×

27-06-2023

Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing aangenomen door Eerste Kamer

Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing aangenomen door Eerste Kamer


De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen aangenomen. Wanneer de wet in werking treedt wordt naar verwachting volgende week bekendgemaakt.

Het wetsvoorstel zorgt voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121, ook wel mobiliteitsrichtlijn genoemd. De Europese Commissie wil met deze richtlijn grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger maken en daarmee de vrijheid van vestiging binnen de EU bevorderen. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangsregeling voor reeds lopende trajecten van een grensoverschrijdende verrichting. Het wetsvoorstel is op 1 juni 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Praktische richtlijnen
Het wetsvoorstel geeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de mogelijkheid om praktische richtlijnen te geven voor de fraudetoets. De KNB werkt hieraan in nauw overleg met de ter zake deskundige notariële praktijk. Het is de bedoeling dat deze praktische richtlijnen gereed zijn voordat de nieuwe wettelijke regeling in werking treedt.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie