×

14-03-2022

Uitreiking Geuzenpenning

Uitreiking Geuzenpenning


Uitreiking Geuzenpenning

Vandaag is door prof. mr. G.J.M. (Geert) Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden, in de Grote Kerk van Vlaardingen, de Geuzenpenning 2022 uitgereikt aan Lawyers for Lawyers en aan de laureaat van 2021, Malgorzata Gersdorf, de voormalige voorzitter van het Poolse Hooggerechtshof. Als donateur van de Stichting Geuzenpenning en als notaris voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag was mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA namens MAES notarissen bij de indrukwekkende uitreiking aanwezig. 

Lawyers for Lawyers (L4L), vertegenwoordigt door haar voorzitter mr. I (Irma) van den Berg, komen op voor de rechten van hun cliënten, binnen en buiten de rechtszaal, en spelen een belangrijke rol in de bescherming van mensenrechten. Maar advocaten staan onder druk. Over de hele wereld worden zij bedreigd en tegengewerkt, fysiek aangevallen of door de overheid vastgezet, vanwege de cliënten die zij hebben, de zaken die zij doen of de aandacht die zij vragen voor de bescherming van mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Deze advocaten bekopen met hun persoonlijke vrijheid, en soms zelfs met hun leven, dat ze opkomen voor de rechten van anderen.

De laureaat van 2021, M.M. (Malgorzata) Gersdorf, kreeg vandaag ook de Geuzenpenning uitgereikt. Vorig jaar kon de voormalige voorzitter van het Poolse Hooggerechtshof niet naar Nederland komen door de coronacrisis. 

K.G. (Kathleen) Ferrier, voorzitter van het bestuur Stichting Geuzenpenning, zei eerder daarover: 

Onafhankelijke rechtspraak is een dragende pijler van democratie. Een vrije en onafhankelijk advocatuur is daarvan een wezenlijk onderdeel. Met deze dappere laureaten vestigen we hierop de aandacht. Daarbij denken we met groot respect aan Derk Wiersum die in de uitoefening van zijn beroep werd vermoord.’’

Wie waren de Geuzen?

De Geuzen waren de eerste verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Zij kwamen al direct na het begin van de oorlog in opstand tegen de Duitse bezetter. Het Geuzenverzet ontleende zijn strijdbare naam aan de historische Geuzen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) die in naam van Oranje vochten tegen de Spanjaarden. We vieren nog steeds op grootse wijze hun overwinning in Leiden (op 3 oktober met haring en hutspot) en Den Briel. 

De Geuzen hebben vrijheidsvlam in oorlog ontstoken 

De verzetsgroep ‘De Geuzen’ heeft in Nederland de vrijheidsvlam ontstoken en doorgegeven. De Stichting Geuzenverzet 1940-1945 werd opgericht om de idealen van en de nagedachtenis aan deze Geuzen levend te houden en te zorgen dat het vuur blijft branden, ook bij jongeren. 

Doelstelling: democratie behouden en waakzaamheid vergroten

De doelstelling is om de democratie in Nederland in stand te houden en te bevorderen en de waakzaamheid te vergroten tegen alle vormen van dictatuur, discriminatie en racisme. 

Jaarlijkse uitreiking Geuzenpenning

Sinds 1987 reikt de stichting, daarbij ondersteunt door de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, alsmede door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en vele donateurs,  jaarlijks een Geuzenpenning uit als eerbetoon aan personen en/of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Een eerbetoon gebaseerd op een doelstelling die vandaag, verdrietig, actueler is dan ooit. 

Soldaat van Oranje

De Marinierskapel der Koninklijke Marine speelde een thema uit “Soldaat van Oranje" en begeleidde Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus en het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus.