×

19-12-2021

Wij blijven u ook tijdens de tweede lockdown graag van dienst.

Wij blijven u ook tijdens de tweede lockdown graag van dienst.


De coronavirus (COVID-19) pandemie raakt miljarden mensen over de gehele wereld en dwingt ons collectief tot verstrekkende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en algehele herijking.  

Bij MAES notarissen draait alles om mensen. Dit betekent dat wij geen risico nemen met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van onze klanten, business partners, kantoorbezoekers en medewerkers, hun families en nabijen en de samenleving waar wij met elkaar deel van uitmaken en dat wij onze medewerkers een veilige werkomgeving willen kunnen blijven bieden. Wij zullen de richtlijnen van het RIVM en de overheid steeds opvolgen. Tegelijkertijd willen wij onze bijdrage aan de samenleving blijven leveren en waken wij over de continuïteit van de dienstverlening. 

Tegen die achtergrond en in goed overleg met onze medewerkers hebben wij genoemd protocol voor onze klanten, business partners en kantoorbezoekers opgesteld. Wij hebben ons daarbij verlaten op de door de Rijksoverheid verstrekte informatie en het "werknemers- en werkgeversadvies coronavirus" dat is samengesteld door HumanTotalCare B.V.  

Wij hebben de in het protocol genoemde maatregelen getroffen, verzoeken je daar goede nota van te nemen en vragen je om die maatregelen te respecteren.