×

27-06-2023

Wetsvoorstel vastgoedaandelen­transacties aangepast

Wetsvoorstel vastgoedaandelen­transacties aangepast


Het kabinet past het wetsvoorstel dat een einde moet maken aan een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtransacties aan. Dit naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie en een bijeenkomst met de vastgoedsector.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet een einde maken aan een ongewenste belastingbesparende constructie. Hierbij wordt via een aandelentransactie voorkomen dat de verkoper btw en de koper overdrachtsbelasting (ovb) moet afdragen bij de verkrijging van nieuwe onroerende zaken.

Overkill
De vastgoedsector heeft aangegeven dat het wetsvoorstel overmatige heffing (overkill) bevat en niet voorziet in overgangsrecht. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën dat de input van de sector aanleiding geeft het wetsvoorstel aan te passen. Het doel van het wetsvoorstel is het ongelijke speelveld te verkleinen en een ongewenste belastingbesparende constructie te bestrijden. Dat doel wordt op een betere manier bereikt door overkill te verzachten en overgangsrecht te treffen.

Overgangsrecht
Het kabinet stelt onder meer voor de uitzondering op de vrijstelling die dient ter voorkoming van samenloop van btw en ovb, niet steeds van toepassing te laten zijn. Verder zal het kabinet overgangsrecht in het wetsvoorstel opnemen om lopende projecten te eerbiedigen. Hiervoor wordt aangesloten bij het moment van indiening van het wetsvoorstel. De details van het wetsvoorstel worden nu nader uitgewerkt. Het wetsvoorstel wordt ingediend op Prinsjesdag. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling op 1 januari 2025 in werking treedt.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie