×

28-06-2023

Toegankelijkheid notariaat staat centraal op KNB-congres

Toegankelijkheid notariaat staat centraal op KNB-congres


Hoe (on)toegankelijk is het notariaat? Die vraag staat centraal tijdens het KNB-congres (On)toegankelijk notariaat? op vrijdag 6 oktober in Den Bosch. Samen met uiteenlopende sprekers, onder wie minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming, gaan we op zoek naar het antwoord.

Notarissen reiken hun klanten een uitgestoken hand als zij advies nodig hebben. Die willen wij ook de mensen bieden die ons nu om allerlei redenen niet weten te vinden. Terwijl zij een notaris soms juist hard nodig hebben. Ook willen wij toegankelijk blijven voor de nieuwe generatie notarissen, die weer andere eisen stelt aan werk en kantoor. Tegelijk hebben we als poortwachter de taak om mensen met verkeerde bedoelingen de toegang tot onze dienstverlening te ontzeggen.

Sprekers 
Tijdens het KNB-jaarcongres benaderen we de toegankelijkheid van onze beroepsgroep vanuit verschillende perspectieven. Daarvoor komen uiteenlopende sprekers langs. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat minister Franc Weerwind op het podium staat. Hij zal zijn visie op de toegang tot het recht, de poortwachtersrol van de notaris en zijn verdere plannen voor onze beroepsgroep uiteenzetten. Ook MKB-voorman Jacco Vonhof komt langs en neemt de toegankelijkheid van de notaris voor ondernemers onder de loep. Opiniemaker Sander Schimmelpenninck zal zijn eigenzinnige kijk op de kloof tussen notaris en (toekomstige) klant met ons delen.

Meer weten over het programma? Kijk dan op www.knbcongres.nl

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie