijk, toegewijd en integer te bedienen. 

Bij ons is het niet veel anders dan in veel andere sectoren. De vraag naar onze diensten is heel erg groot (wij begrijpen dat en zijn daar dankbaar voor) en wij moeten om "lange Schiphol rijvorming" te voorkomen alle zeilen bijzetten om aan die vraag - op het door ons geëiste kwaliteitsniveau - te kunnen voldoen. En hoewel er met plezier en overgave wordt gewerkt, is de belasting structureel hoog. Wij doen er (bijna) alles aan om die werkdruk te verlagen. 

Verlaging werkdruk; wat wij wel doen

 • Wij hebben, ook onlangs weer, goede en ervaren nieuwe medewerkers geworven.
 • Wij blijven actief en voortdurend medewerkers werven die ons team kunnen en willen komen versterken. Wij werven via social media, vanuit onze netwerken, met search-bureaus, via banenmarkten en meer. 
 • Wij bieden onze medewerkers een opleidingsprogramma dat zich richt niet alleen op verbetering van juridische kennis en notariële beroepsregels, maar ook op professionele en sociale vaardigheden om een klantgerichte en uitstekend presterende werkomgeving te blijven creëren. 
 • Wij hebben de werkplekken ergonomisch afgestemd op de gebruiker en de te verrichten werkzaamheden, zodat het comfort maximaal is en de kans op uitval wordt verkleind. 
 • Wij bevorderen het werkgeluk van onze medewerkers. We bieden onze medewerkers daarom aantrekkelijke en transparante arbeidsvoorwaarden, met oog voor de toekomst, persoonlijke ontwikkeling en met ruimte voor flexibiliteit. Een moderne set arbeidsvoorwaarden die uitstekend aansluit bij onze identiteit als notariskantoor met het adagium "Goed voor elkaar" en de markt waarin wij opereren.
 • We hanteren de menselijke maat. Laten ons niet leiden door spreadsheetmanagement maar tonen ons onderling oprecht betrokken bij elkaar. Ondersteunen en helpen elkaar waar nodig of gewenst. Wij kennen weinig verloop. Onze ervaren medewerkers hebben veelal een langjarig dienstverband en tonen zich trouw en loyaal.
 • Taken die geautomatiseerd kunnen worden, zullen wij innovatief zoveel mogelijk automatiseren. Door optimaal gebruik van state-of-the-art digitale informatie- en communicatietechnologie kunnen wij onze praktijk lean and mean voeren.
 • Wij hebben een flexpool met zzp-ers waaruit wij kunnen putten bij piekbelasting. 
 • Wij werken ook buiten kantoortijden door aan zaken voor onze klanten. Sommigen beginnen al om 7.00 uur 's ochtends en anderen verlaten pas na 22.00 uur het kantoorpand. Ook in de weekenden wordt er gewerkt. 
 •  Wij maken keuzes. Wij stoten bepaalde soorten werkzaamheden af of brengen die onder bij derden met wie wij een samenwerkingsverband hebben.
 • Wij pogen strikter te prioriteren. Zaken met een fatale datum of een spoedeisend karakter geven wij voorrang.
 • Wij informeren klanten bij de offerte reeds dat de behandelduur - uitsluitend bij familierechtzaken -  gedurende een bepaalde periode langer is dan wat voor ons gebruikelijk is en wat klanten van ons zijn gewend. Indien er geen fatale datum of een spoedeisend karakter is en voor de klant de langere behandelduur onaanvaardbaar is, zullen wij de zaak niet aannemen.
 • Wij kunnen een tijdelijke aanname stop van nieuwe zaken aankondigen.  

Verlaging werkdruk; wat wij in ieder geval nu niet gaan doen

Wat wij in ieder geval nu niet gaan doen om de werkdruk te verlagen, is:

 • het tussentijds verhogen van onze tarieven. Wij vinden dat iedereen, ook degenen - of, juist degenen - met een wat meer bescheiden beurs toegang tot de notaris moet hebben. 
 • spoedeisende gevallen geen voorrang meer geven. Juist de meest kwetsbaren, die ernstig ziek of terminaal zijn, die een spoedeisend belang hebben, kunnen op ons met voorrang blijven rekenen.
 • klanten in het pak naaien door ze een gestandaardiseerde one size fits all  akte aan te smeren. Elke klant krijgt bij ons de aandacht die hij verdient. En die tijd nemen we ook, zelfs als dat betekent dat het geduld van andere klanten beproefd wordt.  

Summertime

Wij zijn gedurende de vakantieperiode gewoon geopend en werken samen met onze klanten onverminderd door aan de zaken die zij ons hebben toevertrouwd. 

Wel gaan onze medewerkers (gefaseerd) op vakantie, waardoor de bezetting tijdelijk wat kleiner is. De eerste groep is reeds geweest en inmiddels weer terug. Uitgerust, opgeladen en wel. En de tweede groep is vanaf 1 augustus twee tot drie weken en route. En dat doet ons deugd. Want wij stimuleren het nemen van vakantie omdat het noodzakelijk is om te kunnen recupereren van de grote inspanningen die in de achterliggende periode zijn geleverd. Vakantie is noodzakelijk voor een goede werk/privé balans en om ongedwongen samen te kunnen zijn met de meest nabijen.

Toch merken wij dat niet iedereen bij ons er altijd even goed in is om het werk echt even helemaal los te laten. Zitten ze aan de rand van het zwembad of op een stil plekje dat ze opgezocht hebben toch nog tussendoor te e-mailen, te WhatsAppen of te bellen met kantoor of met klanten...

Summertime and the livin' is easy.