×

Mediation

Mediation is een vrijwillige vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

Mediation

Probleemoplossend onderhandelen


De mediator zal partijen helpen om niet positioneel te onderhandelen maar probleemoplossend. Geen armpje drukken, maar meebewegen. Net als bij het dansen van de tango. Partijen gaan elkaar niet zien als tegenstanders, staan niet tegenover elkaar, maar zien elkaar als oplossers van het gezamenlijk probleem en gaan naast elkaar staan. Blijven niet vastgeklonken aan standpunten. Hoeven niet van elkaar te winnen. Willen geen overwinnaar zijn. Willen voor beiden een goede uitkomst. Willen samen winnen. Zijn niet hard op de persoon en ook niet per se op de inhoud, want weten de relatie en de inhoud van elkaar te onderscheiden. Zijn duidelijk over de inhoud en zuinig op elkaar. Wantrouwen niet maar werken aan wederzijds vertrouwen. Hoeven de kaarten niet aan de borst te houden. Beperken zich niet tot hun eigen belang, maar stijgen boven zichzelf uit door zich te richten op elkaars belangen.

Mediation

Aanpak


Voordat de vrijwillige mediation daadwerkelijk start, bespreekt de onpartijdige mediator eerst met partijen de mediation-overeenkomst die tussen partijen en de mediator heeft te gelden. Daarin geeft iedereen aan zich te willen inzetten om het conflict met elkaar op te lossen en wordt geheimhouding overeengekomen. Vervolgens leggen partijen op tafel wat de huidige situatie is. Er wordt geluisterd en bekeken welke zorgen en gevoelens een goede uitkomst in de weg zitten. Belangen worden geinventariseerd en besproken. Daarna zoeken partijen met elkaar en onder begeleiding van de mediator naar zoveel mogelijk optionele oplossingen. Uiteindelijk volgt daar de beste oplossing uit. Een duurzaam onderhandelingsresultaat, waar alle partijen zich goed bij voelen, zodat de oplossing wel eens groter kan blijken te zijn dan het geschil. Dat duurzaam onderhandelingsresultaat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.   

Mediation

Soorten mediation


Echtscheiding mediation
Een scheiding is een lastige, enerverende en emotionele periode. Waar is het belang van kinderen mee gediend? Wat moet er gebeuren met de gezamenlijke woning en de hypotheek? Hoe wordt er in het levensonderhoud, alimentatie, voorzien. Wat is de behoefte en wat is de draagkracht. Kom je er met elkaar niet goed uit? Onder onze begeleiding leer je afstand van elkaar te nemen als partners, maar tegelijkertijd als ouders wel met elkaar in contact te blijven. Stap voor stap worden alle deelproblemen in kaart gebracht, waarna er wordt gezocht naar oplossingen die recht doen aan het belang van alle partijen. Als er minderjarige kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Daar helpen wij jullie bij. Ook de juridische verdeling (tenaamstelling) van de woning en het aanpassen van jullie testamenten kan meteen worden geregeld. Daarna kun je, verlost van veel zorgen, allebei weer een nieuwe periode van je leven ingaan.

Erfenis mediation
Wanneer een dierbare overlijdt, is dat al droevig genoeg. Soms is het ook nog het begin van onenigheid in de familie over de verdeling van de erfenis. Gevoelens van verdriet, boosheid en jaloezie kunnen het rouwproces dan flink in de weg staan. Als expert op het gebied van erfrecht en met inzet van onze vaardigheden kunnen wij je helpen toch tot een goede afwikkeling te komen. Wanneer een oplossing wordt bereikt, kunnen de afspraken meteen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of in een akte van verdeling.

Burenruzie mediation
Een burenruzie begint vaak met iets kleins: een ergernis over een luidruchtig feestje of een boom die zonlicht ontneemt. Als praten niet helpt en er een conflictsituatie ontstaat, kunnen wij bemiddelen. Als deskundige op het gebied van het burenrecht zoeken wij met alle betrokken partijen naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Leggen de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor wordt de omgang met je buren genormaliseerd en voorkom je verdere escalatie van het conflict.

Zakelijke mediation
In het bedrijfsleven en zeker ook bij familiebedrijven kunnen zich allerlei conflicten voordoen. Van onenigheid over de besluitvorming in de onderneming, de winstdeling, investeringen tot en met de bedrijfsopvolging en meer. Als deskundige op het gebied van het ondernemingsrecht kunnen wij partijen helpen bij het zoeken naar een oplossing van hun conflict. Bij voorkeur met zachte hand, maar zonodig met een loose grip on the throat.

Mediation

Voordelen mediation door de notaris


Onpartijdig
Anders dan bijvoorbeeld een advocaat, is de notaris-mediator van huis uit gewend onpartijdig op te treden. Dit vergroot de kans dat er een oplossing gevonden wordt waar iedereen tevreden mee kan zijn. Daarnaast is hij getraind in het omgaan met emoties en belangen.

Specialist
De notaris is de specialist op het gebied van het personen- en familierecht, waaronder het erfrecht, het ondernemingsrecht en het vastgoedrecht, waaronder het burenrecht, en om die reden bij uitstek geschikt voor Echtscheiding mediation, Erfenis mediation, Burenruzie mediation en Zakelijke (aan de onderneming gerelateerde) mediation.

Een akte in plaats van een vonnis
Daarnaast kan notaris de gemaakte afspraken meteen vastleggen in een notariële akte. Zo'n akte heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van een rechter. Partijen hebben daarmee een executoriale titel in handen en hoeven niet langs de rechter om hetgeen ze in de vaststellingsovereenkomst met elkaar zijn overeengekomen zo nodig af te dwingen.

Kostenbesparend
De ervaring leert dat de meeste mensen na enkele mediationgesprekken bij de notaris een oplossing bereiken. Dit voorkomt een zich jaren voortslepende rechtszaak met hele hoge bijkomende dubbele advocaatkosten, emotionele uitputting en een voor altijd verstoorde relatie. Je kunt je na een geslaagde mediation beiden weer op de toekomst richten.