×

22-12-2023

Wat een Dreamteam!

Wat een Dreamteam!


Elk jaareinde ontvangen onze medewerkers een eindejaarsbrief. In die brief blikken we terug op het achterliggende jaar en kijken we alvast vooruit naar wat gaat komen. We staan stil bij wat er in ieders leven is gebeurd, kijken naar geopolitieke en economische ontwikkelingen en naar wat we vanuit de Haagse politiek komend jaar allemaal mogen verwachten. 

Maar in die brief zoomen we eerst en vooral in op de prestaties van ons kantoor en de bijdrage daaraan van al onze kantoorgenoten. Als we terugkijken op 2023 dan stellen we vast dat zowel onze omzet als het resultaat zijn afgenomen ten opzichte van 2022 wat overigens het beste financiële jaar uit de geschiedenis van ons kantoor was.  

De lagere omzet en het lagere resultaat worden met name veroorzaakt door de vastgelopen woningmarkt met minder aanbod, stagnerende bouw, inflatie en de hogere rente, waardoor er minder transacties tot stand komen en er dus minder behoefte was aan leveringen en hypotheken.  

Onze klanttevredenheid bleef ook in 2023 onverminderd hoog. Die meten we immers voortdurend. Bij een schaal van 1 tot 10 scoren we over 2023 een dikke 9. Daar zijn wij hier met elkaar best wel heel erg trots op. Die hoge score is een verdienste van onze medewerkers. Van iedereen die deel uit maakt van ons team. Medewerkers die elke dag met volledige toewijding onberispelijk en integer onze gewaardeerde klanten bedienen. Die hun inzet voor onze klanten zo knap weten te combineren met hun privé verantwoordelijkheden. En alle ballen zo kunstig in de lucht weten te houden. Die ervoor zorgen dat alles voor onze klanten hier op rolletjes loopt. Die zich elke dag opnieuw onvermoeibaar heel erg behulpzaam en geduldig tonen als ze onze klanten telefonisch te woord staan. En voor wie geen e-mail teveel is. Maar die ook moeten zien om te gaan met bellers of mailers die veelal niet gehinderd worden door enige kennis en onze medewerkers - mogelijk ook mede daardoor - onheus of zelfs onbeschoft bejegenen en zich daarmee niet altijd respectvol of dankbaar tonen jegens onze medewerkers die zich nota bene zo enorm voor hen inzetten.  

En hoewel de hoge klanttevredenheid een hele mooie blijk van waardering is voor al onze medewerkers wil ik graag iedereen van ons Dreamteam hier ook nog eens uitdrukkelijk bedanken en prijzen voor alles wat zij doen. Het is een mooie club en ik voel mij bevoorrecht dat we met elkaar zo plezierig samenwerken. Wat een Dreamteam!  

 

mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA
notaris