×

29-06-2023

Weerwind kondigt aanpak versterking toegang tot het recht aan

Weerwind kondigt aanpak versterking toegang tot het recht aan


De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer zijn aanpak aangekondigd en eerste maatregelen om de toegang tot het recht te verbeteren. Dit is slechts het begin: samen met partijen uit het veld bekijkt hij of en hoe de toegang tot het recht verder kan worden versterkt.

Na een informele consultatie met diverse betrokken partijen, zoals de rechtspraak, het notariaat en het Juridisch Loket, zijn knelpunten en mogelijke maatregelen in kaart gebracht. Het resultaat daarvan zijn extra maatregelen, bijvoorbeeld een betere informatievoorziening op rijksoverheid.nl, een structurele startbijdrage bij mediation en een verlaging van de griffierechten.

3 pijlers
De in zijn brief aangekondigde aanpak is een eerste start. In overleg met partijen uit het veld bekijkt Weerwind de komende tijd of en hoe de toegang tot het recht verder kan worden versterkt. Hij richt zich daarbij op 3 pijlers: burgers moeten kunnen beschikken over objectieve en betrouwbare informatie over hun rechten en plichten, zij kunnen advies en ondersteuning krijgen bij het uitoefenen van hun rechten en het oplossen van geschillen en ze hebben de mogelijkheid een beslissing te krijgen van een neutrale instantie. Het notariaat denkt hier graag over mee.

Sociaal notariaat
Gezien de rol van de notaris is het belangrijk dat de dienstverlening van de notaris voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Weerwind laat onderzoeken of de huidige voorziening in artikel 56 van de Wet op het notarisambt voor financieel minder draagkrachtige burgers toekomstbestendig is. Ook wordt onderzocht of iedereen in Nederland in gelijke mate toegang tot het notariaat heeft en op gelijke wijze wordt behandeld. Daarbij wordt ook gekeken naar de wenselijkheid van een sociaal notariaat. Het onderzoek is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie