×

16-04-2020

Tweede Kamer stemt in met standpunt KNB digitaal passeren

Tweede Kamer stemt in met standpunt KNB digitaal passeren


De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid die de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties mogelijk maakt. Het voorstel gaat nu in een versnelde procedure naar de Eerste Kamer, waar de wet nog deze maand wordt behandeld.

In artikel 26 van het wetsvoorstel wordt de eerder door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)omschreven werkwijze met betrekking tot het passeren van akten in noodsituaties vastgelegd. Notarissen kunnen voor identificatie en Belehrung gebruik maken van audiovisuele middelen en de akte vervolgens passeren door gebruik te maken van artikel 43 lid 4. Dit kan uitsluitend in situaties waarbij geen andere mogelijkheden zijn om te komen tot een reguliere manier van passeren van de akte. De wet is bovendien tijdelijk en zorgt niet voor een aanpassing van de Wet op het notarisambt (Wna).

Digitale (algemene) vergadering
Het voorstel van de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, maakt het ook mogelijk om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren daar waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk. 

Vragen van tevoren indienen
Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) is te volgen. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Terugwerkende kracht
De wet geldt met terugwerkende kracht tot het moment dat de overheid de coronamaatregelen heeft afgekondigd: 15 maart 2020. Deze regelgeving bevestigt nog eens de geldigheid van akten die zijn gepasseerd op basis van de eerder door de KNB vanaf die datum goedgekeurde werkwijze. De tijdelijke wet geldt tot 1 september, maar kan telkens met twee maanden worden verlengd. De KNB brengt notarissen tijdig op de hoogte wanneer de wet wordt ingetrokken.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie