×

12-12-2021

Wij zijn vernieuwers. Geen volgers.

Wij zijn vernieuwers. Geen volgers.


Betere oplossingen
Wij dragen onze klanten goede oplossingen aan voor de uitdagingen waarmee zij zich geconfronteerd zien. Hoewel een beproefde methode de beste kan zijn, streven wij er constant naar om betere oplossingen voor onze klanten te vinden. Door alert, beweeglijk, creatief, innovatief en anticiperend met veranderingen om te gaan. Wij zijn dynamisch, flexibel en vooruitstrevend. Door optimaal gebruik van state-of-the-art digitale informatie- en communicatietechnologie kunnen wij onze praktijk lean and mean voeren. 

SYVAS
Zo heeft het Kadaster SYVAS als webservice voor softwareleveranciers beschikbaar gesteld in Mijn Kadaster. SYVAS staat voor systeem voor het aanbieden van stukken. Dit nieuwe systeem vervangt Web-ELAN en biedt nieuwe mogelijkheden. Het Kadaster en de KNB werken samen met softwareleveranciers aan SYVAS.

Voordeel voor de klant
SYVAS heeft meerdere voordelen. Met dit nieuwe systeem wordt de bewijspositie van de notaris en het Kadaster verbeterd. Ook vergroten we collectief hiermee de rechtszekerheid. Daarnaast geeft het Kadaster een verdere praktische invulling aan de Europese eIDAS-eisen voor elektronische identificatie en ondertekening. Bovendien is het gebruiksvriendelijk en sluit het aan op de door ons gewenste manier van werken. De integratie van aangeboden stukken met het zaakdossier is verbeterd en directe communicatie via webservices vervangt de communicatie via e-mail. Daardoor kunnen we efficiënter en voordeliger werken. Dat voordeel geven wij aan onze klanten door.

MAES notarissen in goede samenwerking met DIRICT
Onze softwareleverancier DIRICT (gelieerd aan Van Brug Software en samen met Van Brug met ongeveer 400 notariskantoren als klant marktleider in het notariaat) heeft MAES notarissen geselecteerd om met haar en het Kadaster de livegang van SYVAS te testen. Want er zijn notariskantoren en er is MAES notarissen. Wij zijn in onze benadering onderscheidend. Niet als doel. Maar als resultaat. Tegenover alle tinten grijs zetten wij kleur. Wij laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan.  Met onze energie, onze visie en toewijding. Zijn zichtbaar. Ondernemend. Sociaal. Treden naar buiten. Nemen onze verantwoordelijkheid. Ook maatschappelijk. Wij zijn vernieuwers. Geen volgers. Wij zijn gemotiveerd om het meest klantgerichte notariskantoor van de regio te zijn. Wij willen dat onze klanten trots zijn op de persoonlijke relatie die wij met ze hebben. En euforisch over wat wij ze professioneel brengen. Maar bovenal dat ze graag met ons verkeren. Dat we met elkaar kunnen lachen. En soms ook een beetje om onszelf. 

Goed voor elkaar.