×

17-05-2023

Verkenning mogelijkheden versterken veiligheid poortwachters

Verkenning mogelijkheden versterken veiligheid poortwachters


Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid verkent de komende tijd verschillende oplossingen om de veiligheid en het gevoel van veiligheid onder poortwachters (verder) te versterken. Dat doet zij samen met onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dat antwoordt zij op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP) over intimidatie door criminelen van poortwachters bij het melden van ongebruikelijke transacties.

Het ministerie sprak de afgelopen periode onder meer met het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum, VNO-NCW, de Vereniging van makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de KNB. Deze gesprekken worden voortgezet en uitgebreid naar andere relevante partijen, meldt Yesilgöz in haar antwoorden. Daarbij worden mogelijkheden voor verdere concrete maatregelen verkend.

Verdachte transactie
Volgens de minister zijn er binnen het meldproces van ongebruikelijke transacties al meerdere waarborgen voor de veiligheid van melders ingebouwd. Alle meldingen komen terecht bij de FIU en zij worden behandeld als staatsgeheim. Als de FIU een ongebruikelijke transactie aanmerkt als ‘verdacht’, wordt alleen de bedrijfs- of kantoornaam van de melder opgenomen in de rapportage aan de opsporingsdiensten. Gaat het om een kleine onderneming en is er sprake van een concrete dreiging, dan kunnen gegevens in het strafdossier worden geanonimiseerd. Het standaard anonimiseren van de naam van de meldende instantie is niet mogelijk.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie